Politirapport: Kom over 58 moglege offer i Lime-saka

I eit ferskt politidokument kjem det fram at politiet tok med seg 58 moglege offer for menneskehandel – i saka som blir skildra som ei av noregshistorias mest omfattande. – Det er veldig mange som er brukt og misbrukt, seier toppleiinga i politiet.

Politiaksjon mot Lime i Oslo

STORAKSJON: 280 tenestepersonar deltok i politiaksjonen mot Lime i fjor. 21 personar vart arresterte.

Foto: Simon Solheim / NRK

29 butikkar og 20 privatadressar blei ransaka, det blei gjort 1200 beslag og 21 personar vart arresterte.

I tillegg blei det bringa inn «58 fornærmede/mulige ofre for menneskehandel», ifølgje politirapporten som NRK har fått tilgang til. Etterforskinga skal så langt ha avdekka at minst ti av dei 58 er reelle offer for menneskehandel.

– Det er det mest alvorlege i denne saka – det å utnytte menneske og å krenke den personlege integriteten deira. Det einaste som er verre er drap og seksuelle overgrep, seier assisterande politidirektør Vidar Refvik til NRK.

280 tenestemenn i aksjon

Lime-saka er framleis under etterforsking, så difor kan ikkje Refvik gå inn og kommentere detaljane i saka.

– Dette er ei av dei største og mest alvorlege sakene eg kan huske. Det å hente menneske til landet på falske føresetnader og å utnytte dei på det grovaste, er noko vi ser svært alvorleg på, seier han.

Vidar Refvik

Vidar Refvik er ass. politidirektør og sjef for Samordningsorganet.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Slik kriminalitet er også svært skadeleg for samfunnet, det har ein betydeleg negativ innverknad på konkurransen i marknaden og det øydelegg for dei som driv seriøst. Det er vanvitig øydeleggjande, seier Refvik.

280 tenestepersonar deltok i aksjonen mot Lime i september i fjor. Saka omfattar etterforsking av:

  • Menneskehandel
  • Bedrageri
  • Skattekriminalitet
  • NAV-bedrageri
  • Heleri
  • Momsbedrageri
  • Anna økonomisk kriminalitet

Etterforskinga er knytt til det politiet kallar eit organisert miljø rundt eigaren av daglegvarekjeda. Alle dei 21 som vart arresterte er sikta i saka, men ingen vedgår straffskuld.

(Artikkelen held fram under biletet)

Politiets beslagrom og pengebeslag i Lime-saken

VIKTIGE BESLAG: Politiet har gjort fleire viktige beslag i Lime-saka. Til venstre: Bilete av beslagsrommet på Lillestrøm politistasjon. Til høgre: Store kontantbeløp som er funne i ein av leilegheitene til ein av dei sikta.

Foto: Politiet

– Dette nettverket skulle vi knuse

Politiet brukte i fleire månader skjulte etterforskingsmetodar, som telefonavlytting, overvaking og spaning.

– Vi var ikkje i tvil då vi fekk vite kva som gjekk føre seg: Dette nettverket skulle vi knuse. Det var viktig for oss, seier Refvik.

– Skjulte etterforskingsmetodar var avgjerande for oss, seier han vidare.

Refvik er leiar for Samordningsorganet i politiet, som har ansvar for organisert og alvorleg kriminalitet som går på tvers av fleire politidistrikt.

Organet gav fleire millionar kroner i støtte til Lime-etterforskinga i fjor. Refvik varslar fleire aksjonar:

– Det er ikkje fritt fram. Slike aksjonar har ein viktig signaleffekt. Det vil komme fleire aksjonar, det er intensjonen, for kriminalitet i arbeidsmarknaden er dessverre noko som er veldig utbreitt. Den illegale marknaden er stor. Vi vil ta ut fleire nettverk, seier Refvik.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger