Hopp til innhold

PST bekrefter jihadistproblem i Østfold

For første gang bekrefter PST at de har et problem med at islamister fra Østfold reiser til Syria. Mange av dem er etnisk norske – og antallet reisende øker.

Jihadist Østfold

Dette er en av konvertittene fra Østfold som har reist til Syria.

– For Østfold så kan jeg si at det ser ut for oss som om problemet med antallet reisende øker, sier Øyvind Nilsen, lokal PST-sjef i Østfold.

Han bekrefter at fylket har utfordringer med unge menn som reiser til borgerkrigen i Syria.

Etter det NRK kjenner til har ti personer reist fra Østfold til Syria. PST vil ikke uttale seg om antallet som har reist.

Øyvind Nilsen

Øyvind Nilsen er lokal PST-sjef i Østfold. Han er bekymret for at jihadistene vil utgjøre en trussel for Norge.

Foto: NRK

– Årsaken til at de drar er som oftest at de har vært gjennom en radikaliseringsprosess. De har blitt påvirket i en sånn grad at de velger å dra til et konfliktområde.

Nilsen er bekymret for at jihadistene vil utgjøre en trussel når de kommer tilbake til Norge.

– Vi er bekymret for hva som skjer i et konfliktområde. Vi tenker da på ideologiske påvirkninger, mulig kamperfaring og at det kan etableres kontakter mot ekstremistiske islamistiske nettverk, sier Nilsen.

Etnisk norske menn i Syria

Flere etnisk norske er involvert i det ekstreme islamistiske miljøet i Østfold. En av nordmennene som har reist til Syria poserer på Facebook-profilen sin i et militærtgrønt antrekk.

25-åringen skal ha reist til Syria våren 2013, bare noen måneder etter at han hadde konvertert. Han skal fortsatt være i landet.

Han er en av minst åtte konvertitter NRK vet om, som er involvert i det ekstreme islamistmiljøet i Østfold. Noen har tatt steget og reist til Syria, bekrefter Nilsen.

– Jeg kan bekrefte at noen av de som har reist fra Østfold er etnisk norske konvertitter, sier han.

– Organisert miljø

E-tjenesten har tidligere sagt at mellom 40 og 50 personer med tilknytning til Norge har reist til Syria for å knytte seg til ekstremistiske grupper i landet. NRK vet at over ti av dem er fra Østfold.

Tidligere i februar ble det kjent at en norsk islamist på 22 år fra Fredrikstad ble pågrepet av PST på Gardermoen, siktet for terrorvirksomhet i Syria.

Lars Gule er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Islam-eksperten sier at det trolig er snakk om et organisert og koordinert miljø når en såpass stor gruppe fra et lite område har reist.

– Det kan tyde på at det har blitt planlagt i fellesskap, at man har reist med samme type hjelpeapparat i ryggen og fått de samme rådene. Kanskje har man reist omtrent samtidig og til samme sted i Syria, sier Gule, som uttaler seg generelt.

Han tror det kan være tilfeldig at så mange fra Østfold reiser, og at det kan være knyttet til hvor aktive enkelte islamister har vært i området.

– Lettere å knytte kontakt

Gule peker på at sosiale medier gjør det lettere for miljøer i ulike deler av landet å knytte kontakt.

– Vi vet at internett alene har bidratt til det vi kaller radikalisering. Folk har så å si reist avgårde på egen hånd. Det er faren med internettrekrutteringen. Den personlige kontakten kommer åpenbart som et viktig tillegg, sier Gule.

AKTUELT NÅ