Hopp til innhold

Partene ble enige 15 timer på overtid

Riksmekler Nils Dalseide sier partene i lønnsoppgjøret har blitt enige om en løsning og at konflikten dermed er avverget.

SE DIREKTE: Avklaring om meklingen i privat sektor.

– Vi har sittet sammen utover natta og fram til nå og på basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger, på tross av kraftig motstridende interesser, så har vi altså lykkes, sa riksmekler Nils Dalseide 15.30 i ettermiddag.

Storstreiken, som kunne omfattet inntil 200.000 ansatte, er dermed avverget.

LO og NHO er enige om at partene i privat sektor får et generelt lønnstillegg på 1 krone i timen, mens lavtlønte får et tillegg på 2,50 kroner.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier det er lagt grunnlag for en ny, bærekraftig AFP-ordning.

– Vi har fått på plass en tetting av hull i AFP-ordningen, vi har sikret sliterne og vi har sikret medlemmene en reallønnsøkning, sier Gabrielsen til NRK.

– Ett av kravene var også en ny, rettferdig tjenestepensjon, men her fikk ikke arbeidstakerne gjennomslag, medgir han.

NHO-leder Kristin Skogen Lund sier hun er lettet over at man kom frem til en løsning.

– Dette er et oppgjør innenfor ansvarlige, økonomiske rammer, sier Lund.

Fastlåst om OTP

Etter det NRK erfarer har det i dag vært bevegelse på enkelte av temaene. I spørsmålet om kost og losji skal det være framlagt en skisse som man er enige om og som kommer arbeidstakernes krav i møte.

I spørsmålet om AFP-ordningen er det oppnådd resultater på punktet om slitertillegg, og det kan se ut til at arbeidstakersiden kan komme til å akseptere dette. Resten av problematikken rundt AFP må utredes senere.

Men i ett av de største stridstemaene – endringer i Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) – er situasjonen etter det NRK erfarer fremdeles fastlåst.

Både VG og Frifagbevegelse får også opplyst at partene i meklingen har fått en skisse til løsning. Løsningen innebærer ifølge VG en ramme på om lag 2,8 prosent - én krone i generelt tillegg og to kroner og femti øre til lavtlønte uten lokal forhandlingsrett, skriver avisa.

LO har krevd at arbeidstakerne skal få opptjent pensjon fra første krone. Også når det gjelder AFP-ordningen, hvor LO er svært opptatt av å tette hull i ordningen, skal partene fortsatt strides.

LO skal ha gjort det klart at de trenger noen forsikringer i den saken, og at det ikke er nok med enighet om å skrive brev til og be om bistand fra statsråden.

En løsning på meklingen avhenger av at arbeidstakersiden aksepterer at de ikke får gjennomslag for OTP i denne omgang.

– Dårlig stemning

Søndag ettermiddag, mange timer etter at fristen gikk ut ved midnatt, sitter partene fortsatt i mekling. Kilder beskrev ved 12-30-tiden stemningen som dårlig overfor NRK, men nå tyder altså ting på at stemningen er noe løsere og at man har klart å enes på flere punkter..

Riksmekler Dalseide sa til NRK ved 23-tiden lørdag at begge parter hadde sagt seg villige til å diskutere videre etter den opprinnelige fristens utløp.

– Vi har en dialog som potensielt kan gi grunnlag for en mulig løsning, selv om det står mye igjen, sa Dalseide.

Dalseide fortalte at partene har diskutert mye AFP og krav til reise, kost og losji (RKL), og at de hadde kommet et stykke på vei i diskusjonen om disse sakene.

– Men det gjenstår flere krav som er uløst, hvor det er betydelig avstand og veldig liten bevegelse, sa Dalseide.

Han lovet å gjøre det han kan for å unngå en storstreik, men understreket at det til syvende og sist er opp til partene.

– Alt skal gjøres fra meklerens side for å finne et forslag som kan legges på bordet. Så må partene selv bestemme om de er mer tjent med det løsningsforslaget som da foreligger, enn det de kan regne med å få etter en konflikt. Det må de bestemme selv til slutt, sa riksmekleren.

– Men vi har altså en god dialog, og jeg mener i prinsippet at det er mulig å løse, selv om jeg må ta forbehold om bevegelse fra partene.

Søndag morgen, mange timer etter at fristen gikk ut ved midnatt, er det fortsatt ingen enighet i meklingen.

Fire stridspunkter

Meklingen mellom NHO og LO- og YS-forbundene har pågått siden onsdag.

Søndag morgen har partene rustet seg med pizza til frokost, og det er ikke kommet andre signaler enn at meklingen vil fortsette utover formiddagen. En kilde tett på forhandlingene opplyser til Aftenposten søndag morgen at utfallet av meklingen er umulig å spå.

Utfordringene i årets hovedoppgjør, hvor man ikke bare skal forhandle om kroner og øre, men også om endringer i tariffavtalene, er knyttet til disse fire punktene:

  • Lønn
  • Kost og losji
  • Endringer i avtalefestet pensjon
  • Endringer i obligatorisk tjenestepensjon

Lørdag kunne NRK melde at partene i meklingen vil be regjeringen om bistand for å løse AFP-floken.

Søndag formiddag sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at hun ikke har fått noen henvendelser fra NHO, LO og YS om å bistå.

– Flere har bedt meg kommentere et brev jeg ikke har fått, sier Hauglie til NTB.

Riksmekler Nils Dalseide sier at LO og NHO er villige til å mekle ut over fristen ved midnatt.

Fare for storstreik

Dersom partene ikke kommer til enighet, går i første om gang 35.000 arbeidere over hele landet ut i streik.

Særlig streikeuttaket i transportnæringen vil slå kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kan havne i streik hvis streikeuttaket blir utvidet.

For allmennheten er det kanskje innen transportsektoren at konsekvensene umiddelbart vil bli merket mest. I tillegg til busslinjer i og rundt store byer som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger blir en rekke ferjesamband berørt.

Vurderer sympatistreik

Sent lørdag kveld meldte Fri Fagbevegelse at hele LO-familien kan gå ut i sympatistreik for Fellesforbundets krav mot sosial dumping.

Skulle NHO og LO komme fram til enighet om pensjon og lønn, kan det likevel bli streik dersom Fellesforbundet ikke blir enig med arbeidsgiverforeningen Norsk Industri om en ny ordlyd som sikrer utsendte arbeidere dekning av reise, kost og losji, skriver NTB.

I så tilfelle kan Fellesforbundet ta ut sine over 27.000 medlemmer som er omfattet av den aktuelle landsdekkende tariffavtalen, Industrioverenskomsten, i streik.

Men også alle de andre 25 LO-forbundene kan ta ut sine yrkesaktive medlemmer i sympatistreik med Fellesforbundet, ifølge Frifagbevegelse.

AKTUELT NÅ