Hopp til innhold

Miljøorganisasjonene mener staten ignorerer høyesterettsdom

Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten har brutt Høyesteretts regler for planlegging av olje- og gassfelt. Staten tilbakeviser påstandene.

Onsdag var sjette og siste dagen i klimarettssaken mellom miljøorganisasjonene og staten

Onsdag var sjette og siste dagen i klimarettssaken mellom miljøorganisasjonene og staten. Dom faller sannsynligvis i slutten av januar 2024.

Foto: NTB

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

På siste rettsdag i saken mellom miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom, og staten i Oslo tingrett, var temperaturen høy mot slutten av dagen.

Saken gjelder regjeringens godkjenning av planer for utbygging og drift av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen, Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil. Organisasjonene mener staten har brutt utredningskravet ved godkjenningen av de tre feltene.

Krever midlertidig stans i utbyggingen

Søksmålet fra miljøorganisasjonene er en videreføring av det første klimasøksmålet som gikk tre runder for retten fra 2017 til 2020. Organisasjonene tapte saken i Høyesterett. Staten ble frikjent på alle punkter.

I Høyesterettsdommen ble det slått fast at staten må vurdere de globale konsekvensene for klimaet før de godkjenner nye oljeprosjekter.

– Denne saken dreier seg om at staten ignorerer en høyesterettsdom. Staten gir tillatelse til nye oljefelt uten å konsekvensutrede, slik Høyesterett krever, sier leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver.

Representanter for miljøorganisasjonene følger med på regjeringsadvokatens prosedyre i retten. Blant andre leder for Greenpeace Frode Peym og leder for Natur og Ungdom Gina Gylver. Til høyre, organisasjonenes advokat, Jenny Sandvig

Representanter for miljøorganisasjonene følger med på regjeringsadvokatens prosedyre i retten. Blant andre leder for Greenpeace Frode Peym og leder for Natur og Ungdom Gina Gylver. Til høyre, organisasjonenes advokat, Jenny Sandvig.

Foto: NRK

– I en grundig konsekvensutredning skal klimavirkningene i de landene som forbrenner olje og gass fra de nye feltene også tas med, understreker klimaorganisasjonene.

De mener at dette enten ikke ble gjort, eller var utilstrekkelig utført, før de tre feltene ble godkjent.

Greenpeace og Natur og Ungdom krevde også umiddelbar stans, eller såkalt midlertidig forføyning, i utbyggingen av Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil fram til endelig dom i saken.

Mener vedtakene er gyldige

Staten tilbakeviser at de ikke har fulgt opp utredningsplikten.

– Når departementet beregner forbrenningsutslipp, vurderer de den totale mengde utslipp av det som skal hentes ut av feltet, sa regjeringsadvokat Gøran Østerman Thengs i retten.

Regjeringsadvokat Gøran Thengs

Regjeringsadvokat Gøran Østerman Thengs holdt sin sluttprosedyre i Oslo tingrett onsdag.

Foto: NRK

I statens sluttinnlegg påpekes det at staten mener vedtakene om godkjenning av de tre oljefeltene er gyldige og at konsekvensutredningene er i tråd med det gjeldende regelverket.

– Det er ikke grunnlag for å ytterligere konsekvensutredningskrav, skriver de.

Dom i saken er ventet i slutten av januar.

AKTUELT NÅ