Krever 8 millioner kroner, tilbudt 70 000

Kvinnen som vant over staten i Høyesterett i april i fjor får 70 000 kroner i oppreisning. Det er langt mindre enn det kvinnen selv ba om. Dermed blir det ny runde i retten, sier kvinnens advokat John Christian Elden.

Erstatning etter Høyesterettsdom

Kvinnen som vant over staten i Høyesterett krever 8 millioner kroner i erstatning. Men staten vil bare gi kompensasjon for menneskerettighetskrenkelser på 70 000 kroner

Foto: Ellen Omland

NRK fortalte onsdag morgen historien til moren som i 16 år har flyktet fra sin eks-kjæreste. I april vant hun i Høyesterett over staten fordi de ikke hadde beskyttet henne og barna godt nok mot en person.

I går sendte Regjeringsadvokaten svar på kvinnens krav om erstatning.

De tilbyr 70 000 kroner pluss saksomkostninger.

– Altfor lite, sier kvinnens advokat i Høyesterett John Christian Elden som mener staten oppfører seg smålig.

Han varsler at de vil ta saken til retten for det de mener er tapte inntekter i 16 år.

Krever 8 millioner kroner

Når saken om kom opp i tingretten ble spørsmålet om skyld og erstatning delt forteller Elden. Hvis partene ikke ble enige skulle erstatningsspørsmålet igjen opp for tingretten i en egen sak.

Kvinnens advokat John Christian Elden forteller at de mener rundt 8 millioner kroner er et rimelig krav.

– Det er en ren automatisk beregning av utgifter som følge av at hun måtte si opp jobben, ta med seg familien og flytte. Og det mener vi at staten må bære ansvaret for sier Elden.

Vi tilbyr kompensasjon

– Det hun har fått er en kompensasjon for den menneskerettighets krenkelsen

Arne Martin Sørli

Advokat ved Regjeringsadvokaten, Arne Martin Sørli vil ikke gi den erstatningen kvinnen krever.

Foto: Regjeringsadvokaten

som Høyesterett har konstatert med 70 000 kroner i tillegg har staten dekket alle hennes saksomkostninger og det blir totalt 114 000 kroner.

Advokat ved Regjeringsadvokaten, Arne Martin Sørli sier det er det de mener hun har krav på etter gjeldende norsk rett.

– Kvinnen krevde langt mer, hvorfor vil dere ikke komme henne i møte?

– Vi mener at hun ikke har hatt et økonomisk tap som følge av politiets handlinger eller unnlatelser.

Men Elden sier at staten kan ikke fritas for ansvaret når det er deres menneskerettighetskrenkelse som er årsaken til at disse utgiftene har kommet.

Dommen setter presedens


– Det høyesterett sier er at staten har et ansvar for å beskytte borgere også mot overgrep fra andre borgere.

Kvinnens advokat i Høyesterett, John Christian Elden sier at når staten og politiet

John Christian Elden

Kvinnens advokat John Christian Elden varsler ny runde i retten om erstatningsspørsmålet.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

sier at vi kan ikke følge opp fordi vi har ikke ressurser, så er det ikke det en unnskyldning.

Han er usikker på hvor mye politiet har fulgt opp brudd på besøksforbudet etter dette, men sier at hver gang han har nevnt denne dommen i andre tilsvarende saker så har politiet handlet. De gangene man ikke har vist til dommen er situasjonen som før sier han.

Flere kvinner må søke erstatning

Elden oppfordrer flere kvinner som opplever tilsvarende situasjon som hans klient om å henvende seg til Justisdepartementet og søke staten om erstatning. Han mener dommen i Høyesterett åpner for det.

– De som har fått utgifter, flyttekostnader og så videre vil kunne ha et erstatningskrav fra staten.

817 personer og 419 barn bor i dag på kode 6, sperret adresse ifølge Skattedirektoratet.

– Jeg håper at staten selv vil følge opp disse sakene slik at de som har krav på erstatning vil få det. Det er ikke de som er utsatt for vold som skal lide økonomisk.

Kommunikasjonsrådgiver i Justis- og Beredskapsdepartementet sier i en epost til NRK at vi tar alle slike saker på alvor og vil behandle dem deretter. Hvorvidt det vil komme flere krav, ønsker vi ikke å spekulere i.

Saken om erstatning for kvinnen kommer trolig opp for tingretten til høsten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger