Hopp til innhold

Minst bekymret i Norden

Folk i Finland er mest bekymret for fremtiden, mens sørlendingene er minst bekymret for finanskrisen i hele Norden, viser en undersøkelse gjort for NRK.

Fruktansikt

Sørlendingene smiler, mens finnene frykter fremtiden.

Foto: Colourbox

Helge Røed

Helge Røed i Agderforskning sier sørlendingene er minst bekymret for fremtiden i hele Norden.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Undersøkelsen omfatter 1000 mennesker i hvert av de nordiske landene.

Her går det frem at folk i Finland er mest bekymret for fremtiden.

De som er minst bekymret er folk i Norge, og av alle i Norge er det altså sørlendingene som er minst bekymret for finanskrisen.

Myten om at sørlendingene er rolige og sindige og tar livet med ro blir altså ettertrykkelig bekreftet i denne undersøkelsen.

Hvor bekymret har finanskrisen gjort folk?

 

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Ikke bekymret i det hele tatt

34%

26%

29%

21%

Svært lite bekymret

31%

27%

33%

30%

Lite bekymret

24%

31%

24%

28%

Ganske bekymret

6%

11%

8%

14%

Svært bekymret

4%

5%

5%

7%

Går bra i krisetider

Undersøkelsen viser at omtrent halvparten av befolkningen på Sørlandet ikke frykter for fremtiden i hele tatt. Ingen andre i Norden har så stor del av befolkningen som ikke frykter hva krisetidene vil bringe.

Seniorforsker Helge Røed i Agderforskning sier store deler av næringslivet på Sørlandet går bedre enn i resten av landet, og at dette er en av årsaken til at sørlendingene ikke lar seg bekymre av finanskrisen.

- Det er et faktum at en stor del av næringslivet på Sørlandet går bra og har store ordrereserver. Flere har ordrer for mange år fremover slik at dette kan føre til at det er flere optimistiske mennesker på Sørlandet enn i resten av landet, sier Røed.

Undersøkelse om finanskrisen

Sørlendingene er minst bekymret for finanskrisen.

Foto: Grafikk: Renate Rognan / NRK

Men mange permittert

Røed sier antallet spurte i undersøkelsen er lavt, men at tallene likevel gir en indikasjon på forholdene.

Men mange sørlendinger har fått føling med finanskrisen.

- Vi har sett at prosessindustrien på Sørlandet som er avhengig av den internasjonale etterspørselen, har merket nedgangen og det er permitteringer ved en rekke av disse bedriftene. Så man merker jo konsekvensene av krisen også på Sørlandet, sier Røed.

Ikke bekymret

34 prosent av de spurte i Norge er ikke bekymret i det hele tatt. 26 prosent av svenskene, 29 prosent av danskene og 21 prosent av finnene gir uttrykk for det samme.

Mest optimistisk er dermed nordmennene og særlig gruppen over 50 år ser lyst på den finansielle fremtiden.

91 prosent av de spurte nordmennene over 50 år svarer at de kun er litt eller slett ikke bekymret.

Bekymret

De mest dystre er finnene. Hver femte finne er ganske eller meget bekymret for finanskrisen, viser undersøkelsen.

ER DU BEKYMRET? SI DIN MENING HER!