Hopp til innhold

– Folk i grisgrendte strøk overvurderer innvandringen

HURDAL (NRK.no) Jo færre ikke-vestlige innvandrere du har i lokalmiljøet ditt, jo større er sjansen for at du grovt overvurderer hvor mange de er.

hurdal1

– OVERDREV VISST: Ja, her overdrev jeg visst litt, sier Jack Gundersen i Hurdal nord i Akershus. Han tippet det var dobbelt så mange ikke-vestlige innvandrere i Norge som det faktisk er.

Foto: Kathrine Hammerstad / NRK

– Bare fem prosent? Er det ikke flere ikke-vestlige innvandrere i Norge? Ja ja, der kan du se. Jeg tok visst feil, gitt, sier Jack Gundersen og smiler.

68-åringen er på vei til nærbutikken i Hurdal for å gjøre formiddagshandelen, da han tar utfordringen om å tippe antall ikke-vestlige innvandrere i kommunen og Norge.

Lokaltesten består han med glans, men når antallet på landsbasis skal anslår går han for en tredobling.

  • SÅ MANGE INNVANDRERE ER DET I DIN KOMMUNE: Sjekk interaktiv oversikt (På grunn av teknisk problemer kan det hende du må forsøke på nytt, dersom du ikke får opp ditt fylke og kommune på første forsøk)


De rundt 240.000 med ikke-vestlige innvandrerbakgrunn i Norge utgjør nemlig ikke mer enn 4,8 prosent av befolkningen i Norge, ifølge Statistisk Sentralbyrå. I Hurdal utgjør denne gruppen kun 1,8 prosent av de rundt 2700 innbyggerne, som i antall utgjør beskjedne 47 personer.


Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Men når Gundersen og de andre hurdølingene NRK.no treffer i den lille kommunen langs Hurdalsjøen helt nord i Akershus stort sett både to-, tre- og firedobler innvandrertallet i anslagene sine, er de ikke alene om det. For noen år siden ba forskerne Johannes Bergh og Tor Bjørklund ved Institutt for samfunnsforskning nordmenn anslå størrelsen på innvandrerbefolkningen i en studie.

Etterpå sammenliknet man dette med den faktiske størrelsen.
Konklusjon: Nordmenn har en tendens til å overvurdere andelen innvandrere i den norske befolkningen, og ikke rent lite. Faktisk så mye som en dobling.

– Innvandrerne blir veldig synlige

– I gjennomsnitt sier folk at den ikke-vestlige delen av befolkningen i Norge er rundt tolv prosent. Det er det gjennomsnittlige anslaget folk har. Så er det litt uklart hvilken del av befolkningen som er ikke-vestlig, og man kan diskutere definisjoner og den type ting, men det faktiske tallet ligger mellom fem og syv prosent alt ettersom hvilken definisjon man benytter, sier Johannes Bergh til NRK.no.

hurdal3

GLIR FINT INN: Det er kun 47 personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Hurdal. – Vi ser ikke så mye til de, de glir fint inn i miljøet. Selv har jeg hjemmehjelp fra Filippinene og svigerdatter fra Indonesia, sier Turid Aas Lundby (70).

I en serie denne uken ser NRK.no nærmere på myter om innvandring. En av disse er påstanden om at Norge står overfor en masseinnvandring – og at den på sikt vil gjøre nordmenn til minoritet i eget land. Ifølge SSBs befolkningsfremskrivninger har Norge hatt en forholdsmessig høy innvandring de siste årene sammenliknet med andre europeiske land, men den er først og fremst drevet av arbeidsinnvandring. Andelen muslimer har stått mer eller mindre stille siden den siste innvandringsbølgen tiltok, og i 2011 tok Norge imot 1000 færre flyktninger enn året før. Påstanden om minoritet i eget land avskrives av eksperter som helt usannsynlig, både i denne og neste generasjonslevetid.

Til tross for at hele befolkningen jevnt over overdriver størrelsen på den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen, er det ett trekk som er slående: Mens Oslo-beboere treffer godt i sine anslag, er det folk i distriktskommuner med lav innvandrerandel som bommer mest, og det gjelder både lokale og nasjonale anslag.

I kommuner med kun én prosentandel innvandrere, svarte likevel én av seks at de hadde innvandrere i nabolaget. Dataene skriver seg fra Lokalvalgsundersøkelsen i 2007, men Bergh mener de er like talende i Norge anno 2013.


– Jo mer «grisgrendt» man bor, jo mer overdriver man. I kommuner med liten innvandrerbefolkning, og i kommuner som ellers er veldig homogene, så vil en innvandrer bli veldig synlig. Dermed er det nok flere som oppfatter den ene innvandreren som sin nabo, og dermed får man et overraskende høyt tall, sier Bergh.

– De er jo over alt i Oslo

Johannes Bergh

OVERVURDERER: Nordmenn overvurderer jevnt over størrelsen på den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen, ifølge forsker Johannes Bergh.

Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

Dette betyr ikke nødvendigvis at folk i distriktene er mer innvandringsfiendtlige.

– Det handler mer om den kunnskapen man har når man bor i en liten kommune eller i liten grad er omgitt av innvandrere. Da har man informasjon om innvandrerbefolkningen fra media og andre kilder som kan gi et inntrykk at denne delen av befolkningen er større enn den er, sier han.

LES REPORTASJE OG SE VIDEO: Derfor kan somalierne bli de «nye» vietnameserne

20 år gamle Ulrik Rogstad bor i Hurdal og jobber i den lokale Spar-butikken. Han baserte sin gjetning på 20 prosent ikke vestlige innvandrere i Norge på sine jevnlige reiser inn til Oslo.

– Der er de jo over alt. Man får inntrykk av at det er mye mer enn rundt fem prosent, sier han.

Det samme gjør Jack Gundersen. Han vokste opp på Grønland i Oslo, og føler han kommer til en helt annen verden når han kjører den rundt en times lange turen fra Hurdal til hovedstaden.


– Og så hører vi jo i media om ghettoskoler og sånn. Det gir en jo visse inntrykk, sier han.

Blant hurdølingene som er å se i det lille kommunesenteret denne solfylte februarformiddagen, er det ikke lett å få øye på noen av bygdas 47 ikke-vestlige innvandrere.

hurdal2

– OVER ALT: – Jeg er en del i Oslo, og der får man jo inntrykk av at de er overalt, sier 20 år gamle Ulrik Rogstad, som jobber i nærbutikken i Hurdal.

Foto: Kathrine Hammerstad / NRK

– De gjør ikke så mye ut av seg, men de glir fint inn i miljøet. Jeg har selv en hjemmehjelp som er filippiner, og en svigerdatter fra Indonesia, sier Turid Aas Lundby (70).

Negative overdriver mest

En potensiell fare ved den voldsomme overvurderingen, særlig i miljøer som i liten grad eksponeres for innvandrere, er at det oppstår myter som ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten. Ifølge Bergh viste undersøkelsen deres at de som er negative til innvandring og vil ha en strengere innvandringspolitikk, er de som overdriver mest.

hurdal

MANGE AV DE: – Jeg ser så mange av dem rundtom, på jobb, nede på Eidsvoll. Det er kanskje derfor jeg trodde det var så mange flere innvandrere i Norge, sier Martin Nordheim (18).

Foto: Kathrine Hammerstad / NRK

– Tror man innvandrerbefolkningen er større enn den er, kan det føre til at problemer med innvandring, særlig minoritetsspråklige barn eller kriminalitet kan overdrives. Mangel på kunnskap er også et problem, sier Bergh.

At Oslo-borgere treffer best, er ikke så rart, mener han.

– Det er her innvandrerbefolkningen er størst, og anslagene i Oslo er i større grad basert på egen erfaring enn i landet for øvrig. Det er årsaken til at man har et mer realistisk bilde. Det var de som gjettet det laveste tallet og slik sett traff best i hele landet.

Tilbake i Hurdal presiserer Jack Gundersen at hans solide feilbedømming av antall innvandrere i Norge ikke er uttrykk for et negativt syn på innvandringen i landet. Begreper som masseinnvandring vil han ikke bruke, selv om det til og med i Hurdal har vært en solid vekst i antall innvandrere totalt de siste årene.

– Mange av dem er flyktninger, og jeg har dirigert dem i skolekorpset her. Noen av dem jobber på butikken her. Foreldrene deres deltar på møter på skolen, og vi har ikke hatt noen debatt i lokalpressen om det. De bare kommer hit og blir en del av miljøet, sier han.

Grønland

OSLO-FOLK TREFFER MEST: I Oslo har mer enn hver fjerde innbygger innvandrerbakgrunn. Det er også osloborgerne som treffer best i sine anslag av innvandrerbefolkningen. Her fra Grønland i Oslo.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

AKTUELT NÅ