Nye reglar kan hindra straumsjokk

Nettselskapa kan verta pålagde å informera straumkundane betre og oftare om forbruket sitt for å unngå sjokkrekningar i framtida, varslar Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Video Lyse-eiere kjøper strøm hos konkurrent

Forskrifta om måling og avrekning gjev NVE heimel til å påleggja nettselskap og kraftleverandørar å innføra krav til nye rutinar i kritiske energisituasjonar.

Foto: Nyhetsspiller

Thor Erik Grammeltvedt, NVE

Seksjonssjef i NVE, Thor Erik Grammeltvedt.

Foto: NVE

– I anstrengde kraftsituasjonar er det viktig med oppdatert informasjon til forbrukarane om eige forbruk. På den måten er dei betre førebudde dersom kraftsituasjonen forverrar seg, opplyser seksjonssjef i NVE, Thor Erik Grammeltvedt på direktoratet sine heimesider.

Uvanleg dyr vinter-straum

Fyllingsgrada i norske vassmagasin er uvanleg låg, og NVE spår at straumprisane vil halda seg på eit historisk høgt nivå gjennom heile vinteren.

På grunn av den kritiske situasjonen i kraftmarknaden, går NVE no ut med eit brev til alle nettselskap og kraftleverandørar i landet.

I brevet vert selskapa og leverandørane varsla om at dei kan bli pålagde å innføra særskilte krav til rutinar for avlesing, fakturering og informasjon om straumforbruk.

– Bevisstgjering

– Straumkundane kan sjølv vera med på å redusera straumrekninga si gjennom å avgrensa straumbruken. Hyppigare målaravlesing og fakturering er med på å bevisstgjera forbrukarane, meiner Grammeltvedt.

Det er forskrifta om måling og avrekning som gjev NVE heimel til å påleggja nettselskap og kraftleverandørar å innføra krav til nye rutinar i kritiske energisituasjonar.

Grammeltvedt understrekjer at det på noverande tidspunkt ikkje er aktuelt å innføra slike krav, men at dei varslar om ei evetuell rutineendring no, slik at dei er budde dersom det kjem eit pålegg.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger