Hopp til innhold

Ny rapport: Grove lovbrudd i norsk industri

– Altfor mange i industrien arbeider under farlige forhold. En ny rapport viser brudd på regelverket i tre av fire tilsyn.

Manglende vern

Arbeidstilsynet har avdekket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien.

Foto: Arbeidstilsynet

Gjennom tre uker i februar og mars oppsøkte representanter fra Arbeidstilsynet 219 industribedrifter over hele landet. Resultatene viser at 74 prosent av bedriftene ikke overholdt sikkerhetslover for ansatte, og i halvparten var det mangelfullt vern av dem som jobber med farlige maskiner, ifølge en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Trude Vollheim, Direktør i Arbeidstilsynet,

Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Tilsynets rapport viser at altfor mange i industrien arbeider under farlige forhold. I tre av fire tilsyn i industrien fant vi for dårlig maskinsikkerhet i bedriftene, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Vollheim bekrefter overfor NRK at det er snakk om lovbrudd.

Tar kritikk

Årlig registreres det om lag 3000 ulykker og skader i industrien, viser tall fra SSB. Og mange av ulykkene skyldes at maskiner mangler vern mot bevegelige deler eller at vern er fjernet. Industrien er også en næring som er overrepresentert når det gjelder dødsulykker, ifølge rapporten.

– Vi har sett at folk har fått fingre kuttet av, noe som fører til at man er ute av arbeidslivet. Vi har også sett at folk har blitt klemt i hjel på jobb, sier Vollheim.

Siden 2000 har 90 ansatte mistet livet på jobb i industrinæringen.

Stein Lier Hansen

Stein Lier Hansen, direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi vil ta det på største alvor, det som viser seg å være slurv fra våre bedrifter, sier Stein Lier Hansen, direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri til NRK.

Manglende opplæring

Et annet funn i rapporten er at det i fire av ti virksomheter ikke har blitt gjennomført opplæring med særlig farlig arbeidsutstyr.

– Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker og skader, uttaler direktøren i Arbeidstilsynet.

I fire av ti virksomheter finner Arbeidstilsynet i tillegg at arbeidsutstyret ikke er merket med nødvendige advarsler og opplysninger om sikker bruk.

AKTUELT NÅ