Hopp til innhold

Ni av ti som døde med covid-19 hadde en kronisk sykdom

Nesten alle pasienter som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset, hadde en kronisk sykdom ved siden av. Det viser tall fra Dødsårsaksregisteret.

Koronatesting av ansatte på Ullevål sykehus

Statistikken viser at ni av ti som døde med covid-19 hadde underliggende sykdommer.

Foto: Ole Berg-Rusten

Folkehelseinstituttet har nå gått gjennom statistikk over dødsfall i de tre første månedene av pandemien. Tallene er foreløpige, så de kan endre seg noe når flere meldinger om dødsårsak kommer inn.

Fra mars til mai ble det registrert 236 koronarelaterte dødsfall her i landet. Ni av ti pasienter, som tilsvarer 215 personer, hadde kronisk sykdom i tillegg.

– Forenklet kan man si at for disse 215 dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, men man kan ikke si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Ingen overdødelighet

Det er registrert flest dødsfall i aldersgruppen 80–89 år, totalt 83 dødsfall. Under 70 år er det registrert 32 dødsfall i løpet av månedene mars til mai 2020.

– Det er ikke noe som tyder på at det har vært en overdødelighet i befolkningen de første månedene av covid-19-epidemien i Norge, sier overlege Strøm.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

Til tross for koronapandemien, døde det ikke flere fra mars til mail i 2020 enn det gjorde i 2019.

Foto: Katrine Sunde / Helse Bergen

Tallet på døde fra mars til mai 2020 var ikke høyere enn i 2019. Det ble registrert totalt 10.217 dødsfall i Norge i denne perioden. Det tilsvarer 190 dødsfall per 100.000 innbyggere. Det er det samme nivået som i 2019. Da var tallet på dødsfall 192 per 100.000 innbyggere.

Kroniske sykdommer

Over halvparten av dem som døde med covid-19, hadde en hjerte- og karsykdom. Litt over hver tredje døde hadde kronisk lungesykdom, og litt mer enn hver fjerde som døde hadde en demenssykdom.

Ved mange av dødsfallene er det rapportert om mer enn en kronisk sykdom ved siden av korona.

Færre døde av influensa

Foreløpige tall viser at 296 døde av lungebetennelse i perioden mars til mai 2020. Dette er nesten 100 færre enn for noen av årene i perioden 2014–2018.

– Det er nærliggende å tro at det kan ha sammenheng med smitteverntiltakene under pandemien. Det sier fagdirektør for smittevern, miljø og helse ved FHI, Frode Forland.

Frode Forland, Fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet, FHI

Fagdirektør for Smittevern, Frode Forland, sier at smitteverntiltakene reduserte influensasmitten kraftig i 2020.

Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

De første tre månedene av pandemien var det også færre influensadødsfall enn for årene 2014–2018.

Forland sier det er sannsynlig at influensasmitten ble kraftig redusert da det ble innført smitteverntiltak. Tallene for influensadødsfall varierer imidlertid mye fra det ene året til det andre, og i hvilke måneder dødsfall av influensa forekommer.

– For influensa er det derfor bedre å sammenligne hele influensasesonger, understreker fagdirektør Frode Forland.

Antall registrerte selvmord har også gått ned. Foreløpig er det påvist 140 selvmord mellom mars og mai, noe som tilsvarer 2,8 per 100.000 personer. Mellom 2014 og 2018 lå tallet på mellom 2,9 og 4,1.

De fleste dødsfallene med covid-19 skjedde i store fylker som Oslo, Viken og Vestland.

Folk med munnbind på t-banen i Oslo

Det var flere med munnbind på T-banen i Oslo i morgentimene tirsdag. Det er registrert flest døde med korona i de store fylkene.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger