Hopp til innhold

Norske jøder i undersøkelse: Jødehatet har blitt verre

Fordommer mot jøder er utbredt i den muslimske befolkningen i Norge, viser en ny undersøkelse. 70 prosent av jødene som er spurt svarer også at jødehatet er blitt verre de siste årene.

Undersøkelsen viser også at utbredelse av antimuslimske holdninger er utbredt i det norske folk.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, lanserte i dag en ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017.

Rapporten inneholder også noen gode nyheter. Det er mindre utbredelse av antisemittiske holdninger i Norge i 2017 enn i 2011. Utbredelsen av fordommer i befolkningen går ned fra 12,1 prosent til 8,3 prosent.

NRK skrev i et nyhetsvarsel at undersøkelsen viser at jødehatet i Norge har blitt verre. NRK presiserer at dette gjelder jøder som svarer på spørsmål om egne opplevelser.

70 prosent av de jødiske respondentene at antisemittisme er blitt mer utbredt de senere år, og to av tre sier det hender at de skjuler sin religiøse tilhørighet i frykt for negative holdninger.

Undersøkelsen viser også at utbredelsen av antimuslimske holdninger er nokså utbredt i befolkningen. 34 prosent av de spurte har utpregede fordommer mot muslimer.

Grunn til bekymring

Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp), sier det er gledelig å se at det er nedgang i negative holdninger til jøder. Det er også positivt at det er noe mindre skepsis mot å ha muslimer som naboer eller i vennekretsen. Samtidig viser undersøkelsen at det er grunn til bekymring.

Solveig Horne

Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) mener det er gledelig å se at det er nedgang i negative holdninger til jøder.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Det er negativt at negative holdninger til muslimer er såpass utbredt i befolkningen. Det gir også grunn til bekymring at både muslimer og jøder opplever at fordommer mot egne grupper har økt de siste årene, sier Horne.

Ministeren uttrykker også bekymring over at det i undersøkelsen kommer frem at mer enn 20 prosent av det muslimske utvalget og 11 prosent av befolkningen generelt, mener at trakassering og vold rettet mot jøder kan forsvares med bakgrunn i Midtøsten-konflikten.

Jøder: – Jødefiendtlige holdninger utbredt

Undersøkelsen som kom i dag er delvis en oppfølging av HL-senterets befolkningsundersøkelse om holdninger til jøder og andre minoriteter, publisert i 2012.

Den nye studien inneholder i år inneholder en utvidet del om befolkningens holdninger til muslimer, samt en egen undersøkelse om jøder og muslimers holdninger og erfaringer med hverandre.

Muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge, skiller seg ut og støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent), står det i rapporten.

Men til tross for at det kan se ut til at jødehat går ned i den norske befolkningen som helhet, så er det det motsatte som rapporteres av norske jøder.

70 prosent av jødene som er spurt i undersøkelsen svarer likevel at de opplever at jødehatet er blitt verre de siste årene.

Synagogen i Oslo

Blomster utenfor synagogen i Oslo 15 februar 2015, i forbindelse med terrorangrepet i København, der synagogen også ble angrepet.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Muslimfiendtlige holdninger

Undersøkelsen viser også at utbredelsen av antimuslimske holdninger er nokså utbredt i befolkningen. 34 prosent av de spurte har utpregede fordommer mot muslimer.

Påstanden «muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» støttes av 42 prosent av de spurte. Samtidig svarer 39 prosent bekreftende på påstanden «muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur», og 31 prosent mener at «muslimer ønsker å ta over Europa».

Ifølge undersøkelsen mener 80 prosent av den norske befolkningen at negative holdninger til muslimer er veldig eller ganske utbredt. 52 prosent av muslimene deler denne oppfatningen.

Moskéen Central Jamaat Ahle-Sunnat på Grønland i Oslo

Norges største moské, Central Jamaat Ahle-Sunnat på Grønland i Oslo.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kartlegger holdninger

Respondentene i undersøkelsen har blitt spurt om de støtter eller avviser forskjellige påstander – for eksempel:

«Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser» og «Muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet».

I HL-senterets undersøkelse svarer for eksempel hele 42 prosent av det muslimske utvalget at de mener at «Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi», mot 9 prosent i befolkningen totalt.

NRK satte jødehat på dagsorden i 2010, gjennom en serie med reportasjer. Det ledet til at regjeringen satte ned en arbeidsgruppe som skulle komme med tiltak mot antisemittisme. Det ble også laget en handlingsplan som kom i fjor.

På samme tid ble det også satt i gang et arbeid for å kartlegge omfanget av jødehat i den norske befolkningen. Den undersøkelsen kom i 2012.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger