Hopp til innhold

En av fire nordmenn ser på islam som en trussel

25 prosent av Norges befolkning mener det er for mange muslimer i landet. Like mange mener islam er en trussel mot norsk kultur, viser en ny undersøkelse.

Demonstrasjon mot rasisme og diskriminering

En fersk undersøkelse viser at en av fire nordmenn har et negativt syn på islam og muslimsk innvandring. Her fra en demonstrasjon mot stigmatisering av muslimer i Oslo i 2010.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Men minoritetsforsker Randi Gressgård er ikke overrasket over resultatene som kommer fram i spørreundersøkelsen Norstat har gjennomført på oppdrag fra NRK.

Se tall i undersøkelsen her:

 • - Islam er en trussel mot norsk kultur

   

  Tot.

  Mann

  Kvinne

  Nord-Norge

  Midt-Norge

  Vest-landet

  Øst-landet

  Sør-
  landet

  Oslo

  BASE

  1000

  496

  504

  97

  139

  204

  345

  92

  123

  1 stemmer svært dårlig

  35%

  34%

  36%

  37%

  38%

  37%

  30%

  30%

  48%

  2 stemmer dårlig

  19%

  17%

  20%

  17%

  16%

  17%

  20%

  17%

  22%

  3 verken eller

  22%

  21%

  23%

  25%

  23%

  19%

  24%

  25%

  14%

  4 stemmer godt

  12%

  12%

  12%

  14%

  15%

  11%

  13%

  8%

  10%

  5 stemmer svært godt

  12%

  15%

  9%

  6%

  9%

  16%

  13%

  20%

  6%

  MEAN

  2.5

  2.6

  2.4

  2.4

  2.4

  2.5

  2.6

  2.7

  2

  Standard Deviation

  1.4

  1.4

  1.3

  1.3

  1.4

  1.5

  1.4

  1.5

  1.3

  TOTAL

  100%

  99%

  100%

  99%

  101%

  100%

  100%

  100%

  100%

– Det er en generell tendens i Europa og USA at folk ser på ikke-vestlig kultur som en trussel mot nasjonal og vestlig kultur. Man snakker om kulturkamp eller sivilisasjonskamp, sier Gressgård til NRK.

NETT-TV: – Er det for mange muslimer i Norge?
NETT-TV: – Er det for mange muslimer i Norge?

Én av fire mener det er for mange muslimer i Norge

– Spyttet etter på gata

Like etter at bomba smalt i Oslo sentrum fredag ettermiddag den 22. juli, trodde både journalister, eksperter og folk på gata at islamistiske terrorister sto bak.

Forskere spekulerte på TV om al-Qaida var ansvarlig. Journalister ringte lederen for Islamsk Råd Norge og spurte om han visste hvem terroristene var, og nordmenn med mørk hudfarge skal ha blitt spyttet etter på gata.

Men allerede samme kveld meldte politiet at en hvit nordmann fra beste vestkant i Oslo var den skyldige.

Norge var ikke angrepet av utenlandske islamister, men av en av våre egne.

Tegn til «22. juli-effekt»

I dagene etterpå snakket politikere, prester og imamer om viktigheten av toleranse og forståelse.

Flere muslimer NRK snakket med to måneder etter terroren uttrykte håp om at 22. juli-angrepene skulle føre til mindre fordommer mot muslimer som gruppe.

– Alle føler det samme tapet over å miste venner, slekt og medborgere – vi er alle en del av det norske «vi», uttalte forfatteren og samfunnsdebattanten Mahmona Khan.

Nå viser også meningsmålingen NRK omtaler i dag spor til endring i nordmenns holdninger til islam.

– Dette tyder på en slags 22. juli-effekt hvor vi kanskje ser et mer positivt syn på det flerkulturelle Norge, sier statsviter Anders Ravik Jupskås ved Universitetet i Oslo.

Han trekker fram tidligere undersøkelser der om lag halvparten av befolkninga har gitt utrykk for at islam ikke er forenelig med norske verdier.

Halvparten skeptisk til muslimer

Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er det en «stabil og utbredt skepsis til muslimer» i Norge. Siden 2005 har TNS Gallup utført et såkalt integreringsbarometer på oppdrag fra direktoratet.

Hvert år blir nordmenn spurt om de mener «verdiene innenfor islam er forenelige med grunnleggende verdier i det norske samfunnet».

Svarene svinger lite fra år til år, og gjennomsnittet fra 2005 til 2010 viser at over femti prosent mener verdiene ikke er forenelige.

48,2 sier de skeptiske til personer med muslimsk tro.

ISLAM

Ifølge SSB er det mellom 100 000 og 185 000 muslimer i Norge, tilsvarende to til fire prosent av befolkningen. Her fra id al-fitr-feiring i Jamaat-e Ahl-e Sunnat moskeen i Oslo, 2007.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Grove misforståelser

Samtidig viser andre undersøkelser at majoritetsbefolkningens syn på hva norske muslimer mener og tror, faktisk stemmer lite med virkeligheten.

«I gjennomsnitt tror vi at norske muslimer er langt mer religiøse, fundamentalistiske og negative til det norske samfunnet enn de i virkeligheten er,» konkluderte Liberalt laboratorium i 2007.

Bakgrunnen var en undersøkelse utført av TNS Gallup der befolkninga ble spurt om hva de trodde norske muslimer mente om Norge og islam.

Svarene spriket veldig med det norske muslimer selv svarte i en tilsvarende undersøkelse TV2 publiserte året før.

93 prosent av norske muslimer svarte at de ønsket mer integrering. Samtidig svarte bare 38 prosent av resten av befolkninga at de trodde muslimer ønsket det samme.

Randi Gressgård

Randi Gressgård, UiB.

Foto: Kim E. Andreassen / Universitetet i Bergen
Anders Ravik Jupskås

Anders Ravik Jupskås, UiO.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Ifølge Gressgård er det en utberedt misforståelse i vesten at alle muslimer ønsker å innføre islamske lover, også kjent som sharia.

– Liberale likestillingsidealer og homorettigheter settes opp mot muslimers levemåter, og brukes til å legitimere streng innvandrings- og integreringspolitikk så vel som militær intervensjon i muslimske land, sier hun.

Menn mer skeptiske enn kvinner

Undersøkelsen NRK har bestilt forteller også noe om hvem som er mest kritiske til muslimsk innvandring.

Menn viser seg å være gjennomgående mer skeptiske enn kvinner, og folk med lav utdannelse er mer skeptiske til islam enn de med høy utdannelse.

Samtidig er det store regionale forskjeller. Mens bare seks prosent av innbyggerne i Oslo mener det stemmer «svært godt» at islam er en trussel mot norsk kultur, mener hele 20 prosent av de som bor på Sørlandet det samme.

– Dessuten ser vi en tendens til at folk som kjenner noen muslimer er mer positive enn dem som ikke kjenner noen muslimer, sier Jupskås.

Han sier lignende undersøkelser fra andre europeiske land viser at en høyere andel muslimer i befolkningen ikke nødvendigvis fører til flere fordommer.

– Dette gjelder også i Skandinavia, hvor Sverige har vært det mest positive landet, til tross for at de har tatt imot flest innvandrere, sier han.

AKTUELT NÅ