Hopp til innhold

Lite bekymring på Sørlandet

Sørlendingene er minst bekymret for tiden fremover, viser en undersøkelse i de nordiske landene. Nord-Norge frykter fremtiden mest på grunn av finanskrisen.

Undersøkelse om finanskrisen

Oversikten viser at nordlendingene er mer bekymret enn de i sør.

Foto: Grafikk: Renate Rognan / NRK

Tusen personer i hvert av de nordiske landene er spurt om hvor bekymret de er for fremtiden i forbindelse med finanskrisen. Finland er de som bekymrer seg mest, mens nordmenn er minst bekymret. Tallene for Norge viser at de minst bekymrede menneskene befinner seg på Sørlandet og i Telemark.

Positive sørlendinger - bekymring i nord

Sommer på Sørlandet

Bekymringsfri sommer på Sørlandet?

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av befolkningen i den sørligste delen av landet ikke frykter fremtiden i det hele tatt, og mens bare fem prosent har svart at de er ganske bekymret, er det ingen av de spurte som sier de er svært bekymret for fremtiden på grunn av finansuroen.

Seniorforsker Helge Røed i Agderforskning sier til NRK at næringslivet på Sørlandet går bedre enn i resten av landet, og at dette er en av årsaken til at sørlendingene ikke lar seg bekymre av finanskrisen.

LES: Sørlandet går bra i krisetider

I Finmark, Troms og Nordland i den andre enden av landet svarer to av ti at finanskrisen har gjort dem ganske eller svært bekymret for fremtiden. Men også her svarer mange at de er lite eller ikke bekymret.

Svarene fra Oslo viser at i befolkningen i hovedstaden også er noe bekymret for sin egen fremtid.

Ottar Hellevik, forsker ved Universitetet i Oslo, har skrevet boka «Jakten på den norske lykke». Han sier til NRK at svarene til en viss grad avspeiler forskjeller i hvordan den økonomiske krisen berører de ulike delene av landet.

Stor nordisk undersøkelse

NRK har sammen med de andre nordiske allmennkringkasterne spurt folk i Norge, Danmark, Sverige og Finland om finanskrisen gjør at de er bekymret for fremtiden. I Norge totalt svarer 65 prosent at de er svært lite eller ikke bekymret i det hele tatt, og er dermed det landet i Norden som er minst bekymret for fremtiden.

LES OGSÅ: Mamma og pappa er gammeldagse

Norge hadde 57 500 personer helt uten arbeid i februar, det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 25 500 fra året før.

Ikke overrasket over positive nordmenn

Ottar Hellevik sier at han ikke er overrasket over at nordmennene svarer at de bekymrer seg mindre enn sine nordiske naboer i denne undersøkelsen.

Ottar Hellevik

Ottar Hellevik, institutt for statsvitenskap, UiO.

Foto: Terje Bendiksby / NRK

- Det er ikke unaturlig at nordmenn er de som er minst bekymret i Norden når spørsmålet er knyttet til økonomien og den globale finanskrisen. Jeg hadde blitt mer overrasket dersom dette ikke hadde blitt resultatet, sier Hellevik.

- Variasjonene mellom landene er egentlig ikke så veldig store, og avspeiler nok reelle forskjeller i hvordan krisen berører de ulike landene, legger han til.

Norge har mye penger på bok gjennom oljefondet, og det er forholdsvis lav arbeidsledighet her i landet.Forskeren mener Norge har vært godt rustet i forhold til finanskrisen.

- Vi har god økonomi her i landet, og har bedre muligheter til å foreta oss noe for å unngå de verste virkingene av finanskrisen, sier Hellevik.

Bekymring i Finland

Med over 20 prosent av befolkningen som er ganske eller svært bekymret for sin egen fremtid på grunn av finanskrisen, er Finland det landet som frykter mest for tiden fremover. Landet er hardt rammet av finansuro, og hadde i februar over 250 000 arbeidsledige. Det er en økning på nesten 40 000 i forhold til februar i fjor.

LES: Finansuroen størst i Finland

I Finland har det også vært reklamekampanjer på fjernsynet for å få innbyggerne til å handle mer, på tross av uroen i økonomien.

LES OGSÅ: Ingen vil til Finland

Hvor bekymret har finanskrisen gjort folk?

 

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Ikke bekymret i det hele tatt

34%

26%

29%

21%

Svært lite bekymret

31%

27%

33%

30%

Lite bekymret

24%

31%

24%

28%

Ganske bekymret

6%

11%

8%

14%

Svært bekymret

4%

5%

5%

7%

Danskene og svenskene er noe mer bekymret enn oss lengst nord, men i begge disse landene svarer mer enn en av fire at de ikke bekymrer seg for fremtiden i det hele tatt.

Også svenskene har hatt en stor økning i antall arbeidsledige. 387 000 var uten arbeid i februar. Det er nesten 100 000 flere enn ett år tidligere.

Er du bekymret for fremtiden? Diskutèr saken her.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ