Hopp til innhold

Ny korona-studie: D-vitamin gir lavere sannsynlighet for alvorlig sykdom

Infeksjonslege sier han vil bli overrasket om ikke en ny spansk studie gjør D-vitaminbehandling standard for norske korona-pasienter.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

En spansk studie viser gode resultater av behandling med D-vitamin hos koronapasienter.

Foto: Katrine Sunde

Koronapasienter har 60 prosent større sjanse for å overleve når de ble behandlet med D-vitamin. Og de som ikke fikk D-vitamin hadde fire ganger større sannsynlighet for å trenge intensivbehandling. Det viser en studie ved Hospital del Mar i Barcelona i Spania.

Studien er ikke ennå fagfellevurdert. Men resultatene peker i samme retning som flere andre studier om D-vitamin kan hjelpe mot alvorlig covid-19-sykdom.

Etter at denne artikkelen første gang ble publisert, er studien blitt trukket av fagtidsskriftet The Lancet på grunn av spørsmål rundt forskningsmetodikken. Studien har også ført til debatt blant andre forskere rundt metodikken.

Forskere flere steder i verden har spekulert på om det er noe spesielt med stoffet kroppen lager når det ultrafiolette lyset fra solen treffer huden.

Flere studier bekrefter en sterk sammenheng mellom et lavt D-vitaminnivå og alvorlig covid-19, skriver Dagens Medisin. D-vitamin ser særlig ut til å styrke kroppens forsvar mot virale luftveisinfeksjoner.

Ikke standard behandling

Men på norske sykehus er ikke D-vitamin standard behandling for covid-pasienter. Det bekrefter Vidar Ormaasen, som er overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Men det å ha lavt D-vitaminnivå er assosiert med å bli mer syk av infeksjoner.

– Så hvorfor ikke like godt behandle med D-vitamin, da?

– Vi følger jo med, så hvis det kommer overbevisende data, så vil vi selvfølgelig vurdere det. Men det pøses ut forskningsartikler. Så vil man jo også gjerne ha i hvert fall to studier som viser det samme. Her må det gjøres en totalvurdering. Men det er jo både en billig og enkel behandling hvis det skulle ha noe for seg, svarer Ormaasen.

Forsker på tran

Forsker og infeksjonslege Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus leder Tran-studien. Den har som formål å finne ut om tran forebygger covid-19.

Om det er D-vitamin eller omega-3, eller kombinasjonen, som er den avgjørende komponenten i tran, er forskerne usikre på.

Men Søraas sier at pasienter med alvorlig covid-19-sykdom ofte har lavt D-vitaminnivå i kroppen.

– Mange av dem er innvandrere, som beviselig er lavere på D-vitamin enn mange etniske nordmenn, fordi vi har et høyt bevissthetsnivå om mangelen på sol om vinteren.

Vitamin D-mangel er mer utbredt hos mennesker med mørk hud, viser forskning. Melanin i huden beskytter mot UV-lys. En konsekvens er at vitamin D-produksjonen reduseres. Det er en kjent problemstilling at folk med høye melaninnivå som er bosatt på den nordlige halvkule ofte har for lave nivå av vitamin D.

Lege og forsker Arne Søraas ved Avdeling for mikrobiologi i Oslo universitetssykehus.

Forsker og infeksjonslege Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Torstein Bøe / NRK

Infeksjonslegen sier han vil bli overrasket om ikke studien i Spania vil gjøre D-vitaminbehandling standard for norske covid-pasienter.

– Det kan godt være at dette kan være det som gjør at man begynner å gi D-vitamin til alle som kommer på norske sykehus med covid. Den er jo ikke fagfellevurdert ennå, så man trenger nok litt tid for å gå igjennom den. Men jeg vil tippe at infeksjonsavdelingene rundt omkring leser den med stor interesse allerede nå.

Søraas mener vinteren i år, midt i koronapandemien, ikke er tidspunktet for å ha lave D-vitaminnivåer. De som spiser lite fet fisk bør følge ekstra nøye med i år. Han henviser til nasjonale retningslinjer.

Bør tas forebyggende

Haakon E. Meyer har jobbet med D-vitamin i mange år. Han jobber også med Tran-studien.

Han forteller at studiene om D-vitamin mot luftveisinfeksjoner viser noe sprikende resultater, og at det fortsatt gjenstår en del forskning før man kan konkludere endelig om D-vitamin hjelper mot covid-19.

Likevel synes han det er verdt å ta D-vitamintilskudd mens vi er midt i pandemien, siden mange ikke får i seg den anbefalte dosen gjennom kostholdet.

– Om vi kan forebygge covid-19 i tillegg til alle andre fordeler D-vitamin gir, så er jo det bare bra, sier Meyer.

Også Helsenorge.no gir følgende råd for koronahverdagen:

I Norge anbefales et daglig inntak av 10 µg vitamin D for barn og voksne, og 20 µg per dag for de over 75 år. I praksis vil mange, særlig eldre, ha behov for vitamin D-tilskudd for å oppnå det anbefalte inntaket i vinterhalvåret, når solen skinner mindre.

AKTUELT NÅ