Hopp til innhold

Ny rapport: Voldsepisoder i forkant av 7 av 10 partnerdrap

I en ny rapport om partnerdrap i Norge kommer det frem at muligheten til å stanse vold og drap har vært til stede i mange tilfeller, uten å bli brukt.

Anders Anundsen om partnerdrap

Justisminister Anders Anundsen mener rapporten vil være et nyttig verktøy i politiets arbeid med å forebygge partnerdrap.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Helt siden 2009 har Justis – og beredskapsdepartementet planlagt et forskningsprosjekt om partnerdrap. Bakgrunnen er at VG i 2007 satte søkelyset på temaet, og skrev at 72 kvinner hadde blitt drept av sine menn siden år 2000.

177 partnerdrapssaker fra 1990 til 2012 har blitt undersøkt i den nye studien, som ble overlevert justisminister Anders Anundsen torsdag.

Selv om Norge ikke er på Europa-toppen for partnerdrap, slik det tidligere har blitt hevdet, er fortsatt en høy andel av drapene som begås her til lands er i partnerdrap-kategorien.

Solveig Karin Bø Vatnar

Forsker Solveig Karin Bø Vatnar sier rapporten viser at de fleste som blir drept av partneren sin har opplevd vold i forholdet i forkant.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge. Det er åtte partnerdrap i Norge hvert år, noe som gjør at det er svært viktig å forebygge denne typen drap, sier forsker Solveig Karin Bø Vatnar, som har ledet studien.

Sju av ti utsatt for partnervold

Et av hovedfunnene i rapporten er at svært mange av dem som har blitt drept av sin partner, har vært utsatt for partnervold i forkant.

– I 70,6 prosent av sakene var det en eller flere partnervoldsepisoder før drapene. I fem av ti partnerdrap var det registrert fem eller flere episoder, sier Vatnar.

Hun forklarte videre at svært mange av ofrene har vært i kontakt med andre i forkant av partnerdrapene.

– Seks av ti gjerningspersoner og sju av ti offer søkte hjelp i nære relasjoner før drapet. Disse bekymringene ble i liten grad formidlet videre til hjelpeapparat og politi. De som tok kontakt med politi og hjelpeapparat, følte i liten grad at de ble tatt på alvor, sier Vatnar.

Artikkelen fortsetter.

Krimteknikere

I slutten av september ble 27 år gamle Nilofer Naseri drept av sin jevngamle ektemann i Melhus i Trøndelag. Samme dag som drapet skjedde, hadde Nilofer anmeldt ektemannen, som hun ønsket å skille seg fra. Her er krimteknikere i arbeid på stedet der kvinnen ble drept. Drapet, som ennå ikke er behandlet i retten, er ikke et av drapene som er undersøkt i studien.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Muligheten til å stanse volden har vært der

Forskningen som ble lagt frem torsdag er gjennomført av Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus. Målsettingen med rapporten, som overleveres justisminister Anders Anundsen, har vært å identifisere risikofaktorer, og utvikle mer treffsikre forebyggende tiltak.

– Forskningen viser at muligheten til å stanse volden har vært der, men at den ikke ble brukt. God forebygging er en investering i fremtiden og sparer oss for store kostnader, først og fremst menneskelig, men også økonomisk, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

– Varslede drap

Helene Langsether i Krisesentersektretariatet

Helene Langsether i Krisesentersektretariatet mener mange av partnerdrapene kunne ha vært unngått.

Foto: Twitter / Privat

Helene Langsether, informasjonsrådgiver i Krisesentersekretariatet, tror mange partnerdrap de siste årene kunne ha vært unngått.

– Vi er veldig opptatt av at mange av drapene kunne vært stoppa. Det er ofte varslede drap, og det er ofre som ikke har fått beskyttelsen de burde fått, sier Langsether.

Hvem er det som skal sørge for denne beskyttelsen?

– Det er samfunnet. Det er en helhet. Noen ganger kan det være politiet, eller det kan være at de ikke har fått den hjelpen de har trengt for å starte et liv på egen hånd. Vi vet at volden eskalerer i bruddfaser, og da er det viktig med god beskyttelse. Dette kan for eksempel komme i form av besøksforbud, voldsalarm eller lignende, sier Langsether.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT