Hopp til innhold

Norwegian tapte milliardstrid med staten – slipper likevel unna regningen

Oslo tingrett slår fast at Norwegian skulle ha skattet av en gevinst på 4,5 milliarder kroner, og skylder staten nær en milliard. Fordi flyselskapet unngikk konkurs med et nødskrik, slipper det likevel unna med å betale 1 prosent.

Norwegian

Flyselskapet Norwegian har ligget i en årelang strid med skattemyndighetene knyttet til at selskapet flyttet store deler av virksomheten til Irland i 2013/2014.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Oslo tingrett har i en kjennelse fra 25. mai avvist et søksmål fra flyselskapet Norwegian om å kjenne tre vedtak i Skatteklagenemnda fra januar i fjor ugyldige.

Kjennelsen er nå anket.

Bakgrunnen for saken er at Norwegian ble restrukturert i 2013/2014. Da ble fly og store deler av virksomheten overført fra Norge til Irland.

Norwegian mente overføringen kunne gjøres på en måte som gjorde at man slapp å skatte av gevinsten.

Men ifølge dommen i tingretten skulle det vært betalt skatt av 4,5 milliarder kroner for selskapene Norwegian Air Shuttle ASA og Norwegian Ground Handling AS for årene 2013 og 2014.

– Vi er veldig tilfreds med at Oslo tingrett var enig med oss og ga medhold til staten, sier Monica Sivertsen, som er seksjonssjef for juridisk stab i Skatteetaten.

– I utgangspunktet skulle skatten av de 4,5 milliardene være på rundt 1 milliard, sier Sivertsen.

Omtalt i finansiell rapportering

Norwegian omtalte skattetvisten med staten i sin rapport for fjerde kvartal 2020.

Der skriver selskapet at skattestriden med staten kan øke samlet skatteregning inkludert renter med i overkant av 850 millioner kroner for årene det gjelder.

Potensielt kan kostnadsøkningen være 918 millioner kroner, ifølge flyselskapet.

Nesten hele statens krav er tapt – uansett

En avgjørelse i lagmannsretten ligger trolig flere måneder frem i tid.

Staten har frist til 15. juli på å levere tilsvar til anken fra flyselskapet.

Men uansett utfall i lagmannsretten og eventuelt Høyesterett, må staten uansett se langt etter å få tilbakebetalt noe i nærheten av milliardverdier.

Også dersom staten til slutt får rett i sitt syn på saken.

For Norwegian har vært på konkursens rand i lang tid, og har gjennomgått en rekonstruksjon under reglene om konkursbeskyttelse i Norge og Irland.

Under loven om rekonstruksjon, er skattekrav ikke regnet som prioriterte krav.

Det betyr at staten i likhet med andre kreditorer med uprioriterte krav bare blir sittende igjen med småpenger sammenlignet med sitt opprinnelige krav.

– Normalt sett ville dette medført en ganske stor skatteregning på i størrelsesorden en milliard. Men så har det vært en rekonstruksjon, der skattekrav ikke er prioritert. Vi godtok derfor de samme vilkårene som alle andre, så det gjenstår 1 prosent på det kravet, sier Sivertsen.

– Så det opprinnelige skattekravet på 1 milliard er barbert ned til 10 millioner kroner eller enda lavere enn det?

– Det er barbert ja, sier hun.

Vil ha prinsipiell avklaring

Norwegian har på sin side anført at staten har tolket lovverket feil, og at rettsanvendelsen er i strid med EØS-avtalen.

Esben Tuman, kommunikasjonsdirektør i Norwegian

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Foto: Norwegian

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian sier at dommen er anket fordi det er viktig for selskapet å få en prinsipiell avklaring på hvorvidt konsernet kunne omorganisere seg uten at det utløste skatteplikt.

– Hvor vi da mener at vi i henhold til EØS-reglene så er det noe vi kunne gjøre uten at det skulle beskattes, sier Tuman.

Og dersom også høyere rettsinstanser skulle slå fast at flyselskapet skylder staten noe i nærheten av en milliard kroner, er også Norwegian av den oppfatning at det er en regning de slipper å betale annet enn smuler av.

– Det stemmer nok at kravet, siden det oppsto før vi gikk inn i rekonstruksjon, så vil det være omfattet av de samme prosessene der. Beløpet som sådan blir mindre enn det opprinnelig var, men spørsmålet og den prinsipielle avklaringen om hvordan lovverket skal fortolkes, er det samme, sier han.

AKTUELT NÅ