Hopp til innhold

Nikolai (29) fra bygda og Claus (62) fra Oslo var helt uenige – helt til de møttes

Lørdag møttes hundrevis av meningsmotstandere over hele landet for å snakke sammen i «Hele Norge snakker». – Et demokrati uten ulike meninger er meningsløst.

Hele Norge snakker i Oslo

Nikolai André Toverud (29) møtte Claus A. Hagen (62) til samtale i «Hele Norge snakker» på Fredssenteret i Oslo lørdag.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Målet med prosjektet «Hele Norge snakker» er å motvirke polariseringen av den offentlige debatten gjennom å invitere folk til å snakke sammen ansikt til ansikt.

Håpet er at dette vil skape en større forståelse blant meningsmotstandere.

Parene er satt sammen med utgangspunkt i hvor uenige de er i noen av de mest polariserte spørsmålene i den offentlige debatten:

 • Styres Norge i for stor grad av en elite uten kontakt med folk flest?
 • Er det norske samfunnet truet av innvandring fra muslimske land?
 • Bør vi ha mer ulv i Norge?
 • Har det blitt for dyrt å være bilist i Norge?
 • Bør Norge slutte å lete etter olje- og gassfelt?
 • Har tiltakene for likestilling gått for langt?
 • Bør det innføres kortere arbeidsdager i Norge?
Glenn Kvemmo og Ludvig Aigner
Foto: Valentina Baisotti / Bergen
Lørdag 25. mai var meningsmotstandere over hele landet invitert til samtaler frie for kommentarfeltenes Caps Lock og utropstegn, som en del av prosjektet «Hele Norge snakker».

– Overraskende enige

Nikolai André Toverud (29) fra Aurskog-Høland og Claus A. Hagen (62) fra Oslo er to av rundt 100 deltakere som møttes for å snakke sammen i «Hele Norge snakker» på Fredssenteret i Oslo lørdag.

De er koblet sammen på bakgrunn av hvor uenige de er, men etter nesten to timer med samtale er de overraskende enige.

– Det er vel noe av erfaringen man sitter igjen med, at de fleste synspunkter ligger mer på en skala enn på ytterpunktene, sier Hagen.

Hele Norge snakker i Oslo

Nikolai André Toverud (29) sier han har fått et nytt perspektiv på spørsmålet om Norge i for stor grad styres av en elite uten kontakt med folk flest, etter å ha snakket med Claus A. Hagen (62). – Det er viktig å ikke få en hard debatt der folk flest blir mot miljøtiltak fordi det blir noe eksklusivt for folk som har god råd, sier Hagen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Han utdyper at det er vanskelig å uttrykke nyanser ved å svare ja eller nei på et spørsmål, slik de gjorde da de meldte seg på «Hele Norge snakker».

Slik mener han også det er i debattforumene på nettet.

– De krever korte formuleringer fordi man må si alt på to linjer. Det leder lett til ytterliggående formuleringer.

Toverud er enig. Heller ikke han har tro på at diskusjonene i kommentarfeltene i sosiale medier leder til noe konstruktivt.

– Resultatet er at begge blir sikrere i det de allerede tror, og til og med irriterte.

Av temaene de er mest uenige i, trekker de frem spørsmål fem: Bør Norge slutte å lete etter olje- og gassfelt?

– Det er kanskje først og fremst tempoet i energispørsmålet vi er uenige i, presiserer Hagen.

Han legger til at den yngre meningsmotstanderen fremstår som mer utålmodig enn ham selv når det gjelder å avvikle olje- og gassnæringen.

Toverud nikker og utdyper:

– Det må skje ganske drastiske ting snart. Jeg håper Norge kan bli et foregangsland som kan inspirere verden til å gjøre ting som trengs.

Hele Norge snakker i Oslo

– Helt fantastisk, sier Hassan Nisar (25) om hvordan det var å snakke ansikt til ansikt med meningsmotstanderen Hilde Thoresen (26). – Vi oppdaget raskt at vi var enige om det aller meste. Vi skal definitivt holde kontakt, sier Thoresen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK
Hele Norge snakker i Oslo

Nisar sier at Thoresens synspunkter fikk ham til å endre standpunkt på spørsmålet om arbeidsdagen burde være kortere. – Nå synes jeg den burde kortere, men jeg synes samtidig vi burde innføre flexitid, sier han.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Fikk et større innblikk

På Kulturkvartalet i Trondheim startet Rasmus Wardemann (23) og Vebjørn Furuseth (28) samtalen med å diskutere om arbeidsdagen bør bli kortere.

Wardemann mener den bør det, Furuseth var uenig.

– Jeg fikk et større innblikk i dette rundt en sekstimers arbeidsdag, sier Furuseth.

Han legger til at samtalen fikk ham til å endre mening på spørsmålet.

Rasmus og Vebjørn har tatt plass i stolene, klare for å prate under «Hele Norge snakker»e i

Etter å ha snakket sammen erfarte Rasmus Wardemann (23) og Vebjørn Furuseth (28) at det å snakke sammen ansikt til ansikt får en til å tenke over nyanser i meningene man har.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

De to meningsmotstanderne synes folk har mye å lære av «Hele Norge snakker», spesielt av å se meningsmotstanderne inn i øynene.

– Det er noe helt annet enn å sitte med en PC foran deg og diskutere med noen du ikke vet hvem er, sier Furuseth.

– På nett blir det som om folk ikke snakker, men heller skriver om kapp. Det handler mer om å vinne enn å prate, sier Wardemann.

De to var satt i par fordi de i utgangspunktet hadde ulike meninger om mye. Men da de begynte å prate, oppdaget de raskt at de ikke var fullt så uenige som de først trodde.

– Det er nyanser i sakene vi pratet om som vi er uenige i – og nyanser vi er enige i, forklarer Furuseth.

– Jeg håper de som har fulgt med på dette lar seg inspirere til å tenke over nyansene i hva de mener heller enn å polarisere sine egne meninger, sier Wardemann.

Kjønn har stor innvirkning på meninger

Sigve Indregard i Morgenbladet har gått gjennom alle 3000 svarene som har kommet inn i påmeldingen til «Hele Norge snakker».

De påmeldte er alt fra lærere og sosionomer til ingeniører og PR-rådgivere. Samtidig understreker Indregard at de påmeldte ikke utgjør et representativt utvalg av befolkningen.

– Dette er engasjerte personer som er nysgjerrige på sine meningsmotstandere, sier han.

Han trekker frem flere funn som sier noe om hvilke spørsmål som forener og skiller de påmeldte:

 • Spørsmålet om det bør innføres kortere arbeidsdager i Norge, deler folk på midten. Mens 49 % svarte ja, svarte 51 % nei.
 • Størst enighet er det i spørsmålene om innvandring fra muslimske land truer det norske samfunnet, og om tiltakene for likestilling har gått for langt. Her har ¾ svart nei, mens ¼ har svart ja.
 • Statistisk sett har kjønn stor innvirkning på meningene. Mellom kjønnene er det størst avstand i spørsmålet om Norge bør slutte å lete etter olje- og gassfelt. Mens ¾ av kvinnene vil at vi skal slutte, er mennene delt på midten.
 • Kvinner er sjeldnere negative til ulv og innvandring, mindre opptatt av bil og mer opptatt av kortere arbeidsdager.
 • Geografi har statistisk sett mye å si for hvilke meninger man har. Vestlendinger er mer opptatt av olje, mens sørlendinger er mer konservative på arbeidstid og likestilling.
 • Folk fra de fire største byene i landet avviker fra landsgjennomsnittet. I byene er folk generelt mer for kortere arbeidsdager, likestilling, mindre bilkjøring. I tillegg er de mer positive til ulv og mindre skeptiske til innvandring.
 • En ung kvinne og en eldre mann har statistisk sett svært ulike meninger. 6 % av de unge kvinnene mener innvandring fra muslimske land truer det norske samfunnet, mens 35 % av eldre menn mener det samme.
Vebjørn Furuseth og Rasmus Wardeman var uenige om norsk oljeproduksjon da de diskuterte i Trondheim.

Vebjørn Furuseth og Rasmus Wardeman var uenige om norsk oljeproduksjon da de diskuterte i Trondheim.

Indregard er klar på én ting: Det er ikke noe galt i at det eksisterer gap mellom grupper i samfunnet.

– Et demokrati uten ulike meninger er meningsløst, utdyper han og legger til:

– «Hele Norge snakker» er ikke en oppfordring om å slutte å være uenige med hverandre, men å løfte frem uenighetene våre. Det er problematisk dersom grupper med ulike meninger aldri møtes ansikt til ansikt.

Fredsprisvinnernes samtaletips

Før parene på Nobels Fredssenter i Oslo gikk i gang med sine samtaler, presenterte formidler Adeline Cuvelier fem tips til en god samtale.

Tipsene er samlet inn fra vinnerne av Nobels fredspris.

 1. I stedet for å tenke at man snakker med en motstander, se på hverandre som samtalepartnere som går inn i det sammen.
 2. Hvis målet er å vinne diskusjonen og endre meningen til noen du aldri har truffet før, kan du bli skuffet. Senk kravene og husk at kompromisser er noe av det viktigste når man skal finne en løsning.
 3. En ting er å være uenig, en annen ting er å misforstå hverandre. Sørg for å definere hva dere er uenige om.
 4. Tenk på fremtiden, ikke fortida. Snakk om hvordan man kan få saken til å gå fremover, gjerne ved å ivareta hverandre.
 5. Hvis det begynner å koke, husk at personen foran deg er et menneske.

AKTUELT NÅ