Antall lastebilulykker er halvert på fem år

Et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og transportkjøpere har bidratt til en stor nedgang i antall lastebilulykker de siste tre årene.

Bilder fra kontroll av vogntog ved COOP Midt-Norges lokaler på Tiller. Ansatte får opplæring i å sjekke mønsterdybde og kjetting. Litt arkiv av vogntog på glatta.

Tirsdag ettermiddag holdt Statens vegvesen et kurs i sjekking av dekkdybde, akslinger og kjettinger for ansatte i Coop på Rosten i Trondheim. De ansatte skal kunne sjekke om trailerne som leverer varer til og fra butikkene er trygge nok for kjøring på vinterføre.

Siden prosjektet, Trygg Trailer, startet i 2013 har antallet lastebilulykker gått kraftig ned.

– Coop kontrollerer 600 vogntog i vinterhalvåret. Det utgjør jo mye og det ryktes jo fort blant sjåfører hvis det er noen som blir kontrollert og blir nektet last, sier Morten Franzen, rådgiver i Statens vegvesen, til NRK.

Tenker på familien

I 2010 ble det ifølge forsikringsselskapenes skademeldinger rapportert om 4859 ulykker. I samme periode i 2015 var antallet ulykker halvert.

– Det er mange faktorer som spiller inn, men hyppige kurs og kontroller bidrar til økt bevissthet og kunnskap blant sjåførene. Det tror vi er en del av årsaken til nedgangen vi har sett, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Lastebilsjåfør

Vogntogsjåfør, Dag Rune Bergheim, er svært fornøyd med at Coop-ansatte kurses i sjekk av dekk og kjetting.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Dag Rune Bergheim er sjåfør og fikk i ettermiddag lastebilen sjekket utenfor Coop på Rosten. Han er svært fornøyd med at bedriften nå gjennomfører kurs og at de sjekker om alt er i orden.

– Takket være kontrollene her fant jeg en skrue som stod i hjulet mitt. Nå slipper jeg en ekkel episode på vei over fjellet i kveld, sier Bergheim.

– Hva synes du om dette prosjektet?

– Vi er tryggere vi som har familie ut på veien når vi vet at bilene de møter er kontrollert og sjekka.

– For dumt å ikke bry seg

Jan Ove Wagnildhaug

For dumt om Coop ikke skal bry seg om sikkerheten, mener daglig leder ved Coop Trondheim Jan Ove Wagnildhaug.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Når de ansatte er opplært sjekker de vinterutrustingen på vogntog som kommer til bedriften. Er utrustningen dårlig, kan de nekte last og melde fra til Statens vegvesen.

– Dette hjelper oss å sette fokus på hvor viktig det er at traileren er trygg å kjøre. Det hadde vært for dumt om vi som vareeiere ikke hadde brydd oss om dette. Vi har et omdømme å ta vare på. Alle bilene kjører jo med våre logoer og vår merking, så det er klart at det blir identifisert med Coop hvis det skjer noe ut på veien, sier Jan Ove Wagnildhaug, daglig leder ved Coop Trondheim.

Ikke nok mannskap i vegvesenet

Trygg Trailer er et nasjonalt prosjekt som ifølge vegvesenet har ført til økt sikkerhet, bedre framkommelighet, økt lønnsomhet og bedre arbeidsvilkår for sjåførene.

– Det tar sin tid å utdanne en utekontrollør. Man må gjennom en god del kurs og uansett kommer vi aldri til å ha nok mannskap til å kontrollere hvert kjøretøy, så at vi kan lære opp bedriftene hjelper veldig på, sier Franzen.