Hopp til innhold

Norske besteforeldre på europatoppen i barnepass

Norske besteforeldre er blant de ivrigste i Europa til å passe barnebarn.

Norske besteforeldre er blant de ivrigste i Europa til å passe barnebarn, viser en undersøkelse fra NOVA.

NETT-TV: Synnøve og Egil Mosveen på Kløfta reiser ofte flere mil til Ås for å hente barnebarna.

Seks av ti norske besteforeldre passer barnebarna minst en gang i måneden. Barnehager, SFO og syktbarn-dager har ikke gjort norske besteforeldre mer overflødige, ifølge Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

– De er jo en stor ressurs for småbarnsfamilier. De kommer når de trengs. Når man plutselig må reise bort med jobben, eller er i et møte som ikke blir ferdig tidsnok til at man får hentet barna i barnehagen, sier forsker Katharine Herlofson ved NOVA.

Passer barnebarna hver dag

Katharina Herlofson

Forsker ved NOVA, Katharina Herlofson, mener besteforeldre er en stor ressurs for norske småbarnsfamilier.

Mens en del besteforeldre i søreuropeiske land må passe barnebarna hver dag mens foreldrene er på jobben, er norske besteforeldre mer en tilleggsressurs til barnehager og andre tilbud. Herlofson tror det kan være en av årsakene til at flere stiller opp i Norge i forhold til i andre land.

– Den hjelpen som trengs er ikke så altomfattende som den vil være i land hvor de ikke har så høy barnedekning som i Norge, forklarer forskeren.

I Sør-Europa er det en stor andel bestemødre som passer barnebarna sine hver dag. Man ser nå at disse tendensene blir stadig mer utbredt også i Norge, Danmark og Sverige.

Kjører en time for å hente barnebarna

Tall fra NOVA viser at det ikke lenger er store avstander mellom generasjonene i Norge. Åtte av ti norske eldre har barn som bor innen fem mil, og nesten like mange av disse har barnebarn.

Synnøve og Egil Mosveen på Kløfta kjører ofte en time med bil til Ås for å hente barnebarna Ada og Ella.

– Vi er glad for at vi ikke har dem bestandig. Når vi er såpass gamle, så er det jo slitsomt. Men det er jo veldig artig, sier bestemoren.

Mer tilgjengelige

Når det gjelder daglig pass ser man likevel at skandinaviske besteforeldre stadig er mer tilgjengelige ved behov for ekstra hjelp. I land med mindre hjelpeordninger for barnefamilier, som i Sør-Europa, må besteforeldre oftere stille opp til daglige pass.

Tallene fra NOVA viser at 60 prosent av besteforeldre i Norge sitter barnevakt en gang i måneden, mens 4 prosent sitter barnevakt hver dag.

– I Norge er det stor oppslutning om at besteforeldres rolle er å støtte de voksne barna i deres foreldregjerning. Ni av ti besteforeldre sier at det er viktig, sier Herlofson.

AKTUELT NÅ