Hopp til innhold

Bibelbeltet har flest sykehusansatte som sier nei til abort

– Det høres nesten ut som vi er ugudelige, kommenterer sykepleiere i Finnmark. Der har ingen reservert seg mot å hjelpe til med abortinngrep, viser kartlegging.

Bente Brun

– ALDRI VÆRT TEMA: Det går år mellom hver gang Bente Brun blir kollega med noen som ikke vil utføre abort. Ingen har reservert seg mot inngrepet i hele Finnmark.

Foto: Allan Klo / NRK

For første gang på 18 år har helsemyndighetene gjort en landsomfattende undersøkelse av hvor mange leger, sykepleiere og jordmødre som ikke vil utføre eller hjelpe til under et abortinngrep.

Den viser at 186 ansatte har brukt den såkalte reservasjonsretten. Sørlandet sykehus topper lista, med 37 ansatte som har reservert seg.

– Det er mer enn på andre sykehus. Vi har en mye større andel av abortmotstandere her enn ellers i landet, og det tror jeg bunner i en religiøs oppfatning, sier overlege Bente Maltby, som styrer Kvinneklinikken i Kristiansand.

– Veldig moraliserende

200 mil lenger nord jobber gynekolog Kevin Sunde Oppegård. På sykehuset i Hammerfest går det år mellom hver gang en abortmotstander tar på seg en hvit frakk.

Som eneste fylke i landet, har ikke en eneste sykepleier eller lege i hele Finnmark reservert seg mot å avbryte svangerskap.

– Jeg jobbet på Sørlandet for noen år siden, og forskjellene er veldig store, forteller Oppegård.

– Det var blant annet folk som vasket gulvet mellom abortinngrepene som ikke ville vaske hvis det var snakk om abort. Det var så mange som hadde reservert seg at vi bare kunne utføre aborter en gang i uken, sier han.

– Dessuten måtte kvinner reise fra Flekkefjord til Kristiansand for å få behandling. Det synes jeg er veldig moraliserende. Så lenge abort er lovlig, skulle ikke kvinner måtte reise fra sykehus til sykehus for å avbryte svangerskapet sitt, sier gynekologen i Hammerfest.

Abortnektere får ikke jobb

Halvparten av alle sykehusansatte som ikke vil avbryte svangerskap, jobber i Møre og Romsdal, Stavanger og det nevnte Sørlandet.

Inger Klouman (t.v.) og Bente Maltby

RELIGIØS OVERBEVISNING: Avdelingssykepleier Inger Klouman (t.v.) og overlege Bente Maltby jobber ved sykehuset der flest motsetter seg å utføre abort. – Det har med religiøs overbevisning å gjøre, tror Maltby.

Foto: Aud Kathrine Danielsen / NRK

Overlege ved Kvinneklinikken i Kristiansand, Bente Maltby, er glad lovverket legger til rette for at de som motsetter seg abort, også kan jobbe på sykehus.

– Hvis det er av religiøs overbevisning, har jeg problemer med å se at ansatte må utføre noe de føler er problematisk, eller noe som er helt imot deres etiske overbevisning, sier Maltby.

De mange abortmotstanderne har tvunget sykehuset til å ta grep. For å gjøre det praktisk mulig å utføre aborter, får ingen sykepleiere jobb i gynekologisk avdeling hvis de reserverer seg, forteller avdelingssykepleier Inger Klouman.

– Vi som jobber her, har ingenting med å mene hva som er riktig eller galt. Abort er personlig for kvinnen det gjelder, sier Klouman.

– Vi har kvinnene i en samlet enhet, slik at de skal bli godt ivaretatt. Det er nemlig mange som velger å reservere seg på Sørlandet, men det skjer ikke hos oss. Hver gang jeg har intervju med en ny sykepleier, ber jeg dem tenke over om de kan være delaktig i abortinngrep. Hvis ikke, kan de jobbe andre steder.

– Ugudelige

– Jeg visste ikke at det var sånn, nå ble jeg overrasket, sier sykepleier Bente Brun når hun ser tallene fra Helsedirektoratet.

I løpet av årene hun har jobbet ved sykehuset i Hammerfest, har bare en håndfull leger og sykepleiere som ikke vil utføre abortinngrep, vært innom.

– Vi har kanskje et litt ulikt livssyn nordpå enn ellers i landet. Jeg har aldri tenkt noe annet enn at kvinner har krav på selvbestemt abort. Jeg synes det er riktig at kvinner skal få bestemme selv om de vil beholde barnet eller ikke. Det kan være forskjellige årsaker til at en kvinne ønsker det, og noen ganger er valget riktig, mener Brun.

Kollega og gynekolog Kevin Sunde Oppegård tror forklaringen på forskjellene er ulike holdninger til seksualitet.

– Jeg tror ikke man knytter så sterkt sine religiøse, personlige eller moralske følelser til uønsket graviditet her oppe i Finnmark som andre steder i landet, sier Oppegård.

Reservasjoner i spesialisthelsetjenesten

Helse Nord

 13

Helse Midt

 41

Helse Vest

 29

Helse Sør-Øst

103

Helseforetakene med flest reservasjoner

Sørlandet sykehus

37

Helse Møre og Romsdal

32

Helse Stavanger

23

Helseforetakene med færrest reservasjoner

Helse Finnmark

0

Helse Fonna

0

Helse Førde

2

Sykehuset Innlandet

2

(Kilde: Helsedirektoratet og Helse Nord)

AKTUELT NÅ