Hopp til innhold

Oljestreik: Seks felt stenges

Organisasjonen for arbeidstakerne, Lederne, tar ut ytterligere 123 personer i streik. Seks felt med flere operatører stenger produksjonen, får NRK bekreftet.

Oljeplattformen Johan Sverdrup.

FLERE FELT RAMMET: Equinor er rammet av streiken i sokkeloppgjøret. Onsdag ble 43 ansatte ved Johan Sverdrup tatt ut i streik, og mandag trappes streiken opp med ytterligere 123 medlemmer ved andre felt.

Foto: Tom Little / AFP

Streikende oljearbeidere flys inn til fastlandet mandag morgen etter Lederne avviste det siste utkastet fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass søndag kveld.

Equinor melder i en pressemelding at det foretatt en kontrollert nedstenging av produksjonen på de Equinor-opererte feltene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon.

Neptun Energy er operatør på den streikerammede Gjøa-plattformen tilknyttet de to feltene Vega og Nova. Wintershall er opertør for feltene, og bekrefter at feltene må stenges ned som følge av streiken på Gjøa-plattformen.

– Feltene er stengt ned. Det er en naturlig konsekvens av streiken, sier kommunikasjonssjef i Wintershall, Kjetil Hjertvik, til NRK.

Nova-feltet er i ferd med å bygges ut, mens Vega-feltet produserer olje, ifølge Hjertvik.

– 330.000 fat ut av produksjon

Ifølge Norsk olje og gass er åtte prosent av den daglige olje- og gassproduksjonen i Norge satt ut av spill av streiken.

– Om lag 330.000 fat olje og gass går ut av produksjonen, sier informasjonssjef i Norsk olje og gass, Kolbjørn Andreassen, til NRK.

Kolbjørn Andreassen portrett

Informasjonssjef i Norsk olje og gass, Kolbjørn Andreassen.

Foto: Norsk olje og gass

54 av de 123 ansatte som er tatt ut i streik jobber tilknyttet feltene som Equinor stenger ned, ifølge selskapet.

– Hos oss er det produksjon av 200.000 fat olje og gass som er stengt ned fra i natt, sier kommunikasjonsrådgiver for norsk sokkel, Morten Eek, til NRK.

Equinor er hardest rammet av streiken som startet onsdag, hvor 43 ansatte ved Johan Sverdrup-feltet allerede er i streik. Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet er ikke rammet av streiken.

Morten Eek

Kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Morten Eek.

Foto: Statoil / Ole Jørgen Bratland

– Avgjørende hvor lenge streiken varer

Oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets peker på at feltene som er stengt ned er mellomstore.

– Åtte prosent er en vesentlig andel, men det avgjørende er hvor lenge streiken varer. Så lenge det er snakk om noen få dager, påvirker det ikke inntjeningen til selskapene, sier han til NRK.

Streiken ville rammet langt hardere dersom Johan Sverdrup-feltet ble påvirket, som produserte 433.000 fat daglig i andre kvartal, ifølge Sveen-Nilsen.

– Produksjonen der er også mer lønnsom fordi det er lavere enhetskostnad. Det ville vært mer dramatisk å ta ut Sverdrup for lønnsomheten til selskapene og skatteinntektene til Norge, sier han.

Ifølge analytikere som NRK har vært i kontakt med, er produksjonstillatelsene til oljeselskapene så fleksible at at en produksjonsstans på norsk sokkel kan innhentes.

Uenige om tariffavtale

Fagforeningen Lederne har satt som hovedkrav at medlemmer med kontrollromsoppgaver som tidligere jobbet utaskjærs, og som nå kan utføre jobben fra et kontrollrom på land, skal fortsette å være en del av tariffavtalen til Lederne.

– Dette handler ikke om kroner og ører, men prinsipper, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne til NRK.

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen

Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Foto: Lederne

Andreassen mener det vil bety at folk som jobber ute i havet må være en del av en sokkelavtale som egentlig omfatter offshore-ansatte, et krav som Norsk olje og gass avviser.

– Vi mener det er feil å bruke sokkelavtalen til å presse frem en avtale på land. Hvis man ønsker en ny tariffavtale på land, må man gjøre det i henhold til alminnelige regler, sier han.

Kontrollrom

STRIDENS KJERNE: Oljeproduksjonen ved Johan Sverdrup følges tett av teknisk personell i kontrollrommet. Her utføres oppgavene på plattformen, men flere av de ansatte skal fremover følge med på produksjonen fra land.

Foto: Tom Little / AFP

Strid tilbake i 2017

I høst har fagforeningene Lederne, Industri Energi og Safe forhandlet med Norsk olje og gass på arbeidsgiversiden, hvor Equinor er organisert.

Industri Energi og Safe ble enige om et samlet lønnstillegg på 4.700 kroner innen meklingsfristen 30. september.

For Lederne handler forhandlingene også om tariffavtalen til kontrollromansatte. Tidligere har medlemmene jobbet med kontrolloppgaver på plattformene.

Ny teknologi gjør at oppgavene kan utføres fra et kontrollrom på land. Hvis kravet blir innfridd, sitter Ingvartsen klar med pennen for å signere avtalen og droppe streiken.

– Dette handler om retten til å ta vare på medlemmene når de flytter til land. Det handler om å få en avtale tilsvarende de to forbundene vi konkurrerer med. Det handler om prinsipper og retten til å ivareta medlemmens interesse, også hvis de jobber på land, sier han.

Konflikten om tariffavtalen startet i 2017. Frontene er steile mellom partene, og i forrige uke sa Ingvartsen til NRK at Equinor driver streikebryteri fordi Johan Sverdrup-feltet ikke ble nedstengt helt eller delvis onsdag.

Equinor avviste på det sterkeste at de hadde trikset med vaktlistene for å holde produksjonen i gang, og viste til at bemanningen ikke er endret.

AKTUELT NÅ