Hopp til innhold

Mener økt hasjbruk skyldes debatt om legalisering

Unge i Oslo bruker mer cannabis, viser en ny rapport. – Det har vært en massiv normalisering og ufarliggjøring av narkotika og da spesielt cannabis, sier Jan Erik Bresil i Norsk narkotikapolitiforening.

BRITAIN-CANNABIS/

ØKT BRUK: Det er en økning av bruk av cannabis og vold i Oslo, viser en ny rapport fra NOVA.

Foto: David Bebber / Reuters

Rapporten Ung i Oslo 2018 viser en voldsom økning i bruken av cannabis.

Jan Erik Bresil sier han ser utviklingen på gata.

– I den daglige samtalen med unge ser vi at ungdom ser på cannabisbruk som mindre farlig enn hva de gjorde for få år siden, sier Bresil til NRK.

Ung i Oslo-rapporten beskriver en holdningsendring.

«Resultatene tyder på at ungdom i Oslo på nokså kort tid er blitt mer liberale til bruken av cannabis.(...) Det har også blitt langt flere gutter som mener at det å røyke hasj gir status i det vennemiljøet de er en del av,» står det i rapporten som ble offentliggjort tirsdag.

Skylder på debatten

Jan Erik Bresil i Norsk narkotikapolitiforening

SKYLDER PÅ POLITIKERNE: Jan Erik Bresil jobber i Gatepatruljen i Oslo. Han uttaler seg på vegne av Norsk narkotikapolitiforening i denne saken.

Foto: Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Bresil mener debatten rundt legalisering av narkotika er med på å ufarliggjøre narkotika blant unge.

– Vi må skille mellom å skulle hjelpe tungt avhengige og debatten rundt legalisering av narkotika. Dette har ingen ting med hverandre å gjøre, sier Bresil.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis peker også på at debatten rundt rusbruk kan påvirke unge.

– Disse tallene kan tyde på at den sosiale aksepten har økt, noe som bidrar til å senke terskelen for bruk. Vi vet at én av seks unge som bruker, risikerer å bli avhengig. Er det én ting vi ikke ønsker, er det at flere unge får rusproblemer, sier Huseby.

Tror ikke debatten påvirker

Eivind Trædal, bystyrerepresentant fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), er uenig at debatten er med på påvirke unges bruk av vold og narkotika.

– Jeg tror ikke at unge først og fremst blir påvirket av politikere som debattere legalisering på Dagsnytt 18, sier Trædal.

Eivind Trædal

UENIG: Eivind Trædal tror ikke politikerne har så stor påvirkningskraft på

Foto: MDG

MDG ønsker å utrede muligheten for statlig regulert omsetning av narkotika og åpner for legalisering av rusmidler som i dag er ulovlige. Det kan bety en strengere regulering av alkohol enn hasj, opplyser partiet til Nettavisen.

Trædal mener MDGs politikk vil gjøre det vanskeligere for unge å få tak i narkotika.

– Streng statlig regulering innebærer aldersgrenser og legitimasjonsplikt, ikke frislipp. En regulert lovlig omsetting vil redusere markedet kraftig for dagens dealere, som selger hasj til hvem som helst, enten det er på Snapchat eller andre steder, sier Trædal.

Vekst på vestkanten

Det har vært størst vekst av cannabisbruk på vestkanten, mens det er størst økning av vold på østkanten, viser rapporten fra Ungdata.

Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis

Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis

Foto: Robin Røkke Johansen

Bresil mener bruken av cannabis kan spre seg raskt også blant unge som kommer fra en ressurssterk familie.

– Det kan gå lang tid før man ser konsekvensene av misbruk for en fra en ressurssterk med gode karakterer og forutsetninger. I tillegg kan slik en person fremstå som et forbilde for mange, og cannabisbruk kan dermed spre seg raskt, sier Bresil.

Bresil peker også på at det er myter rundt cannabis blant unge. Han mener at cannabis blir fremstilt ufarlig.

– Et av problemene med cannabis i motsetning til alkohol og heroin som kan drepe deg der og da, er at cannabis ødelegger liv sakte, men sikkert over tid, sier Bresil.

Huseby i Actis etterlyser mer kunnskap i skadevirkningene.

– Vi trenger økt kunnskap om konsekvenser av rusbruk både blant de unge selv, men også blant foreldrene, sier Huseby.

Professor: – Skremselspropaganda

Willy Pedersen

– MÅ VURDERE REGULERT OMSETNING: Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

UiO-professor Willy Pedersen sier han ble forbauset over de store endringene blant ungdom i Oslo. Han har ikke sett så store endringer på så kort tid før.

– Mange ser kanskje cannabis som et bedre egnet rusmiddel enn alkohol, og det er heller ikke dyrere. Det er også brede kulturelle endringer, med inspirasjon fra andre land. Samtidig får stoffet lettest feste i miljøer med mye alkohol, særlig på Oslo vest, sier Pedersen.

– Det er neppe tvil om at man i mange år drev med skremselspropaganda her. Mange unge har reagert med mistro til alt myndighetene sier om dette, legger han til.

Vei inn i kriminalitet

Selv om han mener mange har drevet skremselspropaganda, betyr det ikke at han mener hasj er ufarlig.

– Jeg mener hasj er et farlig rusmiddel. Ikke minst fordi man beveger seg inn i det kriminelle miljøet. Hvis jeg hadde en 16-åring i California som brukte marihuana, ville jeg vært bekymret. Men jeg ville vært mye mer bekymret om det hadde vært en 16-åring på Holmlia, fordi vedkommende da blir eksponert for det store illegale omsetningssystemet. Særlig for sårbare ungdommer kan dette være en vei inn i organisert kriminalitet.

– Ønsker du en legalisering?

– Legalisering er feil ord. Det jeg mener man etter hvert må vurdere er strengt regulert omsetning med høye aldersgrenser og mye kontroll, et system som kan ligne litt på vinmonopolet. Vi bør i alle fall følge nøye med på det som skjer i USA og Canada, og se på erfaringene derfra, mener Pedersen.

– Er du selv med på å endre ungdoms holdninger, som igjen fører til økt bruk?

– En rekke forskere har bidratt til en endring i det offentlige ordskiftet. FN-systemet har åpnet for avkriminalisering og «krigen mot narkotika» er i ferd med å avvikles. Jeg har formidlet kunnskap om dette, noe annet ville være uansvarlig, svarer Pedersen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger