Hopp til innhold

Partene enige om statsoppgjøret – storstreiken er avverget

Det blir ingen streik i Nav, universitetene og andre statlige arbeidsplasser. Over 16 timer etter fristen ble partene enige om avtaler med staten hos Riksmekleren.

Mekling på overtid i statsoppgjøret.

SELFIE: Statens personaldirektør Gisle Norheim feirer løsningen ved å ta en selfie med Pål Arnesen (YS Stat), Petter Aasestad (Unio stat), Egil Andre Aas (LO stat) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forhandlingene ble lange og utfordrende, særlig fordi hovedsammenslutningene i oppgjøret hadde ulike ønsker for hvordan lønnsøkningen på 2,8 prosent skulle fordeles.

Mens LO Stat, YS Stat og Unio en stor sentral pott, ville Akademikerne og staten ha en stor lokal pott.

Løsningen ble to avtaler. De tre første hovedsammenslutningene deler potten i to, mens Akademikerne får en ren lokal pott, ifølge kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Mekling på overtid i statsoppgjøret.

TAKKET: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) takker Akademikernes Anders Kvam for at oppgjøret er vel i havn.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kunne blitt storstreik

Da forhandlingene havnet hos Riksmekleren, lå det an til storstreik i staten. Sammen var de fire hovedsammenslutningene klar til å ta ut 6000 streikende torsdag morgen, med mulighet for å trappe opp til 77.000 medlemmer.

Det ville rammet blant annet politiet, Nav og ni universiteter og høyskoler, og kunne blant annet truet avviklingen av årets eksamener.

– Vi er veldig glad for å ha kommet i havn med meget krevende forhandlinger, sier leder Egil André Aas i LO stat.

LO, YS og Unio fryktet at en ren lokal lønnspott ville gjøre det vanskeligere å utjevne forskjellene mellom kvinner og menn. Når staten nå går med på å dele potten i to, er det med løfter om å se på lønnssystemet på nytt senere.

– Foreløpig står dagens system som det står, og det er vi glad for. Men vi har sagt oss villig til å se på en løsning for noe nytt, sier Aas.

MEKLING LØNNSOPPGJØRET I STATEN

LANGE FORHANDLINGER: Partene ved forhandlingsbordet hos Riksmekleren. Der ble de sittende over 16 timer på overtid før avtalene var på plass.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fornøyde akademikere

Moderniseringsminister Mæland mener det er nødvendig å modernisere lønnssystemet i staten, og får støtte av leder Anders Kvam i Akademikerne stat.

– Vi har fått til en høy reallønnsvekst for medlemmene våre, og en historisk forenkling av lønnssystemet, som vi er svært tilfreds med å ha fått til, sier han.

Han sier Akademikernes medlemmer nå går fra 39 ulike lønnsrammer til én felles lønnsstige.

– Løsningen er enkel å bruke for både virksomhetene og de ansatte, slår han fast.

MEKLING LØNNSOPPGJØRET I STATEN

HARDE FORHANDLINGER: Leder i LO Stat Egil Andre Aas på vei inn til i forhandlingene på Riksmeklingsmannens kontor.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

AKTUELT NÅ