Hopp til innhold

Politisk pakt stoppet Hjelset-sykehus

For fem år siden forelå det planer om et nytt sykehus som skulle bygges mellom Molde og Kristiansund. Men en politisk avtale mellom ordførerne i de to byene parkerte hele ideen.

Jan Petter Hammerø og Dagfinn Ripnes

Molde-ordfører Jan Petter Hammerø (H) og tidligere Kristiansund-ordfører Dagfinn Ripnes (H) gikk sammen om å stoppe planene om et planlagt sykehus mellom de to byene.

Foto: NRK/Scanpix

Skisse av nytt sjukehus i Molde

Skisse av det nye sykehuset i Molde, som er planlagt bygd på Eikrem, fem kilometer unna Molde sentrum, med byggestart i 2018.

Foto: Helse Nordmøre og Romsdal

Lokaliseringsstriden om sykehus i Møre og Romsdal har blitt svært betent etter at helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen utsatte byggestart på nytt sykehus i Molde til 2018 – samtidig som Kristiansund sykehus med føde- og akuttilbud er fredet.

Men for noen år siden forelå det planer om et sykehus mellom Kristiansund og Molde – som kunne betjent begge byene. Planene ble imidlertid stoppet av en pakt mellom de to byenes ordførere.

Les også: Stoltenberg: – Eg lagar ikkje særordningar | – Hun virker unnvikende og demonstrerer maktarroganse | – Kunnskapslaus minister | Eks-SV-topp med brannfakkel: – Altfor mange lokalsykehus

«En dødsattest for Kristiansund sykehus»

Det tar en time å kjøre fra Molde til Kristiansund, vesentlig raskere for ambulanser i utrykning. I 2006 fantes det en plan om at nye Molde sykehus skulle bli bygd på Hjelset, 20 minutter øst for Molde – og 40 minutter fra Kristiansund.

- Det var en plassering som Kristiansund likte veldig dårlig. De oppfattet det som starten på et nytt, felles sykehus, sier Molde-ordfører Jan Petter Hammerø til NRK.

Daværende Kristiansund-ordfører Dagfinn Ripnes mente at et nytt sykehus mellom byene ville være en dødsattest for sykehuset i Kristiansund.

- I det øyeblikket et nytt sykehus på Hjelset hadde stått ferdig, kunne vi begynt nedtellingen for at Kristiansund sykehus ville blitt lagt ned som et fullverdig sykehus, sier han.

Men på dette tidspunktet var altså dette den mest sannsynlige plasseringen for det planlagte Nye Molde sykehus.

– Så langt fra oss som mulig

Om et nytt sykehus mellom byene i praksis ville ført til at regionen gikk fra to til et sykehus er det ulike syn på. Men uansett parkerte de to Høyre-ordførerne hele ideen med å inngå en pakt. Nye Molde sykehus skulle ligge lengst mulig unna Kristiansund.

Nye Molde sykehus, som nå etter planen skal bygges på Eikrem, vil ligge et kvarter lengre unna Kristiansund enn et eventuelt nytt sykehus på Hjelset ville gjort.

– For Kristiansunds vedkommende var det en fordel å få lagt det nye sykehuset i Molde så langt unna Kristiansund som mulig. Da ville sjansen øke for at begge byene fikk beholde sine sykehus. Hundremeterne var viktige, sier den tidligere Kristiansund-ordføreren.

Fortsatt truet

Dermed signerte de på at de forpliktet seg til å støtte hverandre i kampen for å bevare hvert sitt sykehus. Molde skulle støtte Kristiansund, og Kristiansund skulle støtte Molde i kampen for et nytt sykehus – bare det var lengst mulig unna.

Både i Kristiansund og i Molde mener de at avtalen var viktig i kampen for å bevare begge sykehusene. Men fem år senere føler kristiansunderne at sykehuset fortsatt er truet, mens Molde-folket er i harnisk over at byggingen av et nytt sykehus er utsatt.

Ideen om et sykehus et sted på veien mellom de to byene har det i ikke skjedd noe med.

Møre og Romsdal er nå delt i to helseforetak. Det er ett foretak for Sunnmøre og ett for Nordmøre og Romsdal. Parallellt med arbeidet som pågår med nytt sykehus, ber Helseministeren Helse nå Midt-Norge om å vurdere å organisere sykehusene i Møre og Romsdal i et felles helseforetak.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger