Hopp til innhold

Nesten bare menn dør i trafikken

Voksne menn utgjør en overveldende andel av dem som dør på norske veier. I år er 117 av 135 trafikkdrepte menn.

Nesten alle trafikkdøde i 2016 var menn

DYRT OG FARLIG: Halvparten av alle dødsulykker på norske veier i 2016 dreide seg om høy fart og/eller utforkjøring. Prisen for å kjøre for fort gjør et kraftig hopp 1. januar.

Flere mennesker døde på norske veier i år enn i fjor, og mennene utmerker seg negativt i sterkere grad enn tidligere. Nær 90 prosent av dem som omkom på norske veier i år, var menn.

– Det er mye livsfarlig kjøring blant godt voksne menn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Menn mellom 45 og 65 år er overmodige. De ser seg selv som litt usårlige og tar sjanser de absolutt ikke burde tatt."

Terje Moe Gustavsen, veidirektør

Terje Moe Gustavsen

NEDSLÅTT: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier menn utgjør en større del av trafikkofrene enn før.

Foto: Astri Husø/NRK

– Kvinnelige sjåfører er mer forsiktige. De tar ikke så mange sjanser, og de kjører ikke så fort. Det er mye menn burde lære av kvinner, sier vegdirektøren.

4 på gata om menn og fart

Tommy Skåland

Tommy Skåland mener menn er mer utålmodige i trafikken.

Foto: NRK

Bilister som NRK traff på en bensinstasjon ved Ring 3 i Oslo, er enige i at menn oftere tar sjanser i trafikken.

– De kjører for fort og tar større sjanser enn vi kvinner gjør, sier Lena Sørli.

– Kanskje vi er for utålmodige, sier Tommy Skåland.

– Kvinner kjører mer hensynsfult, sier Annemor Falla.

Håvard Bakken

Håvard Bakken innrømmer at han trør litt vel hardt på gasspedalen iblant.

Foto: NRK

Håvard Bakken, som selv er i aldersgruppen som er mest utsatt, innrømmer noen trafikksynder:

– Jeg kjører kanskje litt for fort, da, og holder ikke fartsgrensene så bra som damene gjør, sier han.

Men Bakken drar på det når han får spørsmål om han kunne lære noe av kvinnelige bilister. Han strekker seg til: «Kanskje være litt mer hensynsfull, noen ganger.»

Vegdirektøren sier det trengs mer forskning på hvorfor kjønnene er så ulike i ulykkessammenheng.

Trafikkdrepte og kjønn

År

Menn

Kvinner

Andel kvinner

2016*

117*

18*

13,3 prosent

2015

87

30

25,6 prosent

2014

107

40

27,2 prosent

2013

135

52

27,8 prosent

2012

107

38

26,2 prosent

2011

118

50

29,7 prosent

2010

158

50

24

Kilde: SSB.no/vtu + SVV 2016-tall

* pr. 30.12.2016

Den typiske dødsulykken har ifølge Gustavsen, følgende kjennetegn:

  • Utforkjøring
  • Ofte høy fart
  • Vei der sjåføren ikke er godt kjent
  • Menn mellom 45 og 65 år

– Det handler mye om fart i denne aldersgruppen. Det er grunn til å tro at de er overmodige, at de ser seg selv som litt usårlige og tar sjanser de absolutt ikke burde tatt, sier Gustavsen.

Han peker på at mange slike ulykker også skjer i mørket, og at sjåførene har tatt sjanser de ikke skulle ha tatt. Etter hvert som hovedveiene er blitt bedre sikret, er tendensen til alvorlige ulykker på sekundærveiene tydeligere.

Noen forklaringer på at voksne menn oftere er utsatt for trafikkulykker, er ifølge Vegvesenet, disse:

  • Menn kjører om lag dobbelt så langt som kvinner
  • Bilførere mellom 35 og 65 år står for 2/3 av all bilkjøring i Norge
  • Eldre bilførere kjører omtrent ikke om natten, mens unge har en stor andel av sin kjøring nattetid.
  • Eldre kjører lite i vintermånedene, særlig kvinner.

– Vi må finne mer ut hva årsakene til at voksne menn er blitt synligere i ulykkesstatistikken, og skaffe oss kunnskap om hva vi bør gjøre. Vi har god erfaring med sikkerhetskampanjer rettet mot de unge. Nå må vi finne ut av hva som virker mot dem som er mest utsatt.

For denne gruppen trafikanter tror Gustavsen at straff kan ha god effekt. Han tror at nye og høyere bøtesatser vil skremme.

Bøtesatsene heves i 2017

I det nye året blir det dyrere å bryte fartsgrensene. Bøtesatsene gjør et kraftig hopp oppover.

Hvis du kjører i 126 kilometer i timen i en 90-sone etter nyttår, kan du få et forenklet forelegg på over 10.000 kroner.

Nye bøtesatser for trafikklovbrudd i 2017

Lovbrudd

Dagens bot

Etter nyttår

5 km/t for fort

600

750

10 km/t for fort

1600

2050

15 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t

2900

3700

20 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t

4200

5350

25 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t

6500

8300

15 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

2600

3300

20 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

3600

4600

25 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

4900

6250

30 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

6500

8300

35 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t

7800

9950

36-40 km/t for fort når fartsgrensen er over 90 km/t

9000

10.400

Kjøring på rødt lys eller for kort avstand til bilen foran

5200

6650

Kjøring mot enveiskjørt, i gågate, i feil kjøreretning, osv.

4200

5350

Kjøring på fortau, bak sperrelinje eller i feil felt før sving

3200

4100

Ulovlig forbikjøring (til høyre, foran gangfelt, osv.)

5200

6650

Brudd på vikeplikten

5200

6650,-

Feil bruk av lys, kjøring uten tilstrekkelig utsyn, osv.

2000

2250

Kjøring med «trimmet» moped

4200

5350

Sykle uten lykt, på rødt lys, eller på motorvei, osv.

900

1150

Kjøring med usikrede passasjerer under 15 år

2000

2250

Segway-kjøring på vei med fartsgrense over 60 km/t *

2000

2150

Kilde: Lovdata

Les også:

AKTUELT NÅ