Hopp til innhold

Norge sender oljeavfall til Danmark: Miljøfarlig vann pumpes ut i havet

Danske myndigheter kan ha godkjent ulovlig utslipp av miljøfarlige stoffer, blant annet spillvann fra norsk oljeindustri – til tross for flere advarsler.

RGS Nordics renseanlegg i Agersø Sund

Ifølge miljørettseksperter har det danske Miljødirektoratet godkjent dumping av miljøfarlige stoffer, blant annet fra norsk oljeindustri.

Foto: Tobey Nordenlund / DR

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Det melder Danmarks Radio.

Et renseanlegg ved halvøyen Stignæs i Danmark har i flere år mottatt millioner av liter forurenset spillvann, blant annet fra Norge, og pumpet det ut i havet.

Det kjemikalieholdige spillvannet renses ved anlegget RGS Nordic og pumpes ut i Agersø Sund, som er et naturbeskyttet område i Danmark.

Ifølge RGS Nordic selv har selskapet årlig importert mellom 100.000 og 150.000 tonn spillvann fra Norge de siste årene. Det tilsvarer rundt 25 prosent av selskapets vannbehandling.

Selv om spillvannet går gjennom en renseprosess, er det forurenset og miljøfarlig, ifølge forskere og eksperter. RGS Nordic oppgir selv til NRK at de renser til omtrent 95 prosent renhet.

En fisker kaller utslippene og tilstanden i havområdet for en «miljøkatastrofe» til den danske avisen Zetland.

– Jeg har fisket ved Stigsnæs siden 1986, og det har vært det beste fiskevannet i Danmark. Nå hersker døden og det fortsetter hver dag at spillvannet slippes ut fra fabrikken, sier Jesper Nielsen til avisen.

Det norske Olje- og energidepartementet skriver i en e-post til NRK at de ikke har noen forutsetning for å svare på spørsmål om rensing av spillvann i Danmark.

«Det er spørsmål som må rettes til relevante aktører i Danmark», skriver de, og viser for øvrig til Klima- og miljødepartementet (KLD). KLD har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse om saken.

Innrømmer at de påvirker økosystemet

RGS Nordic mener de samlet sett lever opp til kravene fra den danske Miljøstyrelsen og Slagelse kommune.

Det er ingenting i de rapportene som har kommet, som viser at vi ikke lever opp til utslippskravene, sier Simon Leed Krøs, kommunikasjonssjef i RGS Nordic til NRK.

Samtidig innrømmer selskapet at de påvirker økosystemet i Agersø Sund, og at de ikke kan overholde samtlige miljøkvalitetskrav.

– Dessverre gjør ikke teknologien vår det mulig å rense så grundig at vi kan overholde samtlige miljøkvalitetskrav som står i den danske lovgivningen, sier Simon Leed Krøs.

Det er korrekt at Agersø Sund ikke har gode miljøforhold, men det er det faktisk ingen av de indre farvannene i Danmark som har. Vi har en påvirkning, men grunnen til at vi kan ha utslipp i Agersø Sund er at våre utslipp er små. Det som påvirker området mest negativt, det er tidligere tiders overfisking, næringsstoffsbelastning, og en rekke andre ting, utdyper Simon Leed Krøs.

Det har vært store protester mot at Slagelse kommune vil fornye renseanleggets miljøgodkjennelse slik at virksomheten kan fortsette dumpingen av miljøfarlige stoffer.

Kart viser RGS' Nordics' anlegg ved Agersø Sund sørvest på Sjælland, og den foreslåtte blandingssonen i havet.

Ifølge miljørettseksperter har det danske Miljødirektoratet godkjent dumping av miljøfarlige stoffer.

Foto: Morten Fogde Christensen / DR

Kan ha vært ulovlig

DR har fått innsyn i dokumenter som viser at dumpingen av spillvannet kan være ulovlig.

Det danske miljødepartementet påpeker i et internt notat at dersom kommunene følger Miljødirektoratets veiledning på området, er det en betydelig risiko for at de godkjenner «ulovlig utslipp av spillvann».

Til nå har pumpingen av spillvannet skjedd etter en miljøgodkjenning fra 2008, ifølge DR.

Nye og skjerpede miljøkrav i Danmark gjør at utslippet kun kan fortsette dersom kommunen oppretter en sone på 300 meter rundt utslippsrøret. Innenfor denne sonen kan grenseverdiene overskrides. Utenfor sonen skal mengden av bly, kvikksølv og andre skadelige stoffer ikke overskride verdiene.

RGS Nordic svarer til NRK at selskapet nettopp takket være blandingssonen overholder miljøkravene. RGS Nordic viser også til at de har en renseffektivitet på 95 prosent.

Men grensene skal allerede være overskredet i Agersø Sund, også utenfor blandingssonen. Da skal det ikke være lov å etablere en slik sone i det hele tatt, sier professor emeritus Ellen Margrethe Basse ved Aarhus Universitet til DR.

Danske myndigheter sier til kanalen at de allerede har gjort en grundig vurdering av utslippene av spillvann, men at de nå vil se på saken en gang til.

Oljeraffineriet på Mongstad

En femtedel av RGS' omsetning på håndtering av spillvann kommer fra norske kunder. Den største er Equinors oljeraffineri på Mongstad, ifølge Weekendavisen.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Kan påvirke norsk olje

Denne saken kan også få store konsekvenser for norsk oljeindustri, mener Frederic Hauge i Bellona.

De kan ende opp uten et sted å eksportere spillvannet hvis ordninger som denne blir stanset. Norge har noen behandlingsanlegg, men det er langt fra nok til å dekke behovet, sier han.

– Det har vært et mangeårig problem at oljeindustrien ikke selv tar ansvar for å bygge opp den nødvendige behandlingskapasiteten, sier Hauge.

I ytterste konsekvens kan det føre til produksjonsstopp på enkelte felt, mener Hauge.

– Hvis det nå blir stopp på å eksportere dette til Danmark, så er det selvforskyldt at man havner i en svært vanskelig situasjon. Eventuelt må man stenge ned produksjon inntil behandlingskapasiteten bygget opp. Det tar noe tid, sier Hauge.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger