Hopp til innhold

Ny undersøkelse: Én av fire har ingen eller lav tillit til barnevernet

Hele 28 prosent av befolkningen svarer at de har ingen eller lav tillit til barnevernet. Det viser den største kartleggingen av nordmenns holdninger til barnevernet som er gjort.

Vilde Adolfsen

KRITISK: Leder for landsforeningen for barnevernsbarn blir sint når hun hører at folk ikke melder fra til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Når jeg hører dette, blir jeg først og fremst kjempesint, sier Vilde Adolfsen.

Lederen for landsforeningen for barnevernsbarn reagerer når NRK viser henne en ny undersøkelse utført på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Et utvalg på rundt 4000 personer har svart på hvilke holdninger til de har til barnevernet, og resultatene viser at hele 28 prosent har ingen, eller lav tillit til institusjonen.

– Må slutte å se på egen oppfatning

Adolfsen har selv en bakgrunn fra barnevernet, og representerer i dag 700 barn og voksne som har erfaringer herfra.

– Veldig mange av medlemmene våre forteller det samme, at hjelpen fra barnevernet kom for sent og at den var altfor dårlig når den først kom, sier hun.

liten tillit

LAV TILLIT: Bildet er fra 2016 da flere demonstranter samlet seg utenfor Stortinget for å markere sin motstand mot barnevernet.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Et dårlig inntrykk mener hun igjen fører til at mange ikke melder fra til barnevernet ved mistanker om at barn utsettes for omsorgssvikt som overgrep og mishandling.

Adolfsen understreker at barnevernet har forbedringspotensial, men blir bekymret når hun hører at et negativt inntrykk gjør at mange ikke ville meldt ifra ved mistanke om at barn utsettes for omsorgssvikt.

– Det er mange arenaer barnevernet kan bli bedre på, men det er viktig at barnevernet tar bekymringsmeldinger som kommer inn på alvor. Når det ikke blir gjort, blir barna skadelidende. Det kan også føre til at folk mister tillit til systemet, sier Adolfsen.

Hun ber skeptikerne løfte blikket:

– Man må sette barn og unges trygghet først. Det er det som må være den første tanken når man ser noe som ikke er greit. Det er barnet som blir lidende, sier hun.

Tror folk påvirkes av sosiale medier

Direktør for Bufdir Mari Trommald, tror at mye av mistilliten blant folk kan stamme fra kritiske grupper på sosiale medier.

– Vi tror at enkeltsaker enten i media, eller det flere leser på sosiale medier, kan farge inntrykket av barnevernet. Vi har sett noen Facebook-grupper hvor uttalelsene er ganske skarpe. Det kan også være ganske kritiske og hatske utfall mot dem som jobber i barnevernet, forteller Trommald.

Mari Trommald, Bufdir

MER ÅPENHET: Direktør for Bufdir Mari Trommald, tror mer åpenhet rundt barnevernets utfordringer vil økte tilliten til institusjonen.

Foto: Tine Poppe

Hun viser NRK et eksempel fra Facebook:

– Her sammenligner de barnevernet med nazister, at vi tar barna og plasserer dem utenfor hjemmene sine. Det er ganske grove beskyldninger, sier hun.

Hvordan skal dere øke tilliten blant folk da?

– Det er viktig å ha åpenhet om barnevernet. Vi må snakke om hva som er vanskelig, og de dilemmaene barnevernet står i, både når de skal hjelpe familier, men samtidig passe på at man griper tidlig nok inn, sier Trommald.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger