Hopp til innhold

Mamma og pappa er gammeldagse

Nordmenn er mest konservative i Norden i synet på deling av foreldrepermisjon. I Norge mener over halvparten at mor bør være lengst hjemme med barnet. I Sverige vil de fleste dele likt mellom mor og far.

Mann og barn
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I en spørreundersøkelse som NRK sammen med SVT, YLE og Danmarks Radio har gjort i de nordiske landene svarer 52 prosent av nordmennene at mor bør ta ut mest foreldrepermisjon. Bare fire av ti mener at permisjonen bør deles likt mellom mor og far. Dermed er nordmenn mer konservative enn vi liker å tro i synet på foreldrepermisjon.

Tusen personer i hvert av de nordiske landene har fått spørsmål om hvem de mener at mor eller far bør ta ut mest foreldrepermisjon, eller om de bør ta ut like mye.

I Sverige, Danmark og Finland er det langt flere enn i Norge som mener at mor og far bør ta ut like mye permisjon.

Nordisk undersøkelse; hvem bør ha mest permisjon?

  

Mor og far like mye

Mor bør ha mest

Far bør ha mest

Vet ikke

Norge

40 %

52 %

1 %

7 %

Sverige

66 %

21 %

0 %

13 %

Danmark

48 %

43 %

1 %

9 %

Finland

54 %

41 %

1 %

4 %

De nordiske landene har også ulik praksis rundt når de minste barna bør begynne i barnehage. Mens flere svenske barn starter før de fyller ett år, starter barn i Finland mye senere.

Mange norske mødre vil beholde permisjonen

Forsker Helge Svare ved arbeidsforskningsinstituttet sier til NRK at det kan se ut som om det å være hjemmeværende mamma er viktigere i Norge enn i de andre nordiske landene.

- Selv blant unge og radikale jenter er det en tanke om at når de får barn, er det å være mamma noe helt spesielt, sier Svare.

I dag foreldre i Norge til sammen ta ut 54 uker foreldrepermisjon med 80 prosent lønnsdekning, eller 44 uker med 100 prosent lønnsdekning. Mannen må i dag ta ut minst seks uker, hvis ikke faller disse bort.

For barn født fra og med 1. juli økes fedrekvoten til ti uker. Da øker den totale tiden for permisjonen til henholdsvis 56 eller 46 uker avhengig av prosentsats av lønnen.

NETT-TV: Rune valgte fem måneders pappaperm

Video nsps_upload_2009_4_13_13_17_36_2888.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SE VIDEO: - Folk lurer på hvorfor min kone gir fra seg så mye av permisjonen, sier Rune Vethe.

Fedre i trettiårene tar ut mest permisjon

Foreldres inntekt og alder har stor betydning for hvordan permisjonen blir delt mellom foreldrene. En undersøkelse fra NAV viser at blant foreldre i trettiårene med høy inntekt tar far oftere ut fedrekvoten enn andre. I denne gruppen tar far også oftere ut mer permisjon enn det fedrekvoten tilsier i forhold til andre aldersgrupper. En av fire fedre tok i fjor ut mer enn seks uker permisjon, og 13 prosent tok ut mer enn 12 uker.

Blant menn i alderen 30 til 39 år som har barn født første halvår 2007, tok fire av fem av ut fedrekvoten. Blant fedrene under 25 år gjorde tre av fem det samme, mens i underkant av tre av fire fedre over 40 år tok ut fedrekvote.

Mors alder og inntekt spiller også en rolle i forhold til om far tar ut fedrekvoten sin. Far vil sannsynligvis ta ut mer enn de tildelte seks ukene dersom foreldrene er på samme alder og har relativ lik inntekt. I slike tilfeller viser undersøkelsen fra Nav at 30 prosent av fedrene tar ut mer enn seks uker permisjon.

Svenskene vil ha mer pappaperm

Undersøkelsen som Norstat har gjort på vegne av de nordiske allmennkringkasterne viser at bare en av fem svensker mener at mor bør ta ut mest foreldrepermisjon. Både kvinner og menn i Sverige mener at dersom foreldrene har mulighet, så bør mor og far ta ut like mye i permisjon.

LES: Sverige er best på delt foreldrepermisjon

LES: Frivillig med pappaperm i Danmark

- Det er ikke så mye motstand i Sverige mot at pappa skal ta ut foreldrepermisjon. De fleste syntes det er bra at far tar ut mye av permisjonen. Det sees på som en fordel både fra mors, fars og fra barnets perspektiv, sier Ann-Zofie Duvander, demograf og sosiolog ved Stockholms universitet

I 2008 tok svenske fedre ut nesten 22 prosent av foreldrepermisjonen. Det er en økning fra året før. I Norge står fedrene for litt over 12 prosent av permisjonen etter fødselen. Danske fedre tar ut 7,50 prosent av pappapermen, mens fedre i Finland tar ut minst i Norden, med under sju prosent av permisjonstiden.

LES OGSÅ: Ingen vil til Finland

På Island har de i dag en tredelingsmodell hvor mor tar ut seks måneder og far tar ut tre.

Bør mor og far ta ut like mye foreldrepermisjon? Diskutèr saken her.

AKTUELT NÅ