Hopp til innhold

Norge har brutt menneskerettighetene i barnevernssak

Det konkluderer menneskerettighetsdomstolen.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Dommen falt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i dag.

Foto: Vincent Kessler / Reuters

Saken ble fremmet av en norsk romkvinne, bosatt i Oslo. Saken stammer fra en barnevernssak som ble behandlet i Borgarting i 2014.

Da var jenta tre år gammel, og hadde blitt nektet all form for samvær med foreldrene sine, skriver Rett24.no.

Kvinnen påsto at barnevernet hadde krenket retten hennes til et familieliv fordi hun ikke får ha kontakt med sin unge datter.

I dommen fastslår EMD at staten må betale kvinnen 25.000 euro, tilsvarende om lag 245.000 kroner, til kvinnen.

Kvinnens advokat, Nora Hallén sier til NRK at kvinnen er glad for ferske dommen.

– Min klient ble veldig glad og lettet over at hun ble hørt, i at denne saken ikke ble tilstrekkelig riktig vurdert av domstolen i Norge. Hun har ventet lenge på dette, og det har vært en lang prosess. Men hun er glad og optimistisk med tanke på å kjempe videre, sier hun til NRK.

Hallén sier at de nå ønsker å få saken gjenopptatt så raskt som mulig.

– Planen er å gå videre med dette, noe som er helt naturlig sett i lys av avgjørelsen fra EMD.

Plassert i fosterhjem

Kvinnen og datteren bodde sammen med kvinnens familie i en periode, men ble til slutt kastet ut av kvinnens far.

I flere måneder var kvinnen og barnet inn og ut av krisesentre før barnevernet i juni 2012 besluttet å ta barnet inn et fosterhjem på en hemmelig adresse.

Barnevernet besluttet at moren kun fikk besøke barnet sitt én time i uka, fordi de mente det var en fare for at barnet ville bortføres.

Senere ble dette omgjort, og kvinnen og barnets far fikk ha kontakt med barnet i én time, fire ganger i året. Ifølge dommen fikk de biologiske foreldrene ikke vite hvor barnet bodde.

Da barnet var tre år, ble foreldrene nektet noen form for kontakt med datteren.

Redd for barnet

I dommen kommer det fram at norske myndigheter var redd for barnets sikkerhet. Både for at barnet skulle bli bortført, og fordi kvinnens far skal ha vært voldelig og kontrollerende.

Den enstemmige dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) konkluderer at Norge har brutt artikkel 8 i konvensjonen, som fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet.

Da saken var oppe til ordinær behandling i fjor, konkluderte EMD med at Norge ikke hadde krenket menneskerettighetene.

Flere saker

Saken er ifølge NTB en del av en rekke betente barnevernssaker som er under gransking av EMD.

Totalt ni saker har de siste årene vært under EMDs lupe.

Sakene gjelder avveininger av foreldres rettigheter mot barns behov for beskyttelse. Behandlingen i Strasbourg kommer i kjølvannet av en internasjonal protestbølge mot det norske barnevernet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger