Hopp til innhold

Northug dømt til fengsel i sju måneder

OSLO TINGRETT (NRK): Petter Northug må sone i fengsel etter råkjøringen i august. Dommeren sier mobilopptak viser at skistjernen snakket om å ydmyke dem han kjørte forbi.

Petter Northug holder pressekonferanse i Trondheim 21. august 2020

GODTOK DOMMEN: Petter Northug fra møtet med pressen i august. Han forklarte seg i dag via videolink.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

To timer etter at skistjernen forklarte seg i retten kom dommen.

Northug må sone i fengsel for råkjøring, filming med mobilkamera under råkjøringen og oppbevaring av narkotika.

– Alt i alt settes straffen til fengsel i sju måneder, sa tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg.

34-åringen fratas også førerkortet på livstid.

Det er en praksis for at en dømt likevel kan få førerkort tilbake, men det er uansett en minstetid på fem år.

Northug godtok straffen etter en kort prat med sin forsvarer. Heller ikke påtålemyndigheten kommer ikke til å anke dommen, opplyser politiet til NRK.

– Ønsker å gå videre

Northug ønsker å ta straffen han har fått og gå videre i livet, sier forsvarer Halvard Helle.

– Sju måneder betyr at han må inn i fengsel for å sone?

– Jeg merker at det er lite sprik mellom dommerens premisser og den konklusjonen han treffer, og det skyldes at Northug både har fått tilståelsesrabatt, og de har lagt vekt på rehabilitering og politilekkasjene. Men de lander likevel noe høyere enn jeg mener selv at det er grunnlag for. Men Northug var helt klar på at han ville ta den straffen han fikk og gå videre, sier Helle.

Han sier at Northug har vært klar over at slike handlinger normalt blir en ubetinget fengselsstraff av en viss lengde.

– Årets mørkeste dag var nok for Northug da han ble tatt i august. Det var nullpunktet. Nå er vi jo faktisk på årets mørkeste dag, men i mellomtiden har det skjedd en betydelig endring i hans livsil. Det gjelder både rus og trening og andre ting som er med på å legge det som har vært bak seg, sier Helle.

Han sier politiets lekkasjer fra etterforskningen har vært en betydelig merbelastning, og at dommeren også la vekt på dette i den samlede vurderingen.

Helle sier han avventer Spesialenhetens etterforskning av lekkasjene.

Skjerpet straff for mobilvideoene

Dommeren sier at straffen før strafferabatt for tilståelsen ligger på åtte måneder.

Dommeren mener at Northug satte seg selv og andre i fare for å bli drept ved høy fart og bruk av mobiltelefon.

– Det er skjerpende at det ble laget flere filmer av fartsovertredelser som etter siktedes egne forklaring ble vist til venner. Dette må slås hardt ned på, sa dommeren, og la til at siktede er dømt for lignenden overtredelser tidligere.

Dommeren mente kjøringen viste at Northug ikke hadde lært fra den forrige dommen.

Politiet mente Northug burde dømmes til åtte måneders fengsel, mens Northugs forsvarer Halvard Helle mente straffen burde ligge under seks måneder. Det ville åpne for å sone med fotlenke i stedet for i et fysisk fengsel.

Grensen for å kunne ha fotlenke i stedet for å måtte sone i fengsel er på seks måneder.

Dommen på sju måneder betyr med andre ord at Northug ikke kan sone med fotlenke.

Northug: – Skal ikke skje

Northug har allerede erkjent det han er siktet for, og saken ble behandlet som en tilståelsessak.

Northug, som er siktet for råkjøring og oppbevaring av narkotika, stilte i rettsmøtet på videolink. Etter det NRK forstår, er han i Trøndelag.

Rett før klokken 12.00 kom Northug med på videolink. Han har på seg en svart genser, og tok en kopp kaffe før retten ble satt i Oslo tingrett sal 250.

Dommeren startet med råkjøringen.

– Det ble filma med mobilen i høyre hånd og jeg hadde den ene hånda på rattet, sier Petter Northug.

– Denne hendelsen der du skal ha bremset ned helt og akselerert til en hastighet på 204 km/t i en 80-sone. Stemmer det? spurte dommeren.

– Det stemmer, sa Northug

Når det gjelder råkjøringen er siktelsen basert på Northugs egne mobilopptak.

– Du er kjent med at du ikke kan bruke mobil slik når du kjører? spurte dommeren.

– Ja. Det er uaktsomt og det skal ikke skje i trafikken, svarte Northug.

tilståelsessak mot Petter Northug

DOM SNART: Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg og forsvarer Halvard Helle (t.h.) under tilståelsessaken mot Petter Northug i Oslo tingrett mandag.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Presset om filming

Northug svarte stort sett kort på spørsmålene som ble stilt, men måtte noen ganger utdype før dommeren ble fornøyd.

Dommeren sier man hører Northugs stemme på mobilvideoen. Northug ville helst ikke si noe om det, men dommeren ba ham forklare seg.

– Jeg kommenterer kjøringen min, mens jeg kjører forbi. Jeg trenger ikke gå noe nærmere inn på det, sa Northug.

– Jeg vet du snakker om å ydmyke de du kjører forbi? sa dommeren.

– Jeg sier vel at jeg skal passere dem og gjør det med en slags kommentatorstemme, svarte Northug.

«I et tidsrom på om lag 12 minutter tok siktede fire filmer av kraftige fartsøkninger mens han kjørte forbi andre biler. Samtidig kommenterte han egen kjøring, som at han ydmyket og satte på plass de som ble forbikjørt,» skriver dommeren i avgjørelsen.

Northug bekrefter også at han har vist filmene til venner.

Flere tilfeller av råkjøring

Ifølge siktelsen kjørte han for fort fire ganger, på tre ulike dager:

  • Mandag 10. august på E6 ved Espa kjørte han med en hastighet på 203 kilometer i timen når fartsgrensen var 80 kilometer i timen.
  • Onsdag 12. august mellom Elverum og Trysil kjørte han i en hastighet på 204 kilometer i 80-sone.
  • Torsdag 13. august mellom Trysil og Elverum kjørte han flere ganger over 200 kilometer i timen i 80-sonen, hvorav den høyeste hastigheten var på 221 kilometer i timen.
  • Torsdag 13. august i E6 Daldumpa i Ullensaker kjørte han 168 km/t i 80-sonen.

Kjørte i motsatt kjørefelt

Ifølge siktelsen benyttet han mobiltelefon under kjøringen ved å filme speedometeret og veibanen.

«Han kjørte også flere ganger i motsatt kjørefelt mens han hele tiden filmet og kommenterte egen kjøring. Den beskrevne kjøringen innebar en stor fare for ham selv og andre trafikanter», heter det i siktelsen.

Oppbevarte narkotika

Skistjernen er siktet for flere tilfeller av råkjøring og oppbevaring av narkotika.

I tillegg til 6 gram kokain og 0,6 gram MDMA skal han ha oppbevart tre tabletter som inneholdt det narkotiske stoffet Diazepam og to tabletter som inneholdt det narkotiske stoffet Alprazolam.

Da Northug møtte pressen i august sa skilegenden at han har et rusproblem.

Northug ble først også siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand. 2. september ble det imidlertid klart at blodprøven Northug avla ikke hadde spor av rusmidler.

Dermed frafalt den delen av siktelsen som gikk på kjøring i ruspåvirket tilstand.

Northug forteller at han blir stoppet av politiet hjem fra Trysil. Det ble gjort et avhør der han ble stoppet, tatt spytteprøve på grunn av mistanke om ruskjøring.

– Det var mitt stoff, sa Northug, som bekrefter at mengden MDMA og kokain stemmer og at det ble funnet i leiligheten hans.

En alvorstynget Petter Northug innrømmer alvorlige rusproblemer.

INNRØMMELSEN: En alvorstynget Petter Northug innrømmer alvorlige rusproblemer.

Sier han holder seg rusfri

På spørsmål fra forsvarer sa Northug at han hadde holdt seg rusfri etter hendelsene.

– Du har også avlagt urinprøver jevnlig fra din fastlege. Stemmer det? spør advokat Halvard Helle.

– Det stemmer, sier Northug.

– Stemmer det at de er rene og at du har klart på holde deg unna bruk av tabletter og narkotika?

– Det stemmer, svarte Northug.

Da forsvarer Helle ba om lavere straff enn det politiet ber om, argumenterte han med at Northug er i «positiv utvikling».

Helle mener også at en politilekkasje om saken som bidro til medietrykk skal vurderes som formildende på straffen.

Etter at dommeren hadde gått gjennom alle forholdene ble Northug spurt om han samtykker til en tilståelsesdom.

– Riktig det, sier Northug.

Da rettsmøtet var ferdig, ble Northug spurt om det var noe han ville tilføye.

– Nei, svarte han kort.

Etter den turbulente høsten har Northug også gitt ut en julesang som har fått en del oppmerksomhet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger