Studentorganisasjonen: – Mange gode forslag som treffer bredt

Regjeringens krisepakke gir mer enn 1 milliard kroner til studentene. Studentorganisasjonen er fornøyd.

Andreas Trohjell i Studentparlamentet

GLAD: leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Andreas Trohjell sier regjeringen har lyttet til mange av studentene innspill.

Foto: Benjamin Skaug

– Krisepakken som nå ligger på bordet har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Tusenvis av studenter har mistet deltidsjobben sin som følge av krisen. Når undervisningen kun skjer digital uten sosiale møtepunkter, er det også mange som har beskrevet en tung hverdag gjennom høsten.

I krisepakken som regjeringen legger frem i dag, er det satt av 1 milliard kroner til ekstra tiltak for studenter. I dette ligger det blant annet at regjeringen øker muligheten for at studentene kan få mer lån og stipend. I tillegg er noe av pengene satt av for å opprette flere stillinger for studentene ved universitetene og høyskolene.

– For mange har studiesituasjonen vært utfordrende i høst og i vinter. Sammen med de andre tiltakene er forslaget om å ansette studenter på institusjonene og samskipnadene et godt forslag som både kan bedre studiekvaliteten og trivselen til studenter under koronapandemien, sier Trohjell.

Håper Stortinget vil bidra

Ansa-leder Morgan Alangeh er fornøyd med at krisepakken treffer flere studenter enn i fjor, og at det blir enklere å søke om lån for tapt arbeidsinntekt.

Nå vil denne ordningen også omfatte utenlandsstudenter som mistet sommerjobben i fjor, ifølge ham.

Ansa-president Morgan Alangeh

IKKE I MÅL: Studentene som ble i utlandet i juleferien og ikke fikk jobbet på grunn av karantene faller utenfor, advarer ANSA-leder Morgan Alangeh.

Foto: Ansa

– Likevel håper vi at Stortinget vil ta en innspurt for å sørge for at krisepakken også treffer dem som har søkt på en jobb og ikke fått. Det inkluderer også studentene som ble i utlandet over juleferie og ikke fikk søkt jobb eller tatt vakter på grunn av karantene. Den gruppen vil falle utenfor, sier han til NRK.

Lederen i Akademikerne sier krise støtten til studentene er utrolig viktig.

– Vi har ment at stipendandelen i krisepakken burde vært høyere – for eksempel på to tredjedeler av ekstrastøtten. Koronastudentene får svakere undervisning og mange er ensomme og sliter psykisk, og bør ikke i tillegg bli sittende med vesentlig høyere gjeld enn andre studenter i tillegg, sier Kari Sollien.

Hun mener den generelle studiestøtten bør økes for alle studenter til rundt 150.000 kroner.

– Pandemien har gjort det veldig tydelig at studiestøtten ikke er nok til å leve av. Mange studenter har slitt med å få endene til å møtes før krisen – nå er det åpenbart for alle at studentøkonomien er trang uten deltidsjobb.

Asheim: – Jeg vet at det har vært tøft

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er glad for at regjeringen nå har på plass flere tiltak til studentene.

– Ordningen ligner på den vi hadde i fjor vår, men med noen viktige forbedringer. Vi øker stipendandelen til 40 prosent. I tillegg utvider vi grunnlaget for å kunne søke på ordningen, sier Asheim til NRK.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

TØFT: Jeg vet det har vært tøft, sier utdanningsminister Henrik Asheim.

Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

Blant annet utvides perioden for inntektsbortfall som kvalifiserer til ordningen. Hvis du har hatt inntektsbortfall i perioden 16. juni 2020 til 15. juni 2021 kvalifiserer du for lånet.

– Da fanger vi også opp de som normalt jobber mye om sommeren, men som kanskje ikke fikk sommerjobb i fjor, sier Asheim.

– Men denne ordningen hjelper ikke noe for studenter som fra før sto uten en deltidsjobb, og som ikke har fått jobb i høst på grunn av pandemien?

– Det er grunnen til at vi bevilger 150 millioner kroner til utdanningsinstitusjonen slik at de kan ansette studenter i faglige stillinger.

– I tillegg bevilger vi 70 millioner kroner til studentsamskipnadene for at de kan ansette studenter for å organisere sosiale lavterskeltilbud til studentene, og til økte psykososiale hjelpetiltak, sier Asheim.

Han har følgende beskjed til studenter som nå er slitne av tiltakene:

– Jeg vet at det har vært tøft så langt, og at det også er tøft for mange studenter denne våren. Jeg håper disse tiltakene kan bøte på den vanskelige hverdagen som mange studenter nå opplever.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger