Hopp til innhold

Mener integreringen er mislykket

To tredeler av de som har svart på NRK.nos spørsmål om integrering mener integreringen i Norge har vært mislykket.

Hver dag i en uke ser NRK.no på forskjellige myter om innvandring til Norge. Samtidig spør vi leserne om de er enige eller uenig i hver enkelt myte.

Denne gangen ba vi folk ta stilling til myten om at integreringen i Norge har vært mislykket.

Svaret var overveldende.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Da pollen ble avsluttet hadde 14 572 svart om de er usikre, litt enig, helt enig, litt uenig eller helt uenig i myten.

Av dem svarte 9 673 at de er helt eller delvis enig i at integreringen i Norge er mislykket.

Det er rundt 66 prosent av alle svar, eller 2/3.

1 308 svarte at de er usikre, mens drøyt 25 prosent, eller én av fire svarte at de er helt eller delvis uenig i myten.

AKTUELT NÅ