Leilighet fikk vannlekkasje – boligkjøp havnet i Høyesterett

Høyesterett har nå avgjort hvem som har ansvaret dersom det før overtakelsen oppstår skader i en bolig som «selges som den er».

Bilder av fuktskadene på badet

FUKTSKADER: Badet i Oslo-leiligheten ble ubrukelig på grunn av fuktskadene som oppsto like etter at leiligheten var kjøpt.

Foto: Privat

Advokat Thomas Andersen

ADVOKAT: Thomas Andersen, partner i Dalan Advokatfirma.

Foto: Dalan Advokatfirma

– Det er en viktig sak for forbrukerne og en prinsipiell dom, sier advokat Thomas Andersen etter at klientene hans vant fram i høyeste rettsinstans denne uka.

Det store spørsmålet var:

Hvem har ansvaret når leiligheten «selges som den er» og det oppstår en skade etter at man har kjøpt leiligheten – men før man har overtatt den?

Både Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett er klare. Det er selgers ansvar.

Fuktskader oppdaget etter åtte dager

Dette er historien som førte til dommen:

Et par i Oslo kjøpte leilighet i mai 2014. Overtakelsen var satt til 15. august samme år. Paret hadde fått opplyst at badene i leiligheten var fra 1995 og ikke tilfredsstilte kravene til våtrom. Men verken takstmannen eller Norsk Fuktskadekontroll hadde funnet fuktskader på badet.

En drøy uke etter kjøpet oppsto det vannlekkasje på badene. Årsaken var blant annet skjulte svakheter ved tettingen av slukene.

Bilder av fuktskadene på badet

LEKKASJE: Fuktskadene oppsto både som følge av lekkasje i bygårdens røropplegg og svakheter ved tettingen av slukene på badet.

Foto: Privat

Kjøperne overtok leiligheten som avtalt i august, men holdt tilbake 200.000 kroner fra kjøpesummen.

Da saksøkte selgerne paret for å få hele beløpet.

Mener kjøper overtok risiko

Advokat Jarl Henstein representerer forsikringsselskapet Protector Forsikring som førte saken i retten for dem som solgte leiligheten. Han har ikke ønsket å kommentere saken så langt. Men i retten argumenterte de med følgende:

Ettersom svakheten med slukene på badet var til stede da leiligheten ble solgt, hadde kjøperne overtatt risikoen. En annen regel ville gitt en tilfeldig fordel for kjøperne, fordi skaden like gjerne kunne ha oppstått etter overtakelsen, mente selgerne, ifølge dommen.

Men høyesterettsdommer Bergljot Webster var uenig og forkastet anken. Hun skriver i dommen:

Høyesterett slo riktignok fast at kjøperne hadde rett til å holde tilbake 182.000 kroner for utbedring av badet, altså 18.000 kroner mindre enn de først gjorde.

Selgerne på sin side er dømt til å betale saksomkostningene og egne kostnader.

Avklaring

Med den ferske dommen er rekkevidden av loven på dette området (se faktaboks) nå avklart, mener Norges Eiendomsmeglerforbund.

Carl O. Geving, Norges Eiendomsmeglerforbund

DIREKTØR: Carl O. Geving.

Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven

– Høyesterett har klargjort at «som den er»-klausuler ikke fritar selger for ansvaret for nye skader som oppstår før kjøper overtar risikoen for eiendommen, sier administrerende direktør i forbundet Carl O. Geving.

– Dommen er en god avklaring for begge parter i eiendomshandelen.

– Livet sto på vent

Paret som kjøpte Oslo-leiligheten i 2014 bor der fortsatt og har pusset opp badene.

De er glade for at saken endelig er avgjort, sier advokat Thomas Andersen.

– Det har vært krevende for dem. De har stått i en fight mot et forsikringsselskap i nesten tre år og følt at livet har stått litt på vent. Nå er de veldig lettet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger