Hopp til innhold

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i Oslo-streiken

Det blir tvungen lønnsnemnd i Oslo. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener han ikke hadde noe annet valg.

UNIO i streik. Tromsø sentrum.

TVUNGEN LØNNSNEMND: NRK erfarer mandag at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i Oslo. Her fra streik i Tromsø.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Mandag ettermiddag ble partene i arbeidskonflikten mellom Unio og Oslo kommune innkalt til et møte av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mandag kveld skriver regjeringen i en pressemelding at de foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten.

I pressemeldingen står det at bydel Nordre Aker i Oslo natt til 7. juni meldte at 14 av 30 sykepleiere på vakt i hjemmetjenesten ble tatt ut i streik.

– Statens helsetilsyn mente at på bakgrunn av dette at det kunne oppstå fare for liv og helse fra og med i dag, den 7. juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Røe Isaksen sier det skal være høy terskel for å gripe inn i en streik.

– Streikeretten står sterkt i Norge. Derfor skjer det utelukkende når vi får beskjed fra fagmyndigheter om at det er fare for liv og helse, slik som nå, sier arbeids- og sosialministeren til NRK.

28. mai ble 642 ansatte i Oslo kommune tatt ut i streik. Den 4. juni ble ytterligere 1272 personer tatt ut.

Torbjørn Røe Isaksen. Bildet er tatt i forbindelse med intervju om NIS-loven, som han tidligere har hatt befatning med som daværende næringsminister.

ALVORLIG: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener situasjonen i Oslo kommune ble så alvorlig han til slutt måtte gripe inn.

Foto: Lisa Rypeng/NRK

– Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, står det i meldingen.

Et forsvarlig uttak

Bård Eirik Ruud, nestleder i Unio, mener de hadde gjort et forsvarlig uttak av sykepleiere.

– Vi hadde lagt opp til ordinær helgebemanning, sier Ruud.

– Når det er forsvarlig i helgene, bør det også være forsvarlig i ukedagene. Vi utfordret ikke pasientsikkerheten på noen måte, legger han til.

Leder av Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, sier hun er svært skuffet over at streiken er avblåst.

– Vi var klare til å holde streiken gående så lenge som nødvendig. Skuffelsen er stor. Streiken er over for denne gang, men dette er starten på en lønnskamp.

– Er en mulighet

Per Egil Johansen, forhandlingsleder i LO, mener regjeringens terskel for å gripe inn under streik har blitt stadig lavere.

– Streikeretten er et privilegium vi verner om, og det er vanskelig å vurdere situasjoner som denne fra utsiden. Likevel er min opplevelse at en del av de tvungne lønnsnemndbeslutningene virker uforståelige.

Leder for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Erik Kollerud, sier tvungen lønnsnemnd er en mulig fasett under en streik.

– Det er et mål i seg selv å unngå at regjeringen griper inn, sier Kollerud.

Regjeringen vil nå gripe inn med tvungen lønnsnemnd mellom Unio og Oslo kommune.

Lite fornøyd

Fredag stanset regjeringen streiken i Unio kommune. Da ble det tvungen lønnsnemnd mellom KS og Unio.

Streikeleder i Unio Sunnfjord, Stig Jonny Fitje, uttalte da til NRK at han var overrasket over den tvungne lønnsnemnden. Han mente streiken var forsvarlig utført.

Bakgrunnen for den tvungne lønnsnemnda var brannfare på et prosessanlegg i Fredrikstad, der de ansatte var tatt ut i streik.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sa han var lite fornøyd med at ansvaret for konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Partene har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse. Men når konflikten kan medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, skrev Isaksen i en pressemelding.

AKTUELT NÅ