Hopp til innhold

Økokrim dropper tre av fire saker

Økokrim skal være Norges kraftsentrum for bekjempelse av økonomisk kriminalitet men skroter 73 prosent av sakene som meldes inn.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har sagt nei til tre av fire saker som har blitt spilt inn til ham de siste fem årene.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Legger dere bort saker der dere er ganske sikre på at det er begått økonomisk kriminalitet?

Det er ett av spørsmålene NRK vil ha svar på fra økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Mer om svaret senere.

Først tallenes tale.

Avviser tre av fire saker

NRK har for første gang fått ut antall saker som er meldt inn og hvor mange som er avvist av Økokrim fra 2010 til 2015.

Laster innhold, vennligst vent..

Tallene viser at Økokrim har sagt nei til mer enn 73 prosent av sakene de har fått på sitt bord i perioden,

Det tallet har holdt seg relativt stabilt i alle årene NRK har sjekket.

Laster innhold, vennligst vent..

I 2015 tok Økokrim bare tak i rundt én av fem saker som ble spilt inn.

Det gjelder også i saker der Økokrim er relativt sikre på at det har foregått noe kriminelt.

Eller som Schea svarer på spørsmålet først i saken:

– Det forekommer.

Her er innrømmelsen fra Økokrim-sjefen

Hva tenker du om at så mange saker legges bort?

– Det er en utvikling over lengre tid. Politiinnsatsen mot økonomisk kriminalitet har ikke holdt tritt med kriminalitetsutviklingen og hvordan både kontrollorganer og de store selskapene ruster seg, avdekker og følger opp denne type lovbrudd. Det har gått over noen år, sier Schea.

Han ramser opp følgende eksempler på hva som blir avvist:

  • Bedragerier.
  • Forskjellige typer økonomisk utroskap.
  • Underslag.
  • Brudd på verdipapirhandelsloven.
  • Kriminalitet rundt avgiftssaker.
  • Korrupsjon.
  • Konkurs.

– Hva som må legges bort er en prioriteringsoppgave og en del av jobben. Det viktigste for oss er at flere av de som begår lovbrudd bør bli tatt. Vi bruker ressursene til å håndtere de rette sakene på best mulig måte og med høyest mulig kvalitet. Det gjør vi med gode resultater, sier Schea.

– Uheldig at det ikke blir fulgt opp

Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte sier Økokrim har avvist 20 av 33 saker de har spilt inn de siste årene.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK
Morten Baltzersen

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen mener det er uheldig at saker de spiller inn til Økokrim ikke følges opp.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tallene fra NRK er helt i tråd med erfaringene fra skattedirektør Hans Christian Holte i Skattedirektoratet. Når han varsler Økokrim om skattesnusk eller underslag hender at saken kommer i retur.

Uåpnet.

– Økokrim skal ta saker fra oss som enten er store og omfangsrike, eller av prinsipiell betydning. De tre siste årene har de avvist av 20 av 33 saker vi har gitt dem, sier Holte.

Han kaller det utfordrende. Blant annet fordi man mister den avskrekkende effekten som ligger i risikoen for å bli tatt og dømt.

Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen sier det slik:

– Vi har et godt forhold til Økokrim. De fleste av våre saker blir anmeldt, men det hender at enkelte ikke blir etterforsket. Vi synes det er viktig at mistanker om alvorlig økonomisk kriminalitet innen våre tilsynsområder blir fulgt opp både etterforsknings- og påtalemessig. Da er det uheldig at de ikke blir fulgt opp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ