Oslo og Bærum fortsatt best på nasjonale prøver

Nesten uendret nivå på norske femteklassingers prestasjoner i engelsk og regning.

Klasserom

UENDRET: Mestringsnivået på norske femteklassinger holder seg uendret. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Resultatene fra de nasjonale prøvene blant 60.000 norske elever på femte trinn ble offentliggjort av Utdanningsdirektoratet nå i formiddag.

Holder seg stabilt

Resultatene viser i snitt ingen endringer i elevenes poeng i engelsk og regning på landsbasis. I fylkene og de største kommunene er det bare marginale endringer.

Siden 2014 har direktoratet målt utvikling over tid for regning og engelsk. Fra i år av skal man kartlegge utviklingen innen lesing.

Årets undersøkelse byr på få overraskelser sammenlignet med de foregående årene.

I regning har andelen elever på laveste mestringsnivå gått ned fra 25 prosent i 2014 til 23 prosent på årets prøve. Direktoratet kan likevel foreløpig ikke fastslå at det er en nedadgående trend.

Resultatene er delt inn i tre kategorier hvor mestringsnivå 1 er dårligst og 3 best.

Oslo og Bærum i tet

Det er i år som tidligere år femteklassingene i Oslo og Bærum som skårer best på prøvene.

Her presterer elevene i gjennomsnitt tre poeng over nasjonalt nivå på samtlige prøver.

Hver tredje elev i de to kommunene har resultater på høyeste mestringsnivå, viser resultatene.

Ser man på fordelingen mellom kjønnene er det små forskjeller. Jentene presterer i gjennomsnitt ett poeng bedre enn gutter i lesing, mens guttene har i snitt to poeng mer enn jentene i engelsk og regning.

Dette er i samsvar med resultatene fra 2014.

Rundt 93-94 prosent av landets femteklassinger har deltatt på årets nasjonale prøver.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger