Hopp til innhold

Narkomane bøtelagt for 48 millioner kroner

Rusavhengige i Oslo og Bergen er bøtelagt for 48 millioner kroner de siste fem årene. Høye bøter og bortvisning som virkemidler er delvis ulovlige, mener jussprofessor.

Møtestedet

Møtestedet i Oslo sentrum er en kafé for mennesker i rus- og gatemiljøene.

Foto: Kristine Næss Larsen

Kari Gran

Daglig leder på Møtestedet, Kari Gran, forteller at brukerne opplever det som urettferdig å bli bortvist.

Foto: Kristine Næss Larsen

– Å bli bortvist fordi man kan tenkes å ville gjøre noe kriminelt, oppleves selvfølgelig annerledes enn å bli tatt på fersken, sier Kari Gran, daglig leder på Møtestedet, en kafé i Oslo sentrum drevet av Kirkens Bymisjon.

Hit kommer mennesker fra rus- og gatemiljøene for å spise og hente = Oslo.

– Bøtene er en del av et totalbilde, men det å starte med å grave i enorm gjeld når du skal bli rusfri, er ikke særlig oppbyggelig, sier hun.

– Kommer ingen vei med bot

De siste fem årene er personer i de åpne rusmiljøene i Oslo og Bergen bøtelagt for 48 millioner kroner, viser tall NRK har hentet inn fra politiet. I Oslo er mange av dem som blir bøtelagt for kjøp, ifølge politiet vanlige folk, som politiet håper skal bli avskrekket av bøtesatser på 10.000 kroner.

Men rusbrukere NRK møter i Brugata i Oslo sentrum mener bøtene rammer de svakeste i samfunnet.

– De kommer ingen vei med å bøtelegge oss. Er man rusmisbruker, driter man i om man får ti tusen i bot. Man kommer dagen etter for det, sier en mann.

Hans Fredrik Marthinussen

Professor i rettsvitenskap, Hans Fredrik Marthinussen mener politiet mangler hjemmel til å bortvise personer i de åpne rusmiljøene.

Foto: Alice Klokkeide

Professor i rettsvitenskap ved Universitetetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, mener politiet bruker ulovlige metoder, særlig når det gjelder den utstrakte bruken av bortvisning av personer i de åpne rusmiljøene.

– Man må være jurist for å tro at det virker preventivt mot kjøp og salg av narkotika å gi så høye bøter til rusavhengige, sier Marthinussen til NRK.

I Oslo er over 37.000 personer bortvist fra de åpne rusmiljøene siden oppløsingen av «Plata» i 2011. I Bergen er det ifølge politiet gjennomført over 2000 bortvisninger siden stengingen av Nygårdsparken i august 2014.

– Bare forebygge

Kriminaliteten i Bergen sentrum har gått ned med inntil 20 prosent, og i Oslo opplyser politiet at det åpne rusmiljøet er mer enn halvert.

– Problemet er bare at politiet ikke har hjemmel til å bortvise folk, sier Marthinussen.

– Politiet har fått en hjemmel i politiloven til å bortvise som er relativt avgrenset, altså at man kan avverge en straffbar handling som mer eller mindre er i ferd med å skje. Det står uttrykkelig i lovens forarbeider at det ikke er lov å bortvise for å forebygge, sier han.

Kåre Stølen

Sjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen, sier politiet har aksept fra statsadvokaten og riksadvokaten til å bortvise rusavhengige.

Foto: Eirik Tufteland Kroken/NRK

Kåre Stølen, sjef på Grønland politistasjon i Oslo, mener bortvisning er et alternativ til å bøtelegge personer som åpenbart er påvirket.

– Det er straffbart i Norge å være påvirket av narkotika, og vi har fått aksept både fra statsadvokaten og riksadvokaten om at det å bortvise er mer skånsomt enn å anmelde, sier Stølen.

– Slitne narkomane får være hvor som helst i byen, men de får ikke drive kriminalitet der de er. Kjøp, salg og bruk av narkotika er kriminelt, legger han til, og viser til at antallet som bryter bortvisningsforbudet har gått ned fra ni til to prosent siden 2011.

AKTUELT NÅ