Politiet gjenopptar rekruttering av hunderasen Malinois

Politihøgskolen (PHS) har besluttet å gjenoppta rekruttering av hunderasen malinois etter at en arbeidsgruppe har konkludert med at den fortsatt kan brukes som tjenestehund av norsk politi.

Rio er tjenestehund i Oslo politidistrikt

Rio er av rasen malinois. Han jobber med narkotika. Nå kan flere hunder av samme rase igjen brukes som tjenestehunder i politiet.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Arbeidsgruppens rapport er tydelig på at det ikke er egenskaper ved hunderasen som er utfordringen, men adferd hos enkeltindivider, sier Siw Thokle, leder for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen, til NRK.

Tidligere i år stanset Politidirektoratet (POD) og Politihøgskolen testing av hunderasen malinois som tjenestehund ved Politihøgskolen fordi de mente den kunne være farlig.

Direktoratet viste til alvorlige hendelser både her hjemme og i våre naboland, og opplyste om at det i Norge har vært 15 mer og mindre alvorlige tilfeller av umotivert utagering og eller biting de siste sju årene.

– Føre var

Det ble satt i gang egne undersøkelser som skulle vurdere om hunderasen fortsatt er egnet i tjeneste, og i dag kom konklusjonen.

– Politihøgskolen skal nå gjenoppta rekruttering av Malinois, og det vil gå fortløpende, sier Thokle.

Hun forteller at beslutningen om å om midlertidig stans i testing av malinois ble tatt utfra et føre-var-perspektiv, og at høgskolen nå er godt fornøyd med arbeidsgruppens anbefaling. Den midlertidige stansen har vart i nesten et halvt år og har påvirket politiets arbeid.

– Jeg vet at minst tre ekvipasjer som er berørt av den midlertidig stansen av mentaltest, og PHS vil i samarbeid med innmeldt behov fra hundeledere i politidistriktene gjenoppta testingen fortløpende, sier Thokle.

– Glad man har hørt på fagfolk

Anders Hjertén

Anders Hjerthén sier han er glad for at malinois nå skal rekrutteres igjen.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Tillitsvalgt for Hundetjenesten i Oslo, Anders Hjerthén, fryktet at stansen kunne få alvorlige konsekvenser for hundeberedskapen i Norge, og mente at politiet først burde utredet om rasen er farligere enn andre hunderaser før de stoppet testingen.

Han sier han er glad for PHS sin avgjørelse om å gjennoppta rekrutteringen av malinois.

– Når det er sagt så står vi for det vi har sagt innledningsvis, at prosessen kunne vært igangsatt med en gang, i stedet for i første instans å begynne å ta avgjørelser uten å konferere med fagmiljøene godt nok, sier han til NRK.

– Nå er det slik at POD etter hvert gjorde det, og da er vi godt fornøyd med at saken er ferdig, og lettet over at det er tatt en avgjørelse på godt faglig grunnlag.

Arbeidsgruppen som har kommet frem til konklusjonen har vært bredt sammensatt av representanter fra hundetjenesten i politiet, Forsvaret, Politihøgskolen og forskere ved Norges miljø - og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hjerthén sier han er glad for at manhar hørt på fagfolk i denne saken.

– Arbeidsgruppen har vært satt sammen av uhyre kompetente fagpersoner, og man har lyttet til den innstillingen de har gjort. Den er godt dokumenter, og det er vi glade for, sier han.

Avvik kunne vært unngått

Ifølge konklusjonen kunne alle, eller de fleste, av avvikene malinoiser har vært involvert i vært unngått ved bedre rutiner. Dette inkluderer tiltak som endring i treningsrutiner, og retningslinjer for håndtering av hunder utenfor tjeneste.

– Det inkluderer tiltak som endring i treningsrutiner og retningslinjer for håndtering av hunder utenfor tjeneste. Dette er ting som Politidirektoratet vil jobbe videre med for å utvikle bedre rutiner for, sier Thokle.

– Vi har tatt tak i det som gjelder oss, nemlig testing av hundene.

Hunderasen malinois vil ikke lenger bli testet som tjenestehund ved Politihøgskolen, fordi rasen har vært involvert i flere uheldige hendelser. Nå frykter hundeførere for beredskapen.

Se sak fra NRK Dagsrevyen fra tidligere i år om malinoiser i politiet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger