Hopp til innhold

Private aktører er klare til å bygge fengsler

Norske fengsler er fylt til randen. Private aktører banker på dørene, klare for å bygge nye fengselsplasser.

Oslo fengsel

IKKE PLASS: Hittil i år har norske fengsler hatt en gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse på 98,1 prosent. Her er et bilde fra Oslo fengsel.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

John Terje Veseth

VIL BYGGE: John Terje Veseth vil etablere en straffeinstitusjon i Notodden.

Foto: Presse

– Vi har hastverk, jo fortere vi kan komme i gang jo bedre er det, sier John Terje Veseth, direktør i Notodden Utvikling AS.

De er godt i gang med et prosjekt om å bygge en straffeinstitusjon for innsatte med kortere dommer, lokalisert i Notodden kommune. Planen er ikke å bygge et tradisjonelt fengsel, men straffeinstitusjon etter straffegjennomføringslovens paragraf 20.

– De aller fleste soner kortere dommer, så det er der behovet er størst. Vi har god grunnkompetanse på området og formålet er å hjelpe de innsatte tilbake i samfunnet, forklarer Veseth.

Soningskøer

Vidar Brein-Karlsen

PRIVATE: Vidar Brein-Karlsen og regjeringen er positiv til offentlig-privat samarbeid i kriminalomsorgen.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Hittil i år har norske fengsler hatt en gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse på 98,1 prosent. Det har ført til lengre soningskøer og færre varetektsplasser. Politiet på Romerike måtte blant annet løslate kriminelle på grunn av manglende varetektsplasser.

I Stortingsmeldingen om kapasitetsutfordringene i kriminalomsorgen står det at regjeringen «åpner for at utbyggingen kan gjennomføres ved bruk av offentlig privat samarbeid (OPS)» for å sikre nye fengselsplasser i Agder-fylkene.

– Regjeringen er positive til offentlig-privat samarbeid om oppføring og drift av fengselseiendom der det offentlige fortsatt skal drive fengselsdriften, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP).

– Hvor langt unna er vi et offentlig-privat samarbeid i kriminalomsorgen?

– Vi vil komme tilbake til dette i de årlige budsjettframleggene, sier Brein-Karlsen.

– Har kapital

Tor Blaasmo i Nidarholm Invest AS sendte i mai en henvendelse til justisdepartementet der han luftet muligheten for et offentlig/privat samarbeid om bygging av nye fengsler. «Samtidig som fengselskøene reduseres, kan norsk næringsliv dra nytte av dette», skriver Blaasmo.

Nidarholm har allerede vært i kontakt med en leverandør som kan bygge fengsler.

– Vi har bare sett på mulighetene og har kapital til å gjennomføre et sånt prosjekt, sier Blaasmo til NRK.

– Jeg fikk tilbakemelding fra justisdepartementet om at de ikke vil utelukke et samarbeid, men det kom ikke noe særlig mer ut av det. Det er et behov som må løses, men nå har man i stedet valgt å eksportere behovet til utlandet.

Jørn Christensen.

VIL KJEMPE: Jørn Christensen har ikke tenkt til å gi seg for å få en straffeinstitusjon til kommunen.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Blaasmo viser til fengselsplassene Norge har kjøpt i Nederland, der 242 fanger skal fraktes til byen Veenhuizen med et SAS-fly.

I Notodden jobber Notodden Utvikling videre for å få etablert straffeinstitusjonen. I ryggen har de Notodden kommune.

– Jeg har klart inntrykk av det er tverrpolitisk enighet om en slik institusjon i Notodden. Vi jobber intenst med det og kommer ikke til å gi oss, sier ordfører Jørn Christensen (H).

AKTUELT NÅ