Hopp til innhold

Norske cannabis-pasienter fortviler – koronatiltakene gjør at de ikke får medisin

Reiserestriksjoner skaper store utfordringer for nordmenn som får medisinsk behandling i utlandet. Nå reagerer flere på at regjeringen ikke følger faglige forslag som kunne hjulpet disse pasientene.

Jarle Jr Norheim

Jarle Jr. Norheim har gått tom for medisinen han vanligvis henter i Nederland. Det fører til store smerter og at han hverken kan arbeide eller være sosial.

Foto: ECHAlliance, Dublin

– Det er trist. Jeg sitter her og ikke produserer i et samfunn som egentlig har stort behov for min kompetanse, sier ambulansearbeider Jarle Jr. Norheim.

34-åringen har den nevrologiske sykdommen komplex posttraumatisk misofoni, som gjør at han er så oversensitiv for lyder at han får store nerve- og muskelsmerter.

I tre år har han stått på venteliste hos en spesialist for å få fritak for medisisnk cannabis i Norge. I mellomtiden har fastlegen godkjent at han reiser til Nederland for å skaffe medisinsk cannabis selv, en reise han før gjorde månedlig.

Nå har reiserestriksjonene gjort at han ikke får tak i medisinen.

– Jeg kunne bidratt som helsearbeider, jeg kunne hatt kontakt med familien, jeg kunne hatt kontakt med venner, men det går ikke uten medisinsk cannabis, forteller han.

Situasjonen har ført til at Norheim har prøvd å få tak i cannabis ulovlig i Norge, og når han ikke har klart det har han bedøvet smertene med alkohol.

Som NRK skrev torsdag er det også mindre dop på gata som følge av koronasituasjonen.

Jarle Norheim

Jarle Jr. Norheim har vært i ambulansetjenesten siden 2008, men klarer ikke å arbeide nå som han ikke får tak i medisinsk cannabis. Norheim sier han har en åpen dialog med arbeidsgiver om medisinbruken sin.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Ville gjøre utenlandske resepter gyldige i Norge

I dag kan rundt 200 pasienter hente ut medisinsk cannabis fra norske apotek etter såkalt godkjenningsfritak fra spesialist, ifølge Legemiddelverket.

På grunn av et slags smutthull i Schengen-avtalen kan de som ikke har en slik godkjenning, ta med attest fra fastlegen til utlandet, få resept på medisin, og hente den ut på apoteket der. Så kan man ta med en måneds forbruk hjem til Norge.

Sigurd Hortemo, Legemiddelverket

Sigurd Hortemo i Legemiddelverket sier det er viktig at pasienter som vanligvis får medisinsk behandling i utlandet ikke blir gående uten medisin.

Foto: Legemiddelverket

Da myndighetene frarådet nordmenn å reise utenlands, sendte Legemiddelverket og Helsedirektoratet et notat til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). NRK har sett notatet, som starter slik:

«Pasienter som regelmessig oppsøker leger i utlandet for behandling med legemidler, er nå i en vanskelig situasjon. Mange av disse pasientene oppsøker utenlandske leger for å få legemidler som cannabis, LAR-legemidler eller benzodiazepiner. Det er viktig å sikre at denne pasientgruppen raskt får forsvarlig helsehjelp for å unngå helseskade som manglende smertelindring eller abstinens.»

Videre foreslår de blant annet at resepter fra leger i EU- og EØS-land burde bli gyldige i Norge, også for narkotiske legemidler.

Avslo forslagene

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet svart. Departementet skriver at det ikke er aktuelt å innføre noen av de foreslåtte tiltakene, og at pasientene må forsøke å finne løsninger innenfor eksisterende rammer.

– Vi fikk jo ikke noen utdypende begrunnelse, men vi fikk en avklaring på at de ikke ønsket å etablere noen midlertidige ordninger, sier Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil ikke endre den eksisterende lovgivningen rundt medisinsk cannabis.

Foto: Ole Berg-Rusten / Scanpix

Til NRK sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at pasienter som har fått cannabislegemidler av utenlandske leger, må etablere kontakt med fastlegen slik at de sikres forsvarlig helsehjelp.

Vi har slike produkter tilgjengelig i Norge, men vi ønsker ikke å endre på de medisinske vilkårene for hvilke situasjoner produktene skal brukes i. En midlertidig ordning som Legemiddelverket foreslår, vil ikke være i tråd med norsk politikk på området. Det vil dessuten innebære brudd på EØS-lovgivningen, sier han.

Han sier han har forståelse for at denne pasientgruppen opplever koronasituasjonen som vanskelig, men at fastlegen har tid til å ta imot denne pasientgruppen og at de vil få nødvendig hjelp.

Det er ikke inntrykket til Christoffer H. Rørtveit, styreleder i Pasientforeningen for sikker cannabisbruk (PASCAN). Han mener behandlingen av pasientgruppen er uverdig.

– Helseministeren har åpenbart ikke lest eller forstått sitt eget fagnotat. Legemiddelverket og Helsedirektoratet forklarer tydelig hvorfor fastlegen ikke har mulighet eller myndighet til å gi adekvat lovpålagt helsehjelp til denne gruppen.

Marihuana

Illustrasjonsbilde av medisinsk cannabis.

Foto: Cliff DesPeaux / Reuters

Forstår ikke departementet

Legemiddelverket vet ikke hvor mange som reiser utenlands for å få medisinsk cannabis. Organisasjonen Normal Norge, som jobber for reform av marihuanalovgivningen, hevder det er snakk om rundt 700 personer.

André Nilsen, Normal Norge

André Nilsen i Normal Norge reagerer på at ikke det legges til rette for pasienter som mottar medisinsk behandling i utlandet.

Foto: Privat

André Nilsen i Normal Norge reagerer sterkt på at ikke departementet velger å lytte til de faglige rådene fra Legemiddelverket og Helsedirektoratet.

– For meg er det vanskelig å forstå at de ikke lytter på fagfolks forslag til løsninger i den situasjonen vi er i, sier han.

– Man kan snakke om en forverring av både psykisk- og fysisk helsetilstand hvis man går tom for medisin. Alternativet for mange er at man substituerer cannabis med andre farligere og vanedannende medikamenter. Jeg vet om flere det gjelder, inkludert meg selv, sier Nilsen.

AKTUELT NÅ