Hopp til innhold

Norge forbyr salg av enkelte hundeposer

Fra juli kan du måtte bruke andre typer poser når du går tur med hunden. Viktig å kunne tenke miljøvennlig, mener hundeeier Kira Amalie Berg Ottesen (19).

Hundeposer

Hundeposer som er okso-nedbrytbare er gjerne merket med forkortelsene EPI/TDPA.

Foto: Aud Darrud / NRK

– Jeg mener at et slikt forbud er helt riktig og på sin plass. Vi har absolutt ingen plass til mer plast på avveie. Det er mer enn nok som det er, mener hundeeier Kira Amalie Berg Ottesen (19).

Hun snakker om hundeposer som ligger slengt i naturen. En del av disse posene er laget av okso-nedbrytbar plast.

Fra 3. juli blir det forbudt å selge enkelte plastprodukter. Det omfatter også alle produkter som er laget av okso-nedbrytbar plast, bekrefter seksjonsleder i Miljødirektoratet, Hege Rooth Olbergsveen i en e-post til NRK.

Bakgrunnen for forbudet er at det ikke finnes god nok dokumentasjon på at okso-nedbrytbar plast brytes helt ned, men i stedet blir til mikroplast.

Miljøvennlige grep

Kira Amalie Berg Ottesen har hatt hunden Saga i syv år. Daglig forsøker hun å ta miljøvennlige grep for å minske plastbruken generelt.

– Går jeg i områder der det er mye mennesker, som for eksempel i nærområdet mitt, plukker jeg alltid opp etter hunden min og kaster det i dunken for restavfall. Går jeg i skogen så forsøker jeg å gå utenfor stien, for å så kaste bæsjen langt inne i skogen. På denne måten kan jeg snu posen, ta den med meg hjem igjen og bruke den på nytt, forteller Kira Amalie.

Kira Amalie Berg Ottesen

VIKTIGE VALG: – Jeg tenker jo mindre plast vi bruker hver dag, jo mindre må vi produsere. Jeg tenker det er et godt miljøvennlig valg, sier Kira Amalie Berg Ottesen.

Foto: Privat

Dette gjør hun for å redusere antall hundeposer som brukes i løpet av en dag.

Posene kaster hun alltid i restavfallet som deretter blir brent og gjort om til ny energi.

Kira Amalie Berg Ottesen

KOMMENDE GENERASJONER: Kira Amalie ønsker å ta de beste valgene for seg og min generasjon, men også for kommende generasjoner.

Foto: Privat

– Bedre psykisk helse

Hun har kjent på følelse av å bli lurt til å tro at man tar gode valg for miljøet, men som ikke er det.

– Tidligere testet vi noen hundeposer som skulle være bra, men de viste seg å revne veldig fort. Dessuten fant vi ut at posene var mer skadelige for miljøet enn de vi bruker til vanlig. Det var en veldig ekkel og ugrei opplevelse, jeg følte meg nesten litt lurt, forteller hun.

Noe som er i tråd med konklusjonen til selskapet Norner, som utvikler og forsker på plast. De mener at hundeeiere kan bli lurt når de kjøper hundeposer som blir markedsført som miljøvennlige, men som ikke nødvendigvis er det.

– Det at jeg vet at jeg prøver og ta miljøvennlige valg, er ekstremt viktig for meg. For meg bidrar det også til en bedre psykisk helse og gir en form for selvfølelses boost i hverdagen. Jeg sitter igjen med en god følelse av at jeg tok et viktig valg for meg og mine medborgere, men også for fremtidige generasjoner, sier hun.

Kira Amalie Berg Ottesen på fjellet sammen med hunden Saga

GODE VALG: – Vi har muligheten til å gjøre gode valg for oss selv nå, men også med tanke på alle de som skal leve her etter oss. Dette er en mulighet jeg mener vi må gripe, mens vi fortsatt har muligheten, sier Kira Amalie Berg Ottesen.

Foto: Privat

Okso-nedbrytbar plast

På oppdrag fra Miljødirektoratet kartla selskapet Mepex, som har spesialkompetanse på avfall og gjenvinning, bruk av okso-nedbrytbar plast i Norge.

– Funnene viste at det totalt sett ikke er snakk om veldig mye omløp av okso-plast i Norge. I 2019 ble mengden estimert til å være 3–6 tonn totalt, forteller prosjektleder i Mepex Kathrine Kirkevaag.

Kathrine Kirkevaag

TIDSSKRIFT:– I tillegg har vi funnet eksempler på at oxo-plast er benyttet i emballering av tidsskrift som sendes fra utlandet til abonnenter i Norge, sier prosjektleder i Mepex, Kathrine Kirkevaag.

Foto: Mepex

Hun legger til at den faktiske mengden av okso-nedbrytbar plast kan være høyere grunnet mangelfull merking på produktene.

Ved siden av bæreposer, hakestøtter til døde personer og trimmetråd til kantklippere var de fleste funnene av okso-nedbrytbar plast blant hundeposer.

– Når det gjelder hundeposer, er det fortsatt lov å bruke biobasert og bionedbrytbar plast. Poser laget av resirkulert plast er også et veldig godt alternativ, legger hun til.

Det er kun poser som er laget av okso-nedbrytbar plast det blir forbud mot.

Les også: Kan være mye mer skadelig plast i naturen enn vi vet om

AKTUELT NÅ