Hopp til innhold

Oljefondet kvitter seg med klimaverstinger

Oljefondet legger torsdag frem fondets første rapport om ansvarlig forvaltning. I 2014 solgte Statens pensjonsfond utland seg helt ut av 49 selskaper, blant annet på grunn av store utslipp av klimagasser.

Yngve Slyngstad

Oljefondets administrerende direktør Yngve Slyngstad legger frem fondets første rapport om ansvarlig forvaltning torsdag.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Oljefondet har i 2014 styrket arbeidet med ansvarlig forvaltning. Nå åpner Oljefondet for første gang opp for et mer omfattende innsyn i fondets systematiske arbeid med ansvarlig eierskap.

I løpet av 2014 solgte Oljefondet seg helt ut av 49 selskaper hvor fondet vurderte forretningsmodellen som ikke bærekraftig.

– Vi har gradvis utviklet omfanget av risikobaserte nedsalg , både geografisk og tematisk. Totalt har vi solgt oss ut av 114 selskaper de siste tre årene, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Hensynet til utslippet av klimagasser var bakgrunn for nedsalg i 22 selskaper innen oljesand, kullutvinning til elektrisitetsproduksjon, sementproduksjon og kraftproduksjon med kull som energikilde.

Kartlegger klimautslipp fra selskapene

Fondet foretar risikoanalyser av sektorer og ulike land.

For første gang har Oljefondet i 2014 gjennomført en analyse av klimautslippene i selskapene som fondet er investert i.

Analysen viser at fondets portefølje av selskaper har en lavere klimagassintensitet enn for referanseporteføljen som er fastsatt av Finansdepartementet.

Avviket skyldes først og fremst at investeringene innen materialer, olje- og gass samt kraft- og vannforsyning har lavere samlede utslipp enn selskapene som inngår i referanseindeksen.

Bruker mest tid på de største investeringene

Oljefondets største investering, er aksjeposten i Nestle. Den har en markedsverdi på 48 milliarder kroner.

Verdien er så stor at den tilsvarer den samlede verdien av mer enn 3000 av de minste investeringene.

– Vi bruker mest tid på de største selskapene vi eier. 250 selskaper utgjør halvparten av Oljefondets aksjeverdier, sier Slyngstad.

Fondet gjennomførte analyser av 481 selskaper i 9 ulike sektorer i løpet av fjoråret, og stemte på mer enn 10000 ulike generalforsamlinger i 2014.

Han sier at fondet har en oppgave, å sikre høyest mulig avkastning på lang sikt, gitt noen beskrankninger.

  • Akseptabel risiko
  • Ansvarlige investeringer
  • Effektiv organisasjon
  • Åpenhet

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger