Hopp til innhold

Nær 500 mindreårige venter på et hjem

Aldri har så mange asylsøkere under 18 år kommet til Norge uten foreldre. Myndighetene sliter med å finne et hjem til barna.

Refstad mottakssenter

MÅ VENTE: Rekordmange enslige mindreårige asylsøkere kommer til Norge. De som får opphold skal bosettes i en kommune, men ventetiden kan bli lang. Dette bildet er fra Refstad mottakssenter i september.

Foto: Pierre-Henry DESHAYES / Afp

Tirsdag møter statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget for å redegjøre for flyktningsituasjonen.

Én av de største utfordringene regjeringen må finne en løsning på, er den enorme økning i antall enslige mindreårige asylsøkere (EMA):

  • Bare sist uke kom 212 til Norge.
  • Så langt i 2015 har over 2900 søkt asyl – mot 1204 i hele fjor.
  • Av 819 asylvedtak hittil i år har over 90 prosent endt med opphold.

– Manko

NRK har tidligere fortalt at hjelpeorganisasjoner slår alarm om forholdene ved mottakene. Samtidig har myndighetene problemer med å tilby dem som får opphold et trygt hjem.

– Vi har en betydelig manko på plasser i år, sier assisterende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), Bjørn Holden.

490 enslige asylsøkere, som har fått opphold, venter på at de skal få flytte til et fosterhjem eller et bokollektiv i en norsk kommune.

– Trenger flere plasser enn det vi har bedt om

Når det gjelder dem over 15 år, mangler Imdi over hundre positive svar fra Kommune-Norge for å nå målet om at 736 skal bosettes i 2015.

Men heller ikke det vil være nok.

Holden regner med at mangelen på plasser vil øke til cirka 300 før året er omme. Det finnes ingen oppdaterte prognoser, men dersom dagens utvikling fortsetter, kan det komme over 4500 enslige mindreårige til Norge i år.

– Vi trenger flere plasser enn det vi har bedt om. Behovet for 2015 er allerede overskredet. Om nødvendig må vi be alle kommuner om å disponere vedtatte plasser til denne gruppen i 2016, sier Holden til NRK.

Abid Waez var 16 år da han kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker. I Debatten på NRK1 fortalte han statsråd Solveig Horne at mindreårige ikke kan vente på mottak, men må komme raskt i gang med skole og norskopplæring.

Abid Waez var 16 år da han kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker. I Debatten 18.09.15 fortalte han statsråd Solveig Horne at mindreårige ikke kan vente på mottak, men må komme raskt i gang med skole og norskopplæring.

Ber om mer penger

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, tror det blir lettere å få kommunene til å si ja dersom finansieringen bedres. Før fikk kommunene refundert hundre prosent av barnevernsutgiftene for denne gruppen, men i 2014 ble dette redusert til 80 prosent.

– Kommunene har opplevd et tap på rundt 150 000 til 300 000 kr per person per år når det gjelder enslige mindreårige som trenger et døgnbasert omsorgstilbud, sier spesialrådgiver Nina Gran til NRK.

Trine Skei Grande i samtale med spesialrådgiver i KS Nina Gran

MINIHØRING: Dagen før statsministerens redegjørelse arrangerte Venstre en «minihøring» i Stortinget. Her er Trine Skei Grande i samtale med Nina Gran i KS.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Venstre-leder Trine Skei Grande sier full refusjon står på kravlisten til partiet når de skal forhandle med regjeringen om neste års budsjett.

– Vi kommer til å prøve, men vi kommer til å stå foran store utfordringer når det gjelder å finansiere et godt tilbud til alle. På noen områder kommer vi ikke til å strekke oss mot idealet, men å strekke oss mot å gjøre så godt vi kan, sier Grande.

– Det viktigste er at alle som trenger hjelp skal få det, og at alle får den tryggheten som en familie er. Det må vi kunne gi med ulike tiltak, uten at de nødvendigvis skal være på en barnevernsinstitusjon.

AKTUELT NÅ