Hopp til innhold

Mindre frakt med godstog = 60.000 flere turer med vogntog

Mindre frakt av gods med tog har ført til 60.000 flere turer med vogntog på veiene hvert år siden 2008 i Norge. Dette sier samferdselsministeren at han vil endre.

Godstog passerer Saksvik/Vikhammer

MINDRE GODSTRAFIKK MED TOG: De siste årene har varer stadig blitt sendt med vogntog mellom de store byene i Sør-Norge. Siden 2008 har det vært en overgang fra bane til vei på en million tonn.

Foto: Arne Sjøhagen

Ras, flom og andre problemer på sporet førte til at det i gjennomsnitt ble innstilt nesten to godstog hver eneste virkedag i fjor.

Nå blir varer stadig sendt med bil mellom de store byene i Sør-Norge. Siden 2008 har det vært en overgang fra bane til vei på en million tonn. Det tilsvarer cirka 60.000 vogntog hvert år.

Direktør Erling Sæther i bransjeforeningen NHO logistikk og transport sier dette får store konsekvenser.

– Mer trengsel, mer kø, mindre miljø og mindre trafikksikkerhet, sier Erling Sæther til NRK.

Også Transportøkonomisk institutt uttrykker sin bekymring.

– Jernbanen ser ut til å tape markedsandeler på alle relasjoner i Sør-Norge, sier forskningsleder Inger Beate Hovi.

Ett tog erstatter 25 lastebiler

Lokfører Kjetil Buer i Cargonet står ved et 400 meter godstog på Alnabruterminalen i Oslo.

– Nå skal jeg ta til Hønefoss, og så er det en annen som tar over der før toget skal videre til Bergen. Jeg frakter 749 tonn i dag, sier Buer.

Toget hans erstatter 25 lastebiler over fjellet.

På den overlastede godsterminalen på Alnabru forklarer informasjonsdirektør Bjarne Wist i Cargonet hva som skal til for å igjen få mer gods over på tog.

– I tillegg til det løpende vedlikeholdet slik at vi får kjørt alle togene så punktlig som mulig, må vi ha krysningsspor slik at vi kan kjøre lengre tog, og terminaler som gjør at vi kan håndtere de lange togene på en så effektiv måte som mulig, sier Wist.

– Jernbanen har stort potensial

Ketil Solvik Olsen

Ketil Solvik-Olsen sier regjeringen vil bruke jernbanen i større grad.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier regjeringen vil bruke jernbanen i større grad framover og øke vedlikeholdet av godstogene.

– Fordi jernbanen har et stort potensial. I denne saken dreier det seg om å få bedre vedlikehold av den jernbanen vi har, slik at vi får økt forutsigbarhet for de som skal frakte varene sine. Når to tog innstilles daglig, så er det åpenbart at folk ikke får den forutsigbarheten de trenger, og da forstår jeg at de velger lastebiler, sier Solvik-Olsen.

– Vi vil øke vedlikeholdet slik at man får tilbake forutsigbarheten og dermed at godstogene kan øke sin konkurranseevne, sier han.

Når tror du vi kan se resultater av det?

– Dette er dessverre noe som vil ta litt tid, for det tar tid å vedlikeholde. Men vi har økt bevilgningene til dette. Det var et kraftig løft så fort vi overtok. I tillegg så jobber vi nå med å få på plass bedre godsterminaler både i Bergen, Trondheim og en oppgradering av det vi har i Oslo. Det vil også kunne redusere kostnadene og gjøre det enda mer attraktivt med godstrafikk, sier Solvik-Olsen.

AKTUELT NÅ