NRK Meny
Normal

Dette var politiets største fiender i fjor

I en fersk politirapport avsløres hvilke kriminelle nettverk politiet forsøkte å knuse i 2014. Rapporten tar blant annet for seg en av norgeshistoriens største politiaksjoner, som over lang tid ble etterforsket skjult.

Kolasje - Samordningsorganet 2014

NETTVERKENE: Politiet fikk slått ut flere kriminelle nettverk i fjor, blant annet nettverket rundt Lime-kjeden. 21 personer ble arrestert i saken. I fjor slo politiet også ut litauiske narko-bakmenn.

Foto: Politiet/NRK

Politirapporten, som NRK har fått tilgang til, kommer fra det som blir kalt for Samordningsorganet. Jobben deres er alvorlig og organisert kriminalitet, som går på tvers av flere politidistrikt.

I fjor brukte organet 25,3 millioner kroner på politiaksjoner i totalt ni politidistrikt.

De prioriterte områdene i 2014 var arbeidsmarkedskriminalitet, litauiske kriminelle nettverk, gjengkriminalitet og kriminalt belastede MC-klubber.

Arbeidsmarkedskriminalitet:

Prosjekter med mål om å ta knekken på arbeidsmarkedskriminalitet, har mottatt mest støtte fra organet, cirka 60 prosent av budsjettet.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik

Vidar Refvik er ass. politidirektør og sjef for Samordningsorganet.

Romerike: Den såkalt «Lime-saken» var en del av Samordningsorganets satsinger i fjor, der totalt 21 personer ble pågrepet og siktet. 13 av dem ble varetektsfengslet.

Politiet brukte i flere måneder skjulte etterforskingsmetoder, som telefonavlytting, overvåking og spaning.

Politiaksjonen mot Lime blir regnet som en av norgeshistoriens største:

 • 29 butikker og 20 privatadresser ble ransaket/kontrollert
 • Det ble gjort over 1200 beslag, hvorav 200 var databeslag
 • Det ble innbrakt 58 fornærmede/mulige ofre for menneskehandel

– Dette er en stor og forferdelig sak. Jeg kan ikke huske at vi noen gang har hatt en så stor og samordnet politiaksjon i Norge, med unntak av 22. juli. Det var viktig at fikk knust dette nettverket, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik til NRK.

Han leder Samordningsorganet sammen med Riksadvokaten, Kripos-sjefen og politimesteren i Oslo.

280 tjenestepersoner deltok i Lime-aksjonen, som ble ledet av Romerike politidistrikt. Saken omfatter etterforsking av menneskehandel, bedragerier, skattekriminalitet, NAV-bedragerier, helerier, momsbedragerier og annen økonomisk kriminalitet knyttet til det politiet kaller et organisert miljø rundt eieren av dagligvarekjeden.

Lime-saken er fortsatt under etterforsking.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politiaksjon mot leiligheter i Oslo

STORRAZZIA: Her går politiet til aksjon mot Lime-hovedkvarteret på Tøyen i Oslo i september i fjor.

Foto: Simon Solheim / NRK

Oslo: Også i hovedstaden brukte politiet store ressurser på arbeidsmarkedskriminalitet, saker som ifølge politirapporten undergraver den norske økonomien og samfunnsmodellen. Oslo-politiet avdekket et kriminelt miljø som de mener hadde infiltrert og nærmest overtatt og kriminalisert malerbransjen i Oslo.

Rapporten slår fast at politiet har avdekket følgende:

 • Ved å benytte ulovlig og ufaglært arbeidskraft har de kriminelle etablert et nettverk der man har kunnet operere i et parallelt illegalt arbeidsmarked
 • Det er opprettet tomme stråselskaper uten lovlig drift, for derigjennom å skjule og fordekte bruken av svart arbeidskraft
 • Dette er profesjonelle hvitvaskingsnettverk hvor ulike aktører i nettverkene synes å ha hatt definerte roller og oppgaver

I disse aksjonene i malerbransjen tok politiet beslag eller hefte i rundt tolv millioner kroner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samordningsorganet 2014 - Arbeidsmarkedskriminalitet

MALERBRANSJEN: Oslo-politiet avdekket et kriminelt miljø som de mener hadde infiltrert og nærmest overtatt og kriminalisert malerbransjen i Oslo. De skal ifølge politiet ha drevet omfattende arbeidsmarkedskriminalitet.

Foto: Politiet

Litauiske kriminelle nettverk:

Kriminelle litauere er blant de mest fremtredende aktørene i Norge, ifølge politiet. Arrestasjoner av 132 litauere førte til beslag av 157 kilo narkotika, og at en hel narkotikaåre fra Litauen til Norge ble avslørt og slått ut.

«Kriminelle litauiske nettverk representerer et betydelig nasjonalt og internasjonalt problem og utgjør en trussel i form av vinningskriminalitet, innførsel og omsetning av narkotika, menneskehandel og grov vold», står det i politirapporten.

– Litauiske kriminelle bander opererer tungt i Norge. De er store både på arbeidsmarkedskriminalitet og narkotika, samt menneskehandel og vinningskriminalitet, sier Refvik.

– Etter norske borgere er litauere det største problemet vi står overfor, sier han.

Samordningsorganet - beslag

BESLAG: Politiet tok flere store narkotikabeslag i aksjonene mot litauiske kriminelle bander. De utgjør en stor trussel, ifølge politiet.

Gjengkriminalitet:

Romerike: I lengre tid drev politiet på Romerike skjult etterforsking mot hovedpersoner i et kriminelt nettverk – totalt fem personer med tilknytning til et kriminelt belastet MC-miljø og et høyreekstremt miljø på Østlandet. Operasjonen førte til følgende:

 • 30 personer ble siktet, i all hovedsak for alvorlig narkotikakriminalitet.
 • Det ble beslaglagt 6,1 kilo amfetamin og 10 kilo hasj.
 • Prosjektet gav politiet et godt innblikk i de kriminelle MC-gjengene med rotfeste på Romerike.

Operasjonen ble gjennomført i samarbeid med flere andre politidistrikter.

Follo: I samarbeid med Romerike politidistrikt startet politiet i Follo etterforskning av et kriminelt nettverk som drev med innførsel av narkotika. Etterforskningen ble konsentrert rundt en person som var bosatt i Follo.

Etterforskningen fikk resultater:

 • Et narkotikaparti fra Nederland, som skulle til Norge, ble beslaglagt i Sverige. Kureren ble pågrepet. 110 kilo hasj, fem kilo kokain og to kilo metamfetamin og ett våpen ble beslaglagt.
 • Et bakmannsapparat i Norge, som bestod av godt kjente kriminelle bosatt i Oslo og Follo, ble avslørt. To bakmenn ble pågrepet, et større narkotikaparti ble beslaglagt på Magnor tollsted i Hedmark. En kvinnelig kurer ble pågrepet.
 • Ytterligere seks personer er pågrepet og siktet i saken.

Politiet brukte skjulte etterforskningsmetoder i stor grad, blant annet omfattende bruk av telefonavlytting.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samordningsorganet 2014 - gjeng
Foto: Politiet

MC-klubber:

De såkalte 1%-MC-klubbene, som politiet kaller for kriminelle mc-klubber, har vokst kraftig de siste årene, og er i dag spredt over mesteparten av landet.

Medlemmenes kriminelle aktivitet er en reell utfordring for mange politidistrikter.

I alt har Samordningsorganet gjennom Kripos gitt støtte til tolv regionale eller lokale prosjekter, i tillegg til to større etterforskingsprosjekter i regi av Kripos. Ett av dem avslørte dette:

 • Undersøkelser av etableringen av «street crews» avdekket at penger jevnlig ble levert til personer med tilknytning til Hells Angels.
 • Etterforskingen avdekket et utenlandsk bakmannsapparat.
 • Til sammen er det beslaglagt mer enn 20 kilo kokain og 100 kilo hasj.

– Vi ser år etter år at disse MC-klubbene utgjør en betydelig trussel, og at de driver omfattende og organisert kriminalitet. Dette blir også et satsingsområde i året som kommer, sier Refvik til NRK.

Hells Angels

MC-KLUBBER: De såkalte 1%-MC-klubbene, som politiet kaller for kriminelle mc-klubber, har vokst kraftig de siste årene, og er i dag spredt over mesteparten av landet.

Foto: BERTHOLD STADLER / AFP
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger