Hopp til innhold

Mener landbruksministeren løper fra ansvaret

Det nytter ikke å overlate til svinenæringen å rydde opp i eget fjøs, mener Norun Haugen. Hun avdekket omfattende mishandling av norske griser.

I dokumentaren avdekker Norun Haugen omfattende vold mot griser og brudd på dyrevelferdsregler.

Torsdag kveld møtte Norun Haugen den øverste, politiske ansvarlige for norsk landbruk for å snakke om de alvorlige forholdene hun gjennom fem år har avdekket hos norske grisebønder.

I en NRK-dokumentar går Haugen undercover på flere gårder avdekke forhold i norske grisefjøs. Hun kaller seg ikke aktivist og er ikke med i noen dyrevernsorganisasjon. Men hun avdekker omfattende vold mot griser og brudd på dyrevelferdsregler.

Norun Haugen

IKKE IMPONERT: Norun Haugen har ikke tro på at dialogmøter med grisenæringen er veien å gå for å få bedre dyrevelferd.

Foto: Brian Cliff Olguin / NRK

Landbruksminister Olaug Bollestad varslet overfor NRK i går at hun vil kalle inn næringen til et møte i neste uke.

– Ansvarsfraskrivelse

Haugen har liten tro på at dialog med næringen vil ha noe for seg.

– Jeg har ikke tro på at griseindustrien klarer å rydde opp selv. Min erfaring etter å ha vært på disse gårdene, er at disse bøndene omgår regelverket. I tillegg gjør de det de kan for å unngå at tilsynsmyndigheter og offentligheten får innsyn i hvordan driften faktisk foregår, sier Haugen.

Bollestad forstår at tilliten blir brutt når forhold som ble avdekket i dokumentaren kommer offentligheten for øye.

– Men jeg tror at veldig mange bønder ønsker å følge lover og regler. Da må vi klare å finne de som er useriøse og som har en ukultur og dårlige holdninger. De har ikke noe i næringa å gjøre, sier landbruksministeren.

Olaug V. Bollestad

MØTE: Landbruksminister Olaug Bollestad skal møte næringen til uka i kjølvannet av Brennpunkt-dokumentaren.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg mener det er en ansvarsfraskrivelse, både fra deg (Bollestad), men også fra griseindustrien selv når man reduserer dette dyrevelferdsproblemet til enkeltbøndene, sier Haugen.

Næringen er ute av kontroll

Haugen mener tidligere forsøk på dyrevelferdsprogram har hatt liten effekt, siden de hovedsakelig har handlet om å journalføre sykdom og medisinering av dyr.

– Man kan journalføre syke dyr, men man kan ikke journalføre hvor mye vold man bruker. Dette er et systematisk problem. Vi har en landbrukspolitikk som går i mer og mer retning av industrilandbruk, med mange dyr hvor dyrene til slutt blir ting, sier hun, og legger til:

– Vi vet fra psykologisk forskning at med en gang dyr reduseres til ting, så er terskelen for å utøve vold mot dem mye lavere, enn om du ser dem som individer, mener Haugen.

Bollestad avviser at hun forenkler problemet til å handle om enkeltbønder.

– Jeg mener at holdningsbygging er noe av det viktigste vi må ta tak i. Det er ikke sånn at større gårder har mindre dyrevelferd. Det handler om at enkeltbonden gjør det han faktisk skal gjøre, sier Bollestad.

Landbruksministeren mener dialogen må inkludere næringen, Mattilsynet, slakterier og alle som har med dyrehold å gjøre.

Haugen mener det ikke nødvendigvis hjelper med holdningskampanjer i regi av Mattilsynet:

– I slaktegriskampanjen i Rogaland ble bøndene varslet i stor skala via mediene og i brev om at de skulle komme på tilsyn, og om hvilke punkter de skulle se på, likevel gjorde Mattilsynet alvorlige funn.

– For meg fremstår grisenæringen som ute av kontroll. Det å forvente at de skal kunne klare å rydde opp selv, mener jeg er veldig spesielt, fastslår Haugen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT