Hopp til innhold

Norske leger støtter omstridt opprop om å fjerne smitteverntiltakene

Flere norske leger har signert et omstridt opprop som tar til orde for å la koronasmitten spre seg fritt blant unge og friske mennesker. – Skuffende, mener Espen Nakstad.

Dagfinn Haarr

VIL HA DEBATT: Dagfinn Haarr, inntil nylig kommunelege i Kristiansand, mener et opprop mot strenge smitteverntiltak har mye for seg.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det er britiske og amerikanske forskere som står bak oppropet «Great Barrington Declaration» som tar til orde for å bygge flokkimmunitet ved å la viruset herje fritt i samfunnet, mens eldre og risikogrupper blir isolert innendørs.

«De som ikke er sårbare bør umiddelbart få fortsette med sine liv», heter det i erklæringen.

Forskerne med bakgrunn fra anerkjente læresteder som Stanford, Harvard og Oxford mener det vil føre til uopprettelig skade på samfunnet om smitteverntiltakene opprettholdes frem til en vaksine er tilgjengelig.

De mener smitteverntiltakene bør oppheves, og at fokus bør snus mot å beskytte risikogrupper.

En av de norske legene som har signert oppropet er Dagfinn Haarr, inntil nylig smittevernoverlege i Kristiansand.

– Jeg tenker at nå som vi skal holde på med dette i ett års tid til, så synes jeg «Barrington Declaration» har mye for seg. Det vil nok ikke bli gjennomført i Norge. Vi vil nok fortsette å kjeppjage studenter som har festet på kvelden, sier Haarr.

De siste månedene er det Haarr som har hatt ansvar for å slå ned smittespredningen i Kristiansand.

Han ble for kort tid siden pensjonist, men sier han fortsatt tar oppdrag for kommunen.

– Sverige kunne vært seierherren

Haarr viser til at han mener Sverige hadde klart seg bra, dersom de hadde greid å beskytte sykehjemmene sine bedre.

– Det er et spørsmål om kost og nytte, og jeg tenker at Sveriges strategi hadde vært ekstremt vellykket om de beskyttet sine eldre, som de ikke greide å gjøre.

– Dersom Sverige hadde vært smartere, hadde de stått igjen som den store seierherren.

– Men som kommunelege har du satt skoleklasser og andre i karantene i Kristiansand de siste månedene ...

– Ja, man må jo følge reglene.

– Mener du det var unødvendig?

– Nei, det som var unødvendig var å stenge skoler og barnehager fra starten av. Å holde en klasse borte en ukes tid er ikke all verden.

– Men erklæringen mener smittespredning fra for eksempel en skole ikke er så farlig. Skal man da bare la det gå?

– Det er ikke snakk om ja eller nei. Det er snakk om grader av ting. Mitt poeng er å finne en balansegang som er på et litt annet nivå.

Naturlig flokkimmunitet

På oppropets nettside hevdes det at erklæringen er signert av nær 500.000 mennesker verden over, inkludert 27.000 leger og helsepersonell og 11.000 folkehelse-eksperter.

I britiske aviser har det vært oppslag om at flere har signert med falske navn.

Også tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, Charlotte Haug, har skrevet under på oppropet, ifølge Morgenbladet.

En søkbar liste over navn på hvem som har signert, ble nylig fjernet fra nettsiden.

qsuZtfrxwf8

INITIATIVTAKER: Professor Sunetra Gupta ved Oxford-universitetet. Her fra et besøk i Oslo i 2014.

Foto: Vegard Grøtt / NTB

En av initiativtakerne, Oxford-professoren Sunetra Gupta, mener oppskriften for å vende tilbake til hverdagen er fri smittespredning i tre måneder.

– La oss gjøre dette i de tre månedene det tar for dette patogenet å sveipe gjennom befolkningen. (...) Jeg er trygg på at om vi følger denne strategiene kan vi kanskje feire en fin og normal jul, sa Gupta denne uken til den kanadiske radiostasjonen CBC.

Det synet støttes av en av de andre norske legene som har signert oppropet.

– Med mine kunnskaper tror jeg på å utvikle flokkimmunitet. Med tiltakene vi har nå vil dette bare bli dratt veldig langt ut i tid, sier lege Per Mathisen.

Per Mathisen

STØTTER OPPROP: Lege og radiolog Per Mathisen mener naturlig flokkimmunitet er veien ut av pandemien.

Foto: Kristin Ellefsen / Fedrelandsvennen

Mathisen understreker at han uttaler seg på egne vegne som radiolog og lege, og ikke som ekspert på epidemiologi eller smittevern.

Han mener dødsrisikoen for unge og friske mennesker er svært liten, og viser til at FHI har anslått en såkalt fatalitetsrate i Norge på 0.3 %.

90 % av de døde hadde underliggende sykdommer.

– Det vil si at om du er vanlig frisk så har du en sjanse på 3 av 10.000 for å dø av koronasykdom. Det er mikroskopisk. Å stenge ned hele samfunnet for å verne vanlige oppegående friske mennesker, er helt uproporsjonalt, sett opp mot konsekvensene, mener Mathisen.

Nakstad: – Skuffende

At det er ulike syn på strategi fremover i medisinske fagmiljøer, mener assisterende helsedirektør Espen Nakstad er naturlig. Men han mener både legene, og oppropet, bommer:

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad

UENIG: Det er uetisk å satse på naturlig flokkimmunitet, mener fungerende helsedirektør Espen Nakstad.

Foto: Vidar Ruud

– Det er ikke overraskende at det er ulike meninger også i medisinske fagmiljøer, men det er skuffende om man ikke setter seg grundig nok inn i situasjonen og overfører synspunkter fra andre land som ikke nødvendigvis gjelder for Norge.

Nakstad mener oppropet bygger på en feilaktig forutsetning om at det er mulig å skjerme risikogruppene fra smitte.

– Det er åpenbart at man ikke klarer å beskytte en enkelt aldersgruppe fullt og helt. All erfaring tilsier at smitten sprer seg fra yngre til eldre når smittepresset i samfunnet blir stort nok. Vi har for eksempel sett at ansatte ved sykehjem og sykehus kan smitte beboere og pasienter, rett og slett fordi de er smitteførende før de selv merker at de har symptomer.

– Det vil også være uetisk å låse inne alle eldre og isolere dem i større grad enn i dag.

Nakstad mener Norge så langt er blant landene som har hatt minst inngripende smitteverntiltak, fordi vi har klart å holde smittespredningen nede.

– Kost-nytte-regnskapet er tydeligere og tydeligere i alle land som har gjennomgått dette. Jo mer smitte, jo større konsekvenser for helsetjenesten og samfunnet for øvrig.

WHO-sjef kritisk

Tidligere i uka rykket WHO-sjef Tedros Gebrheyesus utmot å tro at naturlig flokkimmunitet kan være en vei ut av pandemien.

– Aldri i folkehelsehistorien har flokkimmunitet blitt brukt som strategi for å svare på et utbrudd, iallfall ikke en pandemi, sier Tedros på et videomøte mandag.

En eksponeringsstrategi er vitenskapsmessig og etisk problematisk, ifølge WHO-direktøren.

– Å tillate et farlig virus som vi ikke helt forstår, å løpe fritt er helt enkelt uetisk. Det er ikke et alternativ, sier Tedros.

At WHO-sjefen går ut på denne måten, synes lege Per Mathisen er underlig.

– Det er jo litt rart, for det er ikke lenge siden en representant for WHO uttalte seg positivt til den svenske strategien. Jeg vet ikke om dette er litt motstridende spill, og det spørs om dette ikke handler like mye om politikk, sier Mathisen.

Nakstad er derimot enig med WHO-sjefen.

– Jeg er enig i at det er uetisk, fordi det er så åpenbart at man ikke klarer å beskytte en aldersgruppe og styre smitten bort fra den gruppen. Alt tilsier at smitten sprer seg fra yngre til eldre aldersgrupper, sier Nakstad.

RETTELSE: I en tidligere versjon av artikkelen sto det at Per Mathisen jobber ved Sørlandet Sykehus. Det er flere år siden han var ansatt ved sykehuset.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger