Hopp til innhold

Nye runder om politikernes lønn: – Utrolig skuffende

SV-leder Audun Lysbakken rister på hodet av forslaget til nye regler for politikerlønningene. Selv vil han ha lønnstak for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Audun Lysbakken

STORTINGET: Denne uka blir det nye runder om politikernes lønn. SV-leder Audun Lysbakken mener stortingsrepresentantene bør tjene mer som folk flest.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– I praksis betyr dette et kutt i stortingslønna på rundt 150.000 kroner, sier Lysbakken til NRK.

Han sikter til forslagene som SV vil fremme i Stortinget på onsdag. Da skal de folkevalgte nemlig stemme over hvordan lønna til toppolitikerne i Stortinget og regjeringen skal fastsettes.

SV-lederen er slett ikke fornøyd med det som etter alt å dømme blir resultatet. Han viser til at de største partiene Ap, Sp, Høyre og Frp allerede er blitt enige gjennom innstillingen som er kommet fra Stortingets presidentskap.

Audun Lysbakken under landsmøtet på Hamar, april 2021

MISFORNØYD: SV-leder Audun Lysbakken

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dette er utrolig skuffende. Her har man hatt et år med utredning og behandling, og så blir det ikke gjort noen ting. Dette er grønt lys for en ny lønnsfest for politikerne, sier Lysbakken.

– Ren kosmetikk

Innstillingen fra presidentskapet tar utgangspunktet i en rapport fra et utvalg som Stortinget besluttet å sette ned i fjor. Hensikten med det såkalte godtgjørelsesutvalget var å utrede felles prinsipper for godtgjørelser til politikere på alle nivåer.

I tillegg skulle utvalget vurdere ordningen med Stortingets lønnskommisjon, som hvert år legger fram et forslag om hvor mye politikerne bør få i lønnsøkning.

Utvalget ble nedsatt etter initiativ fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som kritiserte lederlønnsutviklingen i staten og for første gang gikk inn for lønnsfrys også for politikere.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er i likhet med Lysbakken lite imponert over innstillingen fra Stortingets presidentskap. «Et gigantisk mageplask», sier han.

Bjørnar Moxnes - Rødt holder landsmøte

GREMMES: Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Forslagene er ren kosmetikk. Den mest håndfaste endringen som foreslås er å bytte navn på kommisjonen representantene årlig skyver foran seg, når Stortinget vedtar å øke sin egen lønn, fra «lønnskommisjon» til «godtgjørelseskommisjon». Jeg gremmes, sier han i en e-post til NRK.

Rødt vil legge ned lønnskommisjonen, kutte lønnsnivået med 20 prosent og binde alle godtgjørelser til grunnbeløpet i folketrygden. Moxnes er glad for signalene fra SV og sier han håper Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil stemme sammen med dem.

Vil kutte

Også SV vil avvikle lønnskommisjonen og dessuten sette en tydelig grense for hva en politiker kan motta i samlede godtgjørelser. Lønnstaket skal omfatte alle folkevalgte verv samt styreverv i kommunale foretak.

– Når forskjellene øker i samfunnet som de gjør nå, er det særs alvorlig om politikerne er med på å dra ifra. Vi må tvert imot sette et eksempel selv, sier Lysbakken.

– Vi vil innføre et nytt prinsipp som gjør at politikerne kommer mer i takt med vanlige folk. Vi vil sikre at de folkevalgte ikke skal være innenfor de 10 prosent best betalte i landet og at lønningene reguleres med det samme kronebeløpet som en gjennomsnittlig arbeidstaker får, sier han.

Norske kroner

TJENER FOR MYE: SV og Rødt mener politikerne får for godt betalt

Foto: Gorm Kallestad / NTB

I dag tjener de 10 prosent best betalte fra om lag 845 000 kroner og oppover. Dersom SV får gjennomslag for forslaget, må godtgjørelsen til stortingsrepresentantene dermed kuttes med 142 997 kroner fra dagens nivå på 987 997 kroner.

Mindre til Solberg

SV mener det er rimelig at regjeringsmedlemmer og statsministeren skal lønnes høyere enn stortingsrepresentanter, men med deres modell blir det et solid kutt også for Erna Solberg.

I dag har hun drøyt 1,7 millioner kroner i inntekt. Med SVs modell vil lønna kuttes med mer enn 250 000 kroner. Statsråder vil få sine inntekter krympet fra 1,4 millioner til 1,18 millioner dersom SV får viljen sin.

Er det ikke lett for dere å komme med slike forslag når dere vet at de øvrige partiene uansett vil stemme imot?

– Vi mener alvor med dette. Vi praktiserer i SV en partiskatteordning som gjør at våre representanter sitter igjen med en sum som er i nærheten av det vi her foreslår, svarer Lysbakken.

Åpenhet

På spørsmål om utvalgsarbeidet rett og slett har vært bortkastet, siden det meste vil fortsette som før, svarer Senterpartiets medlem av presidentskapet Nils T. Bjørke at det var fornuftig med en gjennomgang.

Nils T. Bjørke, Senterpartiet

FORNUFTIG MED GJENNOMGANG: Nils T. Bjørke (Sp)

Foto: Vegard Erstad / NRK

Han sier det skal være åpenhet om godtgjørelsene og at politikerne skal følge lønnsutviklingen til folk flest og ikke til ledergruppene i staten. Men han forsvarer ordningen med en lønnskommisjon.

– En kan godt ha en diskusjon om akkurat hva slags nivå en skal legge seg på, men jeg tror det er fornuftig at vi har noen som ser på dette litt utenfra og så er det opp til Stortinget til slutt å vedta den endelige godtgjørelsen, sier Bjørke.

Han mener dagens ordning er den mest rettferdige.

– Det er viktig at godtgjørelsen gjør det mulig for alle å få seg et slikt verv. I tillegg må den være høy nok til å sikre at stortingsrepresentantene er uavhengige, sier han.

– Senterpartiet har tatt til orde for å fryse lederlønningene i staten. Burde ikke dere gå foran med et godt eksempel og stramme inn på egen lønnsvekst?

– Da må en se på alle på en gang. Jeg tror ikke det er bra hvis bare stortingspolitikerne blir stående i ro, og ikke samfunnet ellers, sier Bjørke.

Stortingets fjerde visepresident medgir at stortingslønna på 988 000 kroner ville være høy lønn for de aller fleste i landet.

– Vi har en god lønn på Stortinget. Det er det ikke tvil om. Men det er ikke et vanlig arbeid. Det er et tillitsverv som du har hele tiden, og man har ikke vanlig fritid som andre. Du er politiker året rundt og hele tida, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger