Hopp til innhold

Ny studie: – Klimaforskerne er egentlig enige om global oppvarming

Er du forvirret over det kalde været og får det ikke helt til å stemme med global oppvarming? Tenker du at forskningen spriker i alle retninger? Da bør du lese dette!

Barn leker på isen på stranda ved Nuuk

GRØNLAND: Barn leker på isen på stranda ved Nuuk. Ved kysten er isen blitt tynnere mens inne på land er den tykkere, og utenfor vitenskapelige kretser skaper dette forvirring om klimaendringene.

Foto: Reuters File Photo / Reuters

«Er det ikke snart på tide å oppdatere leserne med litt faktiske opplysninger om Grønlandsisen? Målinger viser at isen har lagt på seg 700 gigatonn siden september. Det er langt over gjennomsnittet for de siste 31 årene», skriver en klimaskeptiker til NRK.

Vi hutrer oss gjennom vårdagene og klimaforvirringen øker for hver temperatursving.

Men en ny studie fra Den føderale tekniske høgskolen i Zürich, som er publisert i Nature, har satt seg fore å utrydde all forvirring. Den konkluderer med at de aller fleste forskerne egentlig er enige.

Iselin Medhaug

KLIMAFORSKER: Iselin Medhaug, seniorforsker i klimafysikk ved ETH Zürich.

Foto: ETH Zürich

Den nye studien, som ble ledet av den norske klimaforskeren Iselin Medhaug, har sammenstilt en rekke studier som viser tilsynelatende helt forskjellige resultater, og viser at forskerne grunnleggende sett er enige om de langsiktige klimatrendene: Det blir varmere.

Vær og klima er ikke det samme

Mellom 1998 og 2012 virket det som om den globale oppvarmingen stoppet helt opp, og klimamodellene viste ikke dette. Dette har fått mange til å tvile på klimaendringene. Og klimaskeptikere har ofte brukt det som et argument mot klimamodellenes evne til å si noe å fremtidens klima.

– Det er fokuset på temperaturmålinger i øyeblikket som fører til at folk tror at klimaforskningen spriker, sier Medhaug til NRK.

Medhaug og hennes kollegaer har sammenlignet mer enn 176 vitenskapelige artikler om den såkalte "pausen" i global oppvarming. De konkluderer forskjellig – noen med at jorda ikke ble varmere i denne perioden, andre at det ble varmere, men ikke like varmt som forventet. Men når Medhaug tar i betraktning alle de naturlige værvariasjonene og faktiske utslipp, solstråling og vulkanutbrudd, så er modellene og observasjonene i veldig god overensstemmelse med hverandre.

– Det kan se ut som de motsier hverandre, men når vi sammenligner likt med likt, viser det seg at de ikke er så uenige om dette temaet likevel.

Det er stor enighet blant forskerne om at det forekommer naturlige variasjoner i været, og at klimamodellene tar høyde for disse. Det har vært høyere vindhastighet over Stillehavet enn vanlig, noe som senker temperaturen. Svakere solstråling og flere mindre vulkanutbrudd i denne perioden har også bidratt, sier Medhaug.

Kan de naturlige klimavariasjonene stoppe den globale oppvarmingen?

– Nei! Her må vi skille mellom vær og klima. Klima er været over en lang periode på minst 30 år. Og her er trenden tydelig: Det blir varmere.

Direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, Tore Furevik er enig.

– En har alltid hatt denne typen variasjoner over år og tiår, og som nå kommer på toppen av en langsiktig oppvarming som skyldes økte konsentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren. Derfor vil vi enkelte perioder få veldig rask temperaturøkning, som vi har sett de siste par årene, mens en andre perioder kan få en tilsynelatende stans i temperaturøkningen som i starten av 2000-tallet.

Professor Piers Forster, klimaforsker ved Universitetet i Leeds, beskriver studien som en stor og omfattende oppsummering, men sier at spørsmålet om langsiktige klimatrender fortsatt er åpent.

– Det er andre studier som viser at pausen i temperaturøkningen i 1998 – 2012 faktisk har redusert klimaets beregnede sensitivitet overfor klimagassene, noe som kan bremse temperaturøkningen på lengre sikt, sier Forster til The Guardian.

Men også Forster uttrykker bekymring for at fokuset på kortsiktige temperaturmålinger har dratt oppmerksomheten bort fra den langsiktige utviklingen.

Grønlandsisen er tykkere

Så hva er det da med isen på Grønland, er den virkelig blitt tykkere? spør vi professor i klimadynamikk ved Bjerknessenteret, Kerim H Nisancioglu.

– Det enkle svaret er at ja, det snør mer enn det smelter på toppen av grønlandsisen, men langs kysten brytes det av store mengder isfjell som føres ut i fjordene og smelter. Dette resulterer i netto reduksjon av isen på Grønland.

AKTUELT NÅ