Hopp til innhold

Nordmenn sitter seg syke

– Mange her i landet er i så dårlig form at det går på helsa løs. Det trengs en nasjonal slagplan for å få folk i bedre form, mener professor ved Norges idrettshøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen.

Video Dårlig form går på helsa løs

Se video: Nordmenns fysiske form er lite å skryte av, sier Jorunn Sundgot-Borgen.

Hun er nestleder i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, som skal gi myndighetene råd. I brev til statsministeren og en rekke statsråder advarer rådet mot «et alarmerende lavt fysisk aktivitetsnivå i befolkningen» og etterlyser et nasjonalt krafttak for å rette på situasjonen.

Les også: Vil ha flere stier og gratis naturloser

– Den fysiske formen her til lands er ikke noe å skryte av. Bare tjue prosent av voksne er fysisk aktive en halv time om dagen, og halvparten av 15-åringene er fysisk aktive den anbefalte timen hver dag. 15-åringene sitter 40 timer i uka foran skjermen, så de sitter seg syke. Dette kommer vi til å merke konsekvensene av om bare noen få år.

Hvilke konsekvenser?

– Inaktivitet er en av de viktigste risikofaktorene for nesten alle livsstilssykdommene, som overvekt, diabetes, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser.

Ber statsministeren ta ansvar

Jorunn Sundgot-Borgen mener situasjonen er så alvorlig at statsministeren bør ta et overordnet grep for å fremme fysisk aktivitet på alle områder i samfunnet.

– Det aller viktigste for å nå alle barn og unge er en times fysisk aktivitet på skolen hver dag. I tillegg må vi gjøre det trygt for barn å gå eller sykle til skolen, for eksempel ved å ha fartsgrense på 30 på skoleveier, og forby unødvendig bilkjøring fram til skolen. Å kjøre friske barn til skolen må betegnes som unødvendig kjøring, mener Borgen.

Hun etterlyser også bygging av gangveier og sykkelfelt, og mener det gjerne kan være på bekostning av parkeringsplasser.

– Det må lages attraktive turstier og aktiviteter i nærområdet. Det er det flertallet vil ha, ikke kostbare idrettsanlegg som kan brukes i internasjonale konkurranser, sier Jorunn Sundgot-Borgen til NRK.

Ny folkehelselov

Politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Tord Dale, hevder at den nye folkehelseloven er litt av svaret på det ekspertene etterspør. Den pålegger for eksempel en teknisk sjef i en kommune å legge spesielt til rette for fysisk aktivitet hver gang det skal bygges en skole eller et annet kommunalt bygg.

– Men det er også grenser for hva myndighetene kan gjøre, til syvende og sist må hver enkelt av oss ta ansvar for vår egen helse og barnas helse, sier Dale.

Bjørn Granum

68 år gamle Bjørn Granum er i bedre form i dag enn det han var for ti år siden,

Foto: Jørn Tveter / NRK

La om etter infarkt

68 år gamle Bjørn Granum la om stilen etter et hjerteinfarkt for et år siden.

– Jeg trener mye og hardt og er i mye bedre form i dag enn jeg var for ti år siden.

Granum prøver å la bilen stå og heller bruke beina. I tillegg går og jogger han mye i marka.

–Jeg har en løype som inkluderer en tretrapp med 200 trinn, den klarer jeg nå å løpe helt opp. Det klarte jeg ikke før, sier Granum.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ